Talun Ngana
1
Nga Talun Ngana Toto
Nga talun ngana toto NeHalang ala hote tapa pe ich pe ure lochloch ngana. Pe ich hot ke nek ero kura pe ute tuia ero ke pomanga heueu ana nei. Kileng au ala mana nga ech sana lomona. Pe NeHalang opene pomalaka nga tuttula palaungana nge song ke lala pe atat nga ona.
 
Pe NeHalang hele, “Kileng mesehe ngana lohot.” Pe la kileng mesehe ngana lohot. Pe NeHalang naue ke pomau pe letena urana ia. Pe helasia kileng mesehe ngana nga kileng au ngana. NeHalang hetue kileng mesehe ngana ke “etue,” pe kileng au ngana ke “miliko.” Iok miliko sio pe uach mule nga etue elle ngana.
Pe NeHalang hele, “Ech chach nga tunangana pe kileng koana ngana heke iri ke te la nga hele pe hele.” Ke NeHalang poi hote kileng koana ngana ke ma hele ech nenge tu nga lut pe ech nenge tu nge sio, pe la lohot ke pomau. NeHalang hetue kileng koana neu ke “tapa.” Iok miliko sio pe uach mule nga etue nai ngana.
Pe NeHalang hele, “Ech nenge tu nga kileng koana nenge sio lake hekirau ke munna elle pe kileng hal ngana hota.” Pe la lohot ke pomau. 10 NeHalang hetue kileng hal ngana ke “ich.” Pe ech nenge heuirau ke munna elle neu hetue ke “ruach.” Pe NeHalang esia ke pomau pe letena urana ia.
11 Ol pe NeHalang hele, “Heilil pe ae mur te haka nga ich. Heilil mur nenge te heiei pe te hei hot mulmule tuturia mur pe ae kuenkuena ngana mur nga ich nenge te hei pe tuturia mur te tu teu mule nga iri siporia ngana ngaria mur.” Pe la ure nemur te lohot ke pomau. 12 Ke heilil kuenkuena ngana mur nga ich, te hei hot mulmule tuturia mur pe ae kuenkuena ngana mur pule tehei pe tuturia mur tetu teu mulmule nga ngana ngaria mur. Pe NeHalang esia pe letena urana ia. 13 Iok miliko sio pe uach mule nga etue mol ngana.
14 Pe NeHalang hele, “Lemenge lohot nga tapa sana ke ma tote etue nga miliko pe heilang ia etue mur pe hesinga mur pe etue papalaungana mur. 15 Pe te lohot ke iri lemenge nenga tapa sana ke te tualeme hatal ia ich.” Pe la ure nemur te lohot ke pomau. 16 Pe NeHalang ume ke lemenge papalauna nai. Umeia chaia nenge tualeme ke palaungana toto nga sinanga pe teio nenge tualeme mana nga miliko. Pe umeia itoch mur pule. 17 NeHalang talue iri nga tapa sana ke te tualeme hatalia ich, 18 ke e tualeme nga sinanga pe e nga miliko ke ma tote kileng mesehe ngana nga kileng au ngana. Pe NeHalang esia ure neu nge lohot ke pomau pe letena urana ia. 19 Iok miliko sio pe uach mule nga etue henel ngana.
20 Pe NeHalang hele, “Ruach muta ia ruo kuenkuena ngana mur ure lochloch ngana nenge ruach letena ana ia. Pe ngie mur lochloch te kangkanga haka ich ana pe lehe tele rara nga kileng koana nenga tapa sana.” 21 Ke NeHalang ala hote huros papalau ngana mur ke te muta teu nga ruach, luluch nga ure maulul ngana kuenkuena ngana mur nenge te i rarara nga aria mata mur nga ruach letena. Pe ngie kuenkuena ngana mur nenge saharia (pe te lehe rarara) nga aria mata mur (nga tapa sana.) Pe NeHalang naue ke pomau pe letena urana ia. 22 Pe NeHalang pete iri pe hele, “A hala lele ke imo halang toto pe a ronge ruach pe ech lochloch ngana. Pe imo ngie mur, a hala lele pule pe a lohot ke imo halang toto nga ich.” 23 Iok miliko sio pe uach mule nga etue lime ngana.
24 Pe NeHalang hele, “Ure maulul ngana mur te lohot nga ich nga aria mata kuenkuena ngana mur. Pe huros marana ngana mur pe ure nemur nenge te sere olole nga ich pe huros inolo ngana mur te lohot pule nga aria mata mur.” Pe la ure nemur te lohot ke pomau. 25 Ke NeHalang ume hote huros marana ngana mur nga aria mata kuenkuena ngana mur pe ume hote huros inolo ngana mur nga aria mata kuenkuena ngana mur pe ume hote ure nemur nenge te sere olole nga ich nga aria mata kuenkuena ngana mur. Pe NeHalang naue ke pomau pe letena urana ia.
26 Pe NeHalang hele, “Lape ta ume hote iri nenge iri non pe nakuria pomange ita toto ke te nauele ruo mur nga ruach letena pe ngie mur nga tapa sana pe huros marana ngana mur pe huros inolo ngana mur lochloch pe ure lochloch ngana nenge te sere olole nga ich.”
27 Ke pomalam NeHalang ume hote ita non ngana ke nakura pomange I.
Ke NeHalang ume hote ita ke nakura pomange I toto;
pe ume hote ita ke hehei pe hana.
28 Pe NeHalang pete iri pe hele lange iri ke teke, “Lape a hoho pe a hala lele ke imo halang toto ke a hemute ich pe anau ele. Pe anau ele ruo mur nga ruach pe ngie mur nga tapa sana pe ure lochloch ngana nenge te sere olole nga ich nei.”
29 Pe NeHalang hele ke teke, “A longo at! Heilil nemur nenge nganangana lohot nga ich letena pe ae mur nenge tutuna mur te tu teu nga ngana ngaria mur, e tunge lange imo ke amo ngaunga ia. 30 Pe e tunge ure nemur ke amo ngaunga ia pule; Huros mur lochloch nga ich ngie mur lochloch nga tapa sana pe ure lochloch nenge te sere olole nga ich pe ure lochloch nenge eingaria tu teu nge iri. Pe E tunge eleling lochloch ke amo ngaunga ia pule.” Pe la ure nemur te lohot ke pomau.
31 NeHalang nau la nga ure lochloch ngana nge umeia pe esia nge urana toto. Iok miliko sio pe uach mule nga etue ratele elle ngana.