Nsãn
saba syãŋ wuhu kaplãŋ
1
Syaha fla nge
Ndoo kẽ ye Yesu kãndeyãrfa yahaseefua. N saba nwo yrũhũ ye Yesu kãndeyãrfa yawãhã gii kẽ ke ma ye fla na tesẽ pe yawãhãfa byɛ ne. Ye byɛ ntãŋ dye ra tãy cĩĩnde, ndoo ya sẽ kẽ ye, mpãy byɛ pe le cĩĩnde Yãhã kapãn cã, ye ntãŋ dye pe bya tãy. Wo Yãhã cĩĩnde wĩĩ sya le yaha wo laam wo, le n kuee yai tãŋ wo ye. Koo kẽ ye ntãŋ n dye wo tãy. Wo Tuhufua Yãhã tesẽ ke Dya Yesu Crise ne, ke ke laantãr yar wo byɛ na, ke wo fɛn di, ke ke yrĩŋ wãã wo kẽ. Ke yɔ̃ wo na koo ngĩĩ ne, wo n waha taha Yãhã cĩĩnde wĩĩ na, wo ntãŋ n maha dye wii tãy.
Wo Tuhufua Yãhã tuu wo yar wo naa n pye mii, n ba ye yawãhãfa mpãy yãã pe n pye koo syi, ma nii n taha Yãhã cĩĩnde na. Loo tãy tɛr ra ye.
-Too tyii wo ntãŋ naa n dye wii tãy!
Yii Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa byɛ, yaʼa n faha kapãn nde na ye: -Too tyii wo ntãŋ naa n dye wii tãy! Kapãn nde tẽ yrũhũ yar ye na, kãnfuɛ̃ sẽ ne ye. Le ba cãã yar wa wo na. Yãhã wĩĩ ma n tãy wo ye, kãnde lii Yãhã le ta, wo le yãr, koo kẽ. Loo kãnde nde ne, pe ba ye klaha le ne. Ye yai ye naa loo yãr; ye tyii ye ntãŋ naa n dye yii tãy!
Kawar Crise
Yaʼa yãã, tẽ ye yar kai- ngĩĩ ne, -ye cã ye yee, kawarfuafa yi nihi driyɛ̃ wo, ma sye ma yee, Yesu sẽ pa driyɛ̃ wo nawee kadye ne cĩĩnde ye. Wii ma yee ke syi, ufua nawee- kar n yaha, u maha ma kawar Crise. -Ye yii yigi, ye ma syi ye ba ta, wo tẽn n yi wãwaha na ye. Yaʼa yii yigi, ye ga ba ye tẽn dããn byɛ yãã. Wii ma Yesu kaklaha gbe, ma -sẽ nkãy ter le taha ke na, nkãy syi ke wee Yesu kaplãŋ ye, ufua wee Yãhã ne ye. Wii ma kuee kaplãŋ nkãy wo Yesu wo klaha, ufua ma Yãhã ne tesẽ Yãhã Dya bya ne. 10 Wii ma pa ye ye, kaklaha nkãy ter syi ne ke wee Yesu kaklaha ne wãcɛŋ ye, ye ma syi ye usyifua gbihi yigi ye, ye ma syi ye naa u kuɛ gɛ yãŋ ye. 11 Ye ma usyifua kuɛ yãŋ, le ma mii ye wlãhã n yãr u ne u kãmpee wo.
Kaplãŋ kuasaha
12 Kai- busãã ma ra ye wãtɔ̃r wũhũ ye ye. N sẽ n kɛ n ke byɛ yrũhũ le saba wo ye. N n kɛ ndoo gɛ n ba ka ye fla na, n ga ke kai- pãã ye ye yɛ̃ ne, le n nii wo byɛ ye nuhu wĩĩ.
13 Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa mpãy pe ma nwo, pe ye syar.