Dayigǝ tɔnɔ kʋlʋ
ZAN
na pʋpʋnɩ tɩn
Dayigǝ tɔnɔ kʋlʋ Zan na pʋpʋnɩ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Zezi kɔgɔ kʋm nakwɩ Zan dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ o pa Wɛ nɔɔna balʋ na jɩgɩ bʋbwɛa vwan zaasɩm tiinǝ na zʋ ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Bantʋ vɩn nɩ Zezi yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ, yɩ ba daa ta ŋwɩ lwarɩm wʋnɩ.
Zan ma pʋpʋnɩ o brɩ-ba nɩ Zezi sɩɩnɩ o yɩ Wɛ Bu mʋ yɩ o ji nabiinu o ba lʋgʋ baŋa.
Baŋa-Wɛ yɩ pooni tu mʋ, yɩ DƖ yɩ sono tu. Dɩbam na yɩ DƖ biǝ tɩn, dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ taá ŋwɩ pooni wʋnɩ mʋ, sɩ dɩ́ taá soe daanɩ.
Kʋ nan daa na yɩ lwarɩm jǝgǝ nɩ, Zan brɩ dɩbam nɩ dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ ta dɩ́ lwarɩm dɩ Wɛ mʋ, sɩ Wɛ yagɩ DƖ ma cɛ dɩbam Zezi na tɩgɩ dɩbam ŋwaanɩ tɩn. Wʋlʋ nan na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn maŋɩ sɩ o yagɩ lwarɩm kǝm mʋ.
1
Zezi mʋ yɩ Bɩtara kalʋ na paɩ nabiinǝ ŋwɩa tɩn
Dɩbam pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ dɩ́ pa á lwarɩ wʋlʋ na maŋɩ o wʋra pulim nɩ tɩn mʋ. Dɩbam dɛɛn ni o kwǝrǝ mʋ, yɩ dɩ́ na-o dɩ dɩ́ yiǝ dɩ. Dɩ́ ma fɔgɩ dɩ́ nii-o, yɩ dɩ́ ta kwǝri dɩ́ dwe-o dɩ dɩ́ jɩa. Kʋ yɩ Ŋwɩa Bɩtara woŋo mʋ dɩ́ lagɩ dɩ́ ŋɔɔnɩ dɩ abam. Ŋwɩa kam kʋntʋ nan tu ka naɩ jaja. Dɩ́ ma na-ka, yɩ dɩ́ lagɩ dɩ́ maŋɩ ka na yɩ te tɩn dɩ́ brɩ abam. Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn taanɩ mʋ dɩ́ lagɩ dɩ́ ta. Ŋwɩa kam kʋntʋ ya wʋ dɩbam Ko Wɛ tee nɩ mʋ, yɩ DƖ laan pa dɩ́ lwarɩ-ka. Dɩ́ na nɛ kʋlʋ yɩ dɩ́ kwǝri dɩ́ ni kʋlʋ tɩn mʋ dɩ́ lagɩ dɩ́ ta dɩ́ brɩ abam, sɩ kʋ pa abam taá jɩgɩ wǝl-dɔnɔ dɩ dɩbam, dɩ́ maama na ŋwɩ dɩ dɩ́ Ko Wɛ dɩ DƖ Bu Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ.
Dɩ́ pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ dɩ́ brɩ abam, sɩ kʋ pa dɩbam maama tiini dɩ́ taá jɩgɩ wʋpolo mʋ.
Baŋa-Wɛ mʋ yɩ pooni tu
Kwǝrǝ kalʋ dɩbam na ni Wɛ Bu Zezi tee nɩ yɩ dɩ́ lagɩ dɩ́ ta dɩ́ brɩ abam tɩn mʋ tɩntʋ: Baŋa-Wɛ yɩ pooni tu mʋ, lim tǝri DƖ tee nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Dɩ́ na tɛ dɩ́ wɩ, dɩ́ ŋwɩ dɩ Wɛ, yɩ dɩ́ ta na wʋ lim wʋnɩ, kʋ brɩ nɩ dɩ́ fɔ vwan mʋ, yɩ dɩ́ kikiǝ ba tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ kam. Kʋ daarɩ, dɩ́ nan na ŋwɩ pooni wʋnɩ nɩ Wɛ na wʋ pooni wʋnɩ te tɩn, kʋntʋ wʋ́ pa dɩbam maama taá jɩgɩ wǝl-dɔnɔ daanɩ, yɩ Wɛ Bu Zezi Krisi jana kam wʋ́ saarɩ dɩ́ lwarɩm maama.
Dɩ́ nan na tɛ dɩ́ wɩ, dɩ́ ba jɩgɩ lwarɩm, dɩ́ ganɩ dɩ́ tɩtɩ mʋ, cɩga tǝri dɩ́ tee nɩ. Dɩ́ nan na sɛ dɩ́ ta dɩ́ lwarɩm dɩ Wɛ, DƖ laan wʋ́ yagɩ-dɩ DƖ ma cɛ dɩbam, yɩ DƖ daarɩ DƖ saarɩ dɩ́ wo-balwaarʋ tɩm maama. Bɛŋwaanɩ Wɛ bá kwanɩ DƖ ni, DƖ yɩ cɩga tu mʋ. 10 Kʋ daarɩ, dɩ́ na tɛ dɩ́ wɩ, dɩ́ wʋ kɩ lwarɩm, dɩ́ paɩ Wɛ yɩ vwa-nyɩm mʋ, yɩ kʋ brɩ nɩ dɩ́ wʋ joŋi DƖ taanɩ dɩm mʋ dɩ́ kɩ dɩ́ wʋbʋŋa nɩ.