Taitas
Yesu pi wel wiak kutömweri sëën wë krismaki 35 pöta Ök won sëën Poolök pep epwer Taitas pimëën retëng ëa. Taitas Krik omën Poolring wakaimaupök Krit kustak ingre mor saurö ngarangk ëak wëën Poolök epwer retëng ë mena. Pim pep epwer pöt, Taitasën tolëël ngarangk ëëpën pöta ngönöt mena. Ngön epët 1 Timoti pöweri wia pötë ök.
Pöt epël wia.
Ngön ngës rëaut 1:1-4
Ngönënë ngarangköröa ngönte 1:5-16
Omën pouröa ngönte 2:1-15
Wa korkorre pepanöm ngönöt 3:1-11
Ngön mëët 3:12-15
1
O Taitas, ne Pool Anutuu inëën yaaupök pep epwer retëng ë yaningk. Puuk Yesu Kristoë ngön yaaö omën neulëak pimëën yaö elniaurö arim kön wi kosang yewesaut taë wasën pim wëwëetak wë pöta këët këëkë ëwat sënëak neulëaut. Ne ar ya kë sak wëwë kosangët önëëtaan kor önëak arim kön wi kosang yewesaut taë yanuwas. Anutu pi kaar naënëpök yangerak omnant naaröön wiaan pötaan kup nuwia. Pël ëak puuk ënëmak pim akun wia pötak wëwë kosangta songönte pim ngöntak tekeri wes nina. Anutu kama yanuwa pöpök ngön epët nenak ök amëak neaan pël yeë.
Taitas niin ngönën ök niaan nem yeë pöl kön wi kosang wesak nem ru panë saup, niin yoöre ërëp yeniak.
Anutu Pepere tiarim kama yanuwaup, Yesu Kristo, piarpim komre kolapre mayaap pöt ningkën arim naë wiaap.
Ngönënë wotöököröa ngönte
Ni ingre mor sauröa naë omën nant korar wia pöt wotpil wesak ka poutë ngönënë wotöökörö moulmëëmëak nem ök niia pöl Krit kustak niulëën wëaup. Ne epël ök niiaut. Omën namp pi omnaröa itöök ketre saun won panëëpök öng kopët nampringëp, pim ruuröeta Kristoon kön wi kosang yewesauröak pitëm kentöökë ënëm ëak utpet naën yaaöre pitëm ëlre peparöa ngön wa nemoolaan yaaö omën ke pilëpök ingre moröröa kepönöök moulmëën öp. Ngönënë wotöököp pi Anutu pim yaat ngarangk yaaupök omnaröa itöök ketre saun won, wotpil öp. Pi pimtën ping wesak ëak ya sangën teënt ëëpan. I ngaat nak kön irikor ëak omnarö köntak mööpan. Monere urömatëën war ëëpan. Omën kamaatëaanörö ngöntre kar elmëëp. Kön ompyautaring wë wotpil ompyaö öp. Pimtë wëwëet ngarangk ëëp. Pi tenim ngönën kë rë yanuul pöt taë wes wak öp. Pël ëeë ngönën kë pöt rë moulööre omën ngön pöt wa yoolëauröa kaaröt tekeri wasö pël ëëp.
Krit kustak kaar omnarö selap wakaima
10 Omën selap ngön wa yoolëaurö wë. Pit ngön mosut ëak morök yaalni ke pilörö selap Yuta omën, “Ar Anutuu ngönta ënëm panë ëënëën arim koröp kaut ileë,” kaar pël yaaö pöröa naëaanörö. 11 Pit monere urömat öpënëak ngönën naëpanëët aö ompöröere pitëm öngre ruurö utpet yemowesaurö. Pötaanök ngönënë wotöökörö ar pit il mowarieë. 12 Pitëmtë Krit kustakaan ëwat omën nampök epël ök ëa. “Krit omnarö ten kaar yaaurö. Ten animauröa ök kë köntak yeem wisën yaaurö.” 13 Krit ëwat omën pöpë ök ëa pöt yaapët. Pötaanök pitëm kön wi kosang yewesaut taë wesak öpnaan kosang wesak ök maë. 14 Pël ëak pit Yuta omnaröa ëaröa ngön pasutre omën ngön këët wa yoolëauröa ngön kosang wesak ya pipotön kat wiipan pël maë. 15 Omën pitëm lupötë kölam wë pörö pit omën poutön kön wiin kölam wia pël yaaurö. Ën utpetatök pitëm lupötë utpet wasën Kristoon kön wi kosang newasën yaaö pörö pit omën poutön kön wiin kölam won pël yewas. Pöt pitëm könre lupöt pu wariin ompyaöre utpet pöt kom naën yaaurö pötaanök. 16 Pël yaëëtak Anutuun ëwat wë pël yaauröak pitëm yaautök pi kasëng yemangk pöt pet yaalni. Anutuuk pitën itaangkën utpet pan ëën pit pim ngönte wa olëak omën ompyaut ëëpënëak ëën pangk naën yaaurö.