9
Nu̱tyura vu̱ryi jnu̱y sana̱cho̱ nusu̱byi
¿Raryiñi̱tiy jvaayasa daryá jiryatiy rañi jvaaryu̱rya? ¿Ne jiryi̱nu̱y Crístu nusu̱byi samitu̱choda tu̱chodaju̱ ray? ¿Ne jiryi̱nu̱y radyiyada siva Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu? ¿Ne jiryi̱nu̱y jiryeñi̱cha ríváaryá Vu̱yntyityu̱mu day? Dañumamu̱y ne rañi̱cha nusu̱byi tavajyu̱, rañi̱cha ji̱ta jiryejyu̱. Jirye̱cha nu̱tyu jantyasavay Ju̱denumusiy, ratatiy ridyetya nijya̱nvay: Sabayada Vu̱yntyityu̱ nusu̱byiju̱ni̱ Pávuru.
Jirya niquejadata ra̱jmutya̱ riy rityi jtaja̱nuru̱y rivaayadanchirye. ¿Ta̱ju̱ramu̱y ne vana̱y nu̱ña̱jmutya̱ra nu̱ñi̱myi̱sara jiryimusiy, ta̱ju̱? nu̱ña̱tu̱sara jarye risa̱ju̱. ¿Ta̱ju̱ramu̱y ne vana̱y nu̱ña̱pu̱chiy nu̱dyisa̱ju̱riy nu̱vyatuy, ta̱ju̱? nu̱tyu ripyu̱chiy nu̱tyeryi̱veda nusu̱byimiryi jivyatuntyidye, Vu̱yntyityu̱ taryi̱veda jarye, Pyítru jarye rusa̱ju̱. Jiryi̱taryu̱y dyetya vinu na̱dyiva, Bernabéta: Sa̱na̱ca̱na̱y yivaayadata jimyi̱saraju̱. ¿Chi̱na̱ jiya su̱taruju̱ jidyirya murichevedata, chi̱? ¿Chi̱ramu̱y ne jmyiryu̱rya nutasarajo jiryatiy yintara, chi̱? ¿Chi̱ramu̱y ne jmutya̱ru̱rya jiyaru̱rya, jiryatiy su̱nu̱tyani̱ ti̱ jasi̱, chi̱?
¿Ratyu̱chuvirya jirya niquejada nijya̱mi̱ datya̱data? ¿Ne viy sadatyadoda Ju̱denu darya niquejadata, jiryatiy Muyisésibemyusintyirya? Nu̱chara daryaju̱ Muyisésibe niquejadamu darya:
Ne vurya̱puchura vocaju̱, jiryatiy su̱mu̱tya jata̱da jatosara vu̱y.
¿Su̱tedani̱viy darya niquejada vinu voca jiyadaju̱? 10 ¡Saniquejada ji̱ta vuryeyadaju̱ntirya! Tapi vu̱jyu̱ sanu̱yada Muyisésiberya. Ni̱tiy jvaarya mucadi, sivaay yintuyadamura, daryantiy ni̱tiy jatora nutasara, santuchara jiyaru̱rya jiju̱ntiy. 11 Jiryatiy nu̱dyivaayada nu̱dyetyadodata jiryi̱ntu jiyadaju̱ra, ¿jiryejechipiya̱jada dyetya jaryiñuma varirya jiryatiy nu̱ña̱jmutya̱ jiryimusintyirya tara nu̱ñi̱byedaju̱ntiy? 12 Jiryatiy ru̱mutya̱ tavay jiryimusirya tara yivaayada murichirya, jaryivya̱ju̱ nu̱ryi jmutya̱ nu̱ntyidyerya. Dañumamu̱y ne nu̱ñi̱mutya̱jada jiryimusirya tara day. Nu̱jechi̱deda va̱chaju̱yu, nu̱ñuma tutanirya Ju̱denu nú̱ jirya̱jisiy, jirya̱tidye tuva̱chu varirya samitu̱choda Crístunchiy. 13 ¿Jiryedyetyi̱sani̱viy nu̱tyu ru̱mutya̱ Ju̱denu rorimyu jvaavye, Ju̱denu rorimyusirya jimyi̱sara? Rityi jvay Ju̱denunijyu̱ni̱ jasi̱, ru̱mutya̱ variy jibyedaju̱ra satera. 14 Daryantiy sabay Vu̱yntyityu̱ yitedamu, rirya̱tidye jnu̱y samitu̱choda tu̱chuvay yivaayadamusiy (jiryatiy ru̱mutya̱ tuva̱chuvamyusirya jimyi̱sara).
15 Ray ji̱tamu̱y ne jmutya̱ru̱y jiryimusirya tara nu̱ndye, dantyamu̱y ne rañu̱y raju̱ra jirya catera. Samivya̱ju̱ raryicha radyiiyada rajyu̱, jiryeñuma murichenu tarata rivaayada murichirya ray. Ne sa̱so̱vay ti̱ rimusirya jiryatiy ri̱chana̱tya̱da ranchirye. 16 Varityi ratyu̱chura samitu̱choda, ne ri̱nnuva̱y riva ray, tapi ne vana̱y ntate ra̱ndasa; radyentya day netimyu̱ ne ratyu̱chunumaya̱ra samitu̱choda Crístunchiy. 17 Raryityi jvaay radyirya jvaaryu̱yadamusiy tara, raryi jmutya̱ra murichedoda variy; varityimyu̱ ne, rivaay jiryatiy su̱pa̱ Vu̱yntyityu̱ yinsu̱byiju̱ ray. 18 ¿Ta̱ra ra̱jmutya̱ variy rivaayada murichirya, ta̱ra? Jiryatirya: jiryatiy rivaay mitya, jiryatiy ratyu̱chunumaya̱ra samitu̱choda Crístunchiy ne murichetara day, mitya.
19 Dantyamu̱y ne ti̱ cumude ray, ra̱cha ricyumude ti̱ta̱ju̱ variy, ra̱tidye ca̱na̱y variy jaryivya̱ju̱ riy rityevay Ju̱denumuju̱. 20 Judíyuvedaju̱ ji̱ta ravyichasara nu̱tyu Judíyu, ra̱tidye ca̱na̱y Ju̱denuju̱ riy. Rijyu̱ ji̱ta rityi vichasara niquejada siityari̱vay, ravyichasara nu̱tyu niquejada siityari̱nu, ra̱tidye ca̱na̱y Ju̱denumuju̱ riy rityevay, dañumamu̱y ne ra̱sabuy riva darya niquejada ray. 21 Rijyu̱ntiy jiryatimyu̱ ne Ju̱denu niquejadatavadyeryi, ravyichasara nu̱tyu ne niquejadati̱, ra̱tidye ca̱na̱y Ju̱denumuju̱ riy rityevay, dañuma rañityuva̱chu ramu Crístu niquejada, jiryatiy Ju̱denu niquejadantirya. 22 Rijyu̱ ji̱ta rityi vadiiryo̱vay jijechipiya̱jadamusiy, ravyichasara vadiiryo̱nuntiy, ra̱tidye ca̱na̱y Ju̱denumuju̱ riy vadiiryo̱vay. Ravyichasara ti̱ta̱ju̱ rijyu̱, ra̱tidye jantyutya paru̱cha̱rimyusiryi rityevay. 23 Rivaachara ti̱ta̱ju̱ samitu̱choda jiyadaju̱, ra̱tidye jmutya̱ rusa̱ra rayaru̱rya samitu̱chodamu.
24 Jiryeñi datyi̱sani̱viy rinchiy siichivye siichedamu, vinu ti̱qui ca̱na̱rya ramurichirya. Daryani̱ jirya̱siichityara samiy vicha̱dantidye, jirya̱tidye jmutya̱ra ramurichirya jiryejyu̱. 25 Ti̱ta̱ju̱ rityi ca̱na̱ryu̱y tiyi̱sa̱damu, richaboniy paru̱cha̱rimyusiyu, rirya̱tidye ca̱na̱rya tara ramurichirya jiryatimyu̱ ne suru̱rya rani̱cha. Vu̱y ji̱ta jiryatiy vu̱chiityari̱ni̱ Ju̱denu day, vu̱cya̱na̱rya ramurichirya, jiryatimyu̱ ne parutachara darya jiryatiy ju̱na̱reju̱ ra̱suru̱jeya̱sara day. 26 Ray ji̱ta siichiy radyetya̱data, ne mityamusiy; ratyotiyada ne mitya totiyada vidaviva. 27 Rantya ji̱ta jvatyi riva ravyu̱, ra̱tidye saboniy nu̱tyu ramyichechirye, rañuma su̱tye ca̱na̱yadamu, rañatuñumatiryi tavay ca̱na̱yadaju̱.