Markɩ-á nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nɛ̂ wãrkɩ Yesu tyɩ́ sɔkɔ
Ń yṹpyé, yépi nónó-á sɛ́bɛ̃́ mɛ̀nɛ n kar,
«Nɛ̂ mɛ Yesulɛ?» Píkínyahnɔ yɔ́ ye, no pól yɩ̃nɛ pè pé gblɔ̌y piki yah kélɛ. Wâh sɔ̃́ mɛ Yesu pɩ̃ di mónɔ́lɛ, képah náh pɩ, á náh ǹ tyɩ́ noh yah póllɛ: No pól kɩ fɛ̃ gbah tɛ̃ à pɩ̃ pallɛ.- Sɛ́bɛ̃́ nɛ̂-á á tɛ̃ yĩn á gbõ̀, képah kɩ píkínyahnɔ mɛ̀ yah yo ǹ syah, kɩ Yesu dùkùlɛ ǹ wɛ̃kɩ. Dĩ́ yɔ́ ye wãrkɩ kélɛ di mónɔ́lɛ. Kénɛ dĩ́ yĩn ye sõ̀ Markɩlɛ. Kè Yesu min pɩ dùkù tyɩ́lɛ n yo, ànɛ̂ ǹ tyípɩ́nɩ̀nɛ, ànɛ̂ ǹ wɛlɔlɛ. Sépi n tyah ǹ tyípɩ́nɩ̀ tyɩ́, à pɔ nɔ ǹ kúnɔ́ ànɛ̂ ń yúkúnɔ́ tyɩ́. Képah n wɛ̃kɩ nɛ, Yesu-á pɔ Liyel tɔ̃́rɩ́lɛ, tɛ́ wǎh fɛ̃ syi ǹ gblɔ̌y tíkínmɔnɔ yõ, névye pwáhnmɔ yĩnnɛ.
Kénɛ sɛ́bɛ̃́nɛ, Bibili tyah yɔ́ ye nɛ̂-á Liyel wɛy sɛ́bɛ̃́ ǹgbɛ̃nɛ. Képah fɩ̃́ yɔ́ ye.
Yé kɩ fɛ̃ kyɩ wɛlɔ yísyɔ́ wɛ, sé pɩ̃́nɔ́ kɩ mɛ tah. Tɛ́ pɔ́kɔ́nmɔnɔ mɛ dùkù-à mɛ, ké tyàh-ǹsah, kè álɛ n wɛ̃kɩ nɛ, wáh kɩ fɛ̃ wɛy mɛ̀ yah yónɔ́ wɛ sɛ́bɛ̃́ mɛ̀ tyɛ́-ńsah sɔkɔ.
Ǹtɛ, wâh tɛ̃ yĩn nɛ̂ kar kwlɔ, á kɩ yah tɛ sɛ́bɛ̃́ tyɛ́-ńsah sɔkɔ. Ké kèpìkì wɛy wãrkɩ dùkù tɔ mɛ nɛ́npɔ́, ànɛ̂ ké wĩn wɛynɛ.
Yé pól pɩ̃ nɛ ńkɛ̃, nɛ̂-á túkù n ye «Lékã́m Pèpɛynɛ», túkù ǹnɛ n ye «Liyel Mírkílɛ». Tɛ́, Liyel wɛy vìnmɔnɔ sɔkɔ, yĩn núkú ó ye kɩ fɛ̃ yah tɔkɔ képah yĩnnɛ. Ǹtɛ, áyáh «Liyel Mírkí» yah tɔkɔ, kè náh pɩ nɛ, képah sɔ̃́ á tɔkɔ kṹmm yõ dɛ́! Á mɛ ké tyɩ́ nɛ, yépi tɔ lékã́mnɛ á kɔ̃ ké tyɩ́ yõ. Ké ye dùkù yɔ́ lékã́m se mɛ yé tyɩ́, yé kɩ fɛ̃ á kɔ̃?
À wil yĩn mɛ̀ tyɩ́ sɔkɔ, wâh tir yɔ́ wɛ sɛ́bɛ̃́ mɛ̀ sɔkɔ, tɛ́ ké yo dùkù náh plɛ wĩn wɛy sɔkɔ áwɔ yah, gbah n tɛ̃ kè yo á syah.
Liyel pèpɔrɩ pɩ á tyɩ́ ké kàrnɔ́ sɔkɔ.
1
Wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃ wɛy yónsàhnɔ́lɛ
Liyel pi Yesu *Krista nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛy sã́n tyàh-ǹsah ye yɔ̀. Sɔ̃́-á kélɛ wã́rkɩ́nsàhnɔ́lɛ *Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyo-ò *Yesayi sɛ́bɛ̃́ sɔkɔ nɛ:
«Yah, ńmɔ Liyel kɩ ń tɛ̃ntõ̀ névi tɛkɩ mɔ á yahlɛ,
à kɩ pɔ á wɛ̃̀kɩ̀ tɔ̃ sah á tyɩ́.»
Ǹnɩ̂ yɔ́ yĩ́npɔ̃́ ye n dɔkɔ gbɛ̃́nnɩ sɔkɔ nɛ ńkɛ̃:
«Yé Tɛ̃̀-ǹgbɛ̃ wɛ̃̀kɩ̀ tɔ̃ sah,
yé kè pɩ tómm!»* 1.3 - Yah n tɛ Yesayi 40.3 sɔkɔ.
Kǎh wãrkɩ sah sɔ̃́, sɛ̃́ ye *Wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃ pɔ wil mɔ gbɛ̃́nnɩ sɔkɔ. À tyah n yo n kɔ̃ névye tyɩ́ nɛ, pè pé nnɔ vi mɔ, pè mó *wèlnwìlkìnɔ́ wɛ. Képah sɔkɔ, Liyel-á kɩ pé tyípêl yɔ̃ mɔ pè kɔ̃.
Képah tɛ̃̀nɛ, Yude kwlo névye pól, ànɛ̂ tɔ̃ Yerusalɛmɩ névye pól sõ̀ mɛ n pɔ n pɔ ǹ tyɩ́, n pɔ pé tyípêl yo névye pól yĩ́ yah, tɛ́ ǎ pè wel n wilki Yurdɛ̃ yɔ sɔkɔ. Tɛ́, Nsyɔ̃ sõ̀ mɛ yã̀hmɩ́kɩ̀ yɛ̀ fwɔ̀mɔn mɔ, tɛ́ ǹ syɩ̃ tɛ̃ sêl kɔ̃lɛ. Ǹ yõkelɛ sõ̀ sègblo ànɛ̂ syɩ̃rɩ ye. À sõ̀ mɛ n yo tɔ́wû tyɩ́: «Névi nɛ̂-á kɩ n pɔ n pi ńmɔ náh, ǹmɔ ye gblò kal ńmɔlɛ. Ńmɔ tɛ̃̀ náh yɩ̃nɛ mé kɔ yĩn, ǹ gbáhkɩ̀ lékyêh sro dɛ. Ńmɔ ye yélɛ n wel n wilki ni sɔkɔ, ǹtɛ ǹmɔ kɩ pɔ yé wel n wilki n pi *Liyel Mírkí sɔkɔ.»
Yesu wèlnwìlkìnɔ́ ànɛ̂ ǹ tɔ̃̀nmɔnɔlɛ
Légbĩ́nɛ, Yesu wil Nasarɛtɩ kwil, Kalile sétáh yõ, à pɔ Nsyɔ̃ kɔ̃ à à *wel wilki Yurdɛ̃ yɔ sɔkɔ. 10 Tɛ́, wǎh n wil ni sɔkɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, à yĩ̂nyõ wɛ kè n yɩkɩ n mɔ, tɛ́ *Liyel Mírkí tiki ǹ yõ, dàhyõ̀kèpil sɔ̃́. 11 Légbĩ́nɛ, yĩ́npɔ̃́ yɔ́ n wil Liyel sɔkɔ nɛ ńkɛ̃: «Áwɔ ye ńmɔ nɩ̀dɛ̀ Pi núkúnínɛ. Á tyɩ́ nɔ yĩ́ĩ́ ń tyɩ́ kègbɩlɛ.»
12 Ké nɛ́npɔ́ swɔ, Liyel Mírkí à tɛ̃ yuku gbɛ̃́nnɩ sɔkɔ. 13 À sèpĩ̀n tíkíníní pɩ nɛ́npɔ́ sɔkɔ. Tɛ́ *sétã̀n yõ̀tɛ̃̀ pɔ ǹnɛ n tɔ̃ n mɔ. À sõ̀ mɛ gbɛ̃́nkyɔ nɩyṍ sɔkɔ, tɛ́ *yĩ̂nyõ tɛ̃̀ntõbe mɛ ǹ tɛ̃̀-ǹsahlɛ n yah.
Yesu yɛ̃́nkyɔ tɛ̃́pú nɛ́pĩ̂ ǹyẽ̂h ye
14 Képah náh, pè pɔ *Wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃ dah mɔ wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ. 1.14 - Képah yah kɩ n yo n pi Markɩ 6.17 ànɛ̂ 18 sɔkɔ. Ǹ déntɛnɔ náh wɔ̀kɔ̀npèkè, Yesu yuku Kalile sɔkɔ, à kyɩ tyah nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛy sã́nnɛ n yo n kɔ̃, nɛ̂-á wil Liyel tyɩ́. 15 À nɛ: «Gbĩ́ nɛ̂ tyɩ́-á sõ̀ yo sah, kè mɛ de tɛ. *Liyel tɔ̃́rɩ́ mɛ yĩni tɛ̃ tɛ. Yé yé nnɔ vi mɔ, yé mó sɛ̃ nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛy sã́n yõ!»
16 Wǎh sõ̀ mɛ n kɔ Kalile yɔ́-ǹgbɛ̃ gbɔ̀pɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, à yɛ̃́nkyɔ tɛ̃́pú nɛ́pĩ̂ nímí wɛ, Simo, ànɛ̂ ǹ gbɛ̃̀ndĩ́ Andrelɛ. Pè sõ̀ mɛ yɛ̃́nkyɔ tɛ̃ tɛ̃ mnɔlɛ n min yɛ̃́nkyɔlɛ n tɛ̃ yɔ sɔkɔ. 17 À yo pé tyɩ́ nɛ: «Yé pɔ ńmɔ náh. Mé kɩ yé pɩ névye tɛ̃́púlɛ Liyel tyɩ́.» 18 Nɛ́npɔ́ swɔ, pè núkú pé yɛ̃́nkyɔ tɛ̃ tɛ̃ mnɔ sah, tɛ́ ǹ sõ̀ tɛ̃. 19 Wǎh tɔ̃ kɔ yuku yahlɛ kwéy, à kyɩ Sebede wɛ̃́npì wɛ, Nsyakɩ ànɛ̂ Nsyɔ̃nɛ. Pè sõ̀ mɛ pé krótókè sɔkɔ, mɛ yɛ̃́nkyɔ tɛ̃ tɛ̃ mnɔlɛ n tɔ̃ n sah. 20 Ké nɛ́npɔ́ swɔ, à pépi tɔ ye yah. Pè núkú yal pé sú ànɛ̂ ǹ tõ̀npɩbɩ tnɔ̂ krótókè sɔkɔ, tɛ́ ǹ sõ̀ tɛ̃.
Yesu tɛ̃́nwɛnɔlɛ sétã̀n yõ
21 Képah náh, wǎh nónó ye, à yuku pélɛ Kapɛrnayim kwil sɔkɔ. *Mɩ mɩ yòh sṍlɛ, à kyɩ de *Liyel ní-ńsah wɔ̀kɔ̀, à tyah névyelɛ n kwɔ. 22 Nónó-á sõ̀ mɛ ǹ wɛynɛ n nohnɩ, pé gbã̀n du ǹ névye kwɔ́nɔ́ dùkùlɛ. Tir yɔ́ náh, kè náh sõ̀ mɛ núkúlɛ ànɛ̂ *Liyel ǹgbò wɛ̃̀kɩ̀ kwɔ́pú tyɩ́lɛ. Ǹmɔ kwɔ dùkù sõ̀ mɛ yõ̀tɔ̃rɩ́ kwɔ́nɔ́lɛ, képah ye.
23 Ké légbĩ́nɛ, kè pɔ yɩ̃nɛ, dĩ́ yɔ́ sõ̀ mɛ Liyel ní-ńsah wɔ̀kɔ̀, *sétõlɛ ǹ sɔkɔ. À mɛ yuku gbo mɔ nɛ, 24 kwâh nɛ̂ se à n yah n kɔ̃ pépi tyɩ́ nɩ, Nasarɛti Yesu? À se pɔ pépi yɩ́kɩ́-ńsah nɩ? Páh pɩ̃ nɛ, pi kɛ̃́-á ǹnɛ, ǹmɔ nɛ̂-á wil Liyel tyɩ́. 25 Képah tɛ̃̀nɛ, Yesu dírí kõ sétõ mɛ̀ yõ, tɛ́ yo ǹ tyɩ́: «Á vyãh vike, ǹ tɛ́ n wil dĩ́ mɛ̀ sɔkɔ!» 26 Képah sɔkɔ, sétõ dĩ́ mɛ̀ yike kègbɩlɛ, tɛ́ de syi náhnáh, tɛ́ wil ǹ sɔkɔ. 27 Képah névye gbã̀n du. Pè tyah wɛ̃nɛ n piki n yah nɛ, kwâh nɛ̂ se sɛ̃́ nɩ? Kwɔ́nɔ́ késã́n yɔ́lɛ à n pɩ yõ̀tɔ̃rɩ́ sɔkɔ. À fɛ̃ n wɛkɩ sétã̀n tɔ yõ, tɛ́ sè n sah ǹ tyɩ́ yõ. 28 Kénɛ nɩ́ yõ, Yesu yĩn gbílkínɔ́ tɔ̃ mɔ Kalile kwlo pól sɔkɔ.
Yesu yámpú náhnáh dɛ mɔ
29 Pǎh yal *Liyel ní-ńsah wɔ̀kɔ̀, pè núkú yɔ̃ sɔkɔ de Simo ànɛ̂ Andrepi gbô. Nsyakɩ ànɛ̂ Nsyɔ̃ tɔ sõ̀ mɛ pélɛ. 30 Tɛ́ Simo dɛ́ysê sõ̀ mɛ sɛ̃́nɔ́lɛ wílvyã́hnɩ̀nɛ. Nɛ́npɔ́ swɔ, pè mɛ kè yo Yesu syah. 31 Wǎh kè noh sɛ̃́, à nɔ de pi mɛ̀ tnɔ̂, tɛ́ ǹ gbõ̀ tɛ̃ à yilki sah. Ǹ wílvyã́hnɩ̀ núkú tyɛ, à mɛ yuku tyah pĩ́nnɛ n pɩ pé tyɩ́.
32 Gbĩ́yĩ́-á de, névye pé yámpúnɔ pól twah pɔ Yesu tyɩ́, ànɛ̂ *sétã̀n-á mɛ dénɔ́lɛ nónó sɔkɔ. 33 Kwil névye pól pɔ tuke mɔ kénɛ gbô yah sɔkɔ. 34 À mɛ yámpú duke duke náhnáh dɛ mɔ, tɛ́ sétã̀n náhnáh yĩni wilki, sǎh mɛ de nónó sɔkɔ. Sè sõ̀ ǹnɛ n pnɛ, nɛ dùkù nɛ̂-á ǹnɛ. Képah ye, à yahle nɛ, sè káh nɛ n wɛkɩ.
Yesu Kalile kwlo pól kɔ kɔ̃
35 Séngbɔ̃́ púsɔ́, tyah syì syì sɔkɔ, Yesu yuku wil wɔ̀kɔ̀. À yuku gbɛ̃́nnɩ sɔkɔ, à kyɩ tyah Liyellɛ n ni. 36 Képah sɔkɔ, Simopi yuku tyah ǹnɛ n yah n kɔ̃. 37 Pǎh kyɩ à wɛ, pè à syah nɛ, névye pól-á mɛ ǹnɛ n yah n kɔ̃. 38 À mɛ yo pé tyɩ́: «Á ye yuku gbɔ̀plɔ kwlo sɔkɔ. Mé yɩ̃nɛ mé nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛy sã́n yo nɛ́npɔ́ tɔ sɔkɔ. Ń pɔ́nɔ́ yõ ye képahlɛ.» 39 Képah sɔkɔ, à kyɩ Kalile tã̀ntã̀n pól sɔkɔ, mɛ Liyel wɛynɛ n yo n kɔ̃ pé *Liyel ní-ńtã̂n vɩ̀ sɔkɔ, tɛ́ mɛ *sétã̀nnɛ n yĩni n wilki névye sɔkɔ.
Yesu tótɛ̃ yɔ́ dɛ mɔ
40 Sṍ yɔ́lɛ, *tótɛ̃ yɔ́ nɔ de Yesu tnɔ̂, à gbètukunɔ di ǹ yah, tɛ́ à ni nɛ, wàh mɛ ké tyɩ́, wǎh kɩ fɛ̃ pé dɛ mɔ. 41 Wǎh yo sɛ̃́, ǹ yãm Yesu tɛ̃. À mɛ ǹ gbõ̀ tɔ̃ ǹ yõ, à tũ ǹ tyɩ́, tɛ́ nɛ: «Mé mɛ ké tyɩ́, á kɩ dɛ!» 42 Nɛ́npɔ́ swɔ, *dú núkú à fĩn mɔ, à mɛ dɛ. 43 Képah sɔkɔ, Yesu núkú à tɛkɩ mɔ, tɛ́ kè gbah yo ǹ tyɩ́ nɛ, 44 à noh yɔ̀, à káh kè yãh nɛ tyɩ́ dɛ́! À kyɩ ǹ gblɔ̌ynɛ *sárká wìlkìpu yõ̀tɛ̃̀ wɛ̃kɩ. Ńkɛ̃, *Moyisi-á sõ̀ *sárká nɛ̂ tyɩ́ yo, tótãm dɛ́nmɔnɔ tyɩ́ sɔkɔ, à mó képah wilki, nɛ̂-á kɩ no pól wɛ̃kɩ n pi nɛ, wǎh dɛ. 45 Ǹtɛ, dĩ́-á yal ǹ tnɔ̂, tir nɛ̂-á pɩ ǹ tyɩ́, à kyɩ tyah kélɛ n yãh n kɔ̃ no pól tyɩ́. Kǎh pɩ sɛ̃́, Yesu náh tɔ̃ sõ̀ fɛ̃ ǹ gblɔ̌y wɛ̃kɩ n pi kwil yɔ́ ńtɛ̃ sɔkɔ. À sõ̀ mɛ gbɛ mɔ tɛ̃ kwlolɛ, kégbɔ́ sɔkɔ, tɛ́ névye n wil tã̀ntã̀n pól sɔkɔ, à n pɔ n pɔ ǹ tyɩ́.

*1:3 1.3 - Yah n tɛ Yesayi 40.3 sɔkɔ.

1:14 1.14 - Képah yah kɩ n yo n pi Markɩ 6.17 ànɛ̂ 18 sɔkɔ.