Maak
Yesu pi wel wiak kutömweri sëën wë krismaki 35 pöta ök won sëën Maak puuk Yesuu ngön ompyaö epët retëng ëa. Maak yapin nent Son pöp Yerusalem kak wilën wë Pitaare Pool kaamök elmëa. Pi Rom omnaröaan retëng ëa. Rom omnarö pöt, weëre kosangötön kön wiin ompyaö yaaurö yak pi Yesuu ya retëng weëre kosangring mëneimauta ngönte retëng ëa.
Pöt epël wia.
Ngön ompyaut ngës rëaut 1:1-13
Yesuu Kalili yangerak ya mënaut 1:14–9:50
Kalili yangerakaan Yerusalemë saut 10:1-52
Yerusalem kak Yesuu naë oröaut 11:1–15:47
Yesu wal ëaut 16:1-8
Yesuu ëö pet elmëaut 16:9-20
1
Son i yamëaupök ngönën ök maima
(Matiu 3:1-12; Luk 3:1-18; Son 1:19-28)
Yesu Kristo Anutuu Ruup pim ngön ompyaut ngës rëak epël oröa. Aisaia Anutuu tektek ngön yaaupök epël retëng ëa.
“Kat wi. Ne omën nem ngönte waup wes mëën wet rapnaat.
Puuk nim kanö ningësëpnaat.
Yang pultakaan omën nampök epël ya.
‘Aköpëën kanö wotpil weseë. Ngësak ompyaö panë weseë.’ ”
Aisaia pim retëng ëa pöl Son i yamëa pöp yang pultak oröak ngön epël ëa. “Arim utpetat sëp wasën ne ar i nimëëmaan. Pël ëën Anutuuk arim utpetat ent ë nuulapnaan.” Pël maan Yutia yangrakaanre Yerusalem kakaan omën narö selap pim naë së ngön kat wiak pitëm ketre saunat tekeri wesak ök maan Sonök Yotan imeri i momëa.
Son pöp pim ulpëën kosangëp pol kamel ëpötök ket ëak mëak wëa. Pël ëak pol koröpöök yepat ket ëaö naö urëëa. Ën pim kaömp pöt ngëntre mop pëën neima. Ngönte pöt epël ök maima. “Omën nem ënëm waisëpna pöp pim weëre kosangtak nemët il wasëpnaap. Ne utpet epopök pim ing korötepar wii nemowilnganëëp. Ne i yaaptaring yanimë. Puuk pöt Ngëëngk Pulöök nimëëpnaat.”
Sonök Yesu i momëa
(Matiu 3:13-17; Luk 3:21-22)
Akun pötak Yesu Nasaret kak Kalili yangerakaan së oröön Sonök Yotanëk i momëa. 10 Pël ëën imeriaan yaaprem itaangkën kutömwer këm nga ëën Pulö ekëpë ök sak pim rangk irëa. 11 Pël yaëën kutömweriaan ngön nent epël mëëa. “Ni nem Ruup. Ne nimëën ya kë sak niin kent panë yaalni.”
Setenök Yesu morök elmëa
(Matiu 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Pël yemaan Pulöök tapëtakëër yang omën wonrekë wes mëën sa. 13 Pörek së akun 40 wëën Setenök morök elmëeima. Pi animauröa tekrak wëën enselöröak kaamök elmëeima.
Yesu pim yaat ngës rëa
(Matiu 4:12-17; Luk 4:14-15)
14 Son wii kaatak moulmëën wëën Yesu pi Kalili yangerak së oröak Anutuu ngön ompyaut war wesak epël ök mëëa. 15 “Akun temanöm yesën Anutuuk peene wa ngaöök nimëëpnaan yaë. Pötaanök lup kaip tiak ngön ompyaut wak taë weseë.”
Yesuuk ru kong nent pimëën koira
(Matiu 4:18-22; Luk 5:1-11)
16 Yesu pi Kalili i kaö pöökë pouuk yesem itaangkën omp nanang naar, Saimonre nangap Entru, piarip i kaö pöök iir yoolaan itena. Piarip i kaö imënörö korak wes mëak mon wa pël eim wëa. 17 Pël ëën epël mëëa. “Arip nem ënëm waiseë. Pël ëën nook arpim i kaö imënörö yewan pi tapël omnaröeta önëën niulëëmaan.” 18 Pël maan piarip tapëtakëër piarpim iiröt om wiak pim ënëm sa. 19 Pël ëën pi kot nent ëngkël yesem itaangkën omën nanang munt naar Semsre nangap Son, Sepeti pim ruaar, piarpim wangaöökë rangk iiröt ompyaö yewasem wëën itena. 20 Pël ëak piaripön ngön maan piarpim pepap Sepeti pim ya omnaröaring wangaöök wëën sëp mowesak Yesuu ënëm sa.
Yesuuk urmerap waö ë momëa
(Luk 4:31-37)
21 Pël ëak pit Kapaneam kak së oröak kët kë yesautak Yesu pi Yuta omnaröa ngönën tuptak së ilëak ngës rëak ngönën ök mëëa. 22 Pël yaëën omnarö pim ngöntaan yaan panë sa. Pi pepapök öngpököt wa kotiak maan ngön kosangötë ngarangköröa ngön yaaut il mowesa. 23 Pël yaëën akun tapëtak ngönën tup pöta kakaati omën urmerap pim lupmeri wëaö nampök Yesuun ngön ëak epël mëëa. 24 “Elei, Yesu Nasaretaanëp. Ni ten tol elniim? Ni utpet niwasumëak waisan koröp. Ne niin ëwat wë. Ni Anutuu naëaan Omën Ngëëngkëp.” 25 Pël maan Yesuuk urmer pöpön ngön kosang mëak epël mëëa. “Ni ngön angan. Omën pipop sëp mowesak oröak së.” 26 Pël maan urmerap orööpënëak omnamp mök ë moolaan së ngentiak wiaan ngönëër oröak sa. 27 Pël ëën omnarö yaan panë sak neneren epël mëëa. “Elei, epët oröpët? Ngön epët maim nent. Weëre kosangring maan urmeraröeta pim ngön ngaarëk yëo.” 28 Pël ëën ngön pöt ulöl sak Kalili yanger pangk ëa.
Yesuuk Pitaë lëlamöp ompyaö mowesa
(Matiu 8:14-15; Luk 4:38-39)
29 Akun pötak ngönën tuptakaan oröak Semsre Sonring Saimonre Entru piarpim kaatakë sa. 30 Pël ëak Saimon pim öng lëlamöp yauman koröp es nga yeem wiaan teënt Yesuun ök mëëa. 31 Ök maan pim naë së moresi moröak wal ë moulmëën tapëtakëër koröp es nga pöt won sëën kaömp ar ë mena.
Yesuuk omën selap ompyaö mowesa
(Matiu 8:16-17; Luk 4:40-41)
32 Wiap kan pötak këtëp yeilaan omën kak pörek wëaurö pit omën yauman yaauröere urmerarö pitëm lupötë wëaurö pourö pim naë wak sa. 33 Pël ëën kak pörekörö ka kanrak së rongan ëa. 34 Pël ëën yauman ke nentere nent yaaurö ompyaö mowesak urmerarö selap waö ë momëa. Pël ëak urmerarö pim songönte ëwatörö yak tekeri wesak apanëak nga mëëa.
Yesu pi Kalili yangerak ngönën ök maö sa
(Luk 4:42-44)
35 Röök nginömööring ëlpam këëkë newalën wiaan wal ëak yang lup omën won nentak së Anutuun ök mëëa. 36 Pël ëën Saimonre pim karurö piin ap wasö ënëm së 37 koirak epël mëëa. “Omnarö niin ap yewas.” 38 Pël maan epël mëëa. “Tiar ka munt temanöm wia pötëëta ngönën ök maö sëpa. Ne ya pöt mëmpëak waisaup.” 39 Pël mëak Kalili yangerak ka wieëa pötë së ngönën tupötë ngönën ök maöre urmerarö waö ë më pël ëeim wakaima.
Yesu pi omën kësë ëa namp ompyaö mowesa
(Matiu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Omën kësë ëa namp pim naë së rar rë mowesirak epël mëëa. “Aköp, ni ompyaö newasumëak pöt yok pangk ompyaö newasumëët.” 41 Pël maan Yesu pi piin yaköm ëën mores el mëak pim rangk mowiak epël mëëa. “Pël elniimëak yeëerek ompyaö së.” 42 Pël maan tapëtakëër pim kësëat won sa. 43 Pël ëën teënt wes yamëem pepanöm mëak epël ök mëëa. 44 “Epël yaalni epta ngönte omnaröen ök manganok om el wesak së nim koröpö kiri ar yaaö nampön pet elmë. Pël ëak omnarö nim ompyaö san pöt ëwat sëpnaan Moses pim ngön kosangta wia pöl kiri ar ëëm.” 45 Pël ëën Yesu pi ka kaöatë yoolök naaröön ëlëëp omën wonötë wëën omën nalaan nal wëaurö pim naë seima.