Rajo̱ttya̱ Catera Timotevuju̱
1
Satu̱choda Pávurubay siva Timutévu catera nu̱charata
Ray Pávuru, ratyu̱chuna̱ya̱sarára Crístu Jesús vicha̱da ti̱ta̱ju̱ mucadiva. Ray vichasara Jesucrístu nusu̱byi Ju̱denu jtedamu, tapi ni̱tya jiryi̱nu̱ñi̱ vuryeyada rá̱ñute Ju̱denu. Crístu Jesús jpa̱ntirye, simu dantyirya vu̱yntuyadantiy. Rañu̱y catera jiijyu̱, Timutévu, jiryatiy ri̱tay daryaju̱ si̱tenu radyenu ji, tapi jityuva̱chu simu Ju̱denu ri̱tedamuju̱. Ray va̱ta jiijyu̱ra samirya jivyicha̱da Ju̱denu jtedamuju̱, Ju̱denu jantyutya samiy variy ji, samirya jivyicha̱daju̱ jiryorimyu. Ti̱ta̱ju̱ jirya ravya̱ta jiijyu̱ Ju̱denumusiy, jiryatiy Vu̱jye̱ daryaju̱ni̱. Crístu Jesúsmusiy jarye ravya̱ta jiijyu̱, Vu̱yntyityu̱ daryaju̱ntiñi̱.
Sa̱jnu̱tyasara Timutévu rirya̱jisiy quivu̱yadamu datyanuvayu
Ta̱riy raya̱damu Masedóniyamu, rayasanta̱da jime̱cho̱jadaju̱ Evésumu ji, ya̱tidye jtay ruva tavay datyanuvay: “Ne jirya̱datyanu nu̱darya quivu̱yada nu̱ndye.” Diye runda rajechiñu̱y darya yivantirya. Ya̱jtay ruuva: “Ne jirya̱tuva̱chu ramu quivu̱yada tu̱chusa̱da jiryi̱tamya̱ta si̱tenura. Dantyamu̱y ne ya̱tuva̱chu rana̱cho̱ ta̱rijye̱myi tu̱choda jiryatiy ja̱muca̱ra. Mi̱ni̱tyi jnutatya riva ta̱rijye̱myi tu̱chodayu, nu̱tyura ravicha̱da vu̱myunatyi̱veda jtya, mi̱ni̱tyi jachipityaja̱ jaryirya tu̱chusa̱da tu̱choda, vani̱ra nani̱mu̱tyaja̱ variy rivayu.” Ta̱rijye̱myi tu̱choda ne datyanu tara vu̱y, nu̱ryamusiy sa̱ra̱chara Ju̱denu vuryeyadacu̱, nu̱tyuramusitya vurya̱siityeru̱y saju̱ variy. Sasa̱y Ju̱denura jidyetyadoda nijya̱nvajyu̱ rirya̱tidye jchana̱tya Ju̱denu va̱ta̱damuju̱ varirya, vase jachipiya̱vay daryaju̱ riy, riñi datya day Ju̱denu ramityanirya vu̱jyuuchuveda, riñi tuva̱chu Ju̱denumu jijechityantiy ne quivu̱yadata, samirya jachityavay daryaju̱ riy. Tavay jiintye ranchiy, rivyicha mitya jmutya̱ja̱jadacanumiy variy. Rivyicharu̱y datyanuvay, Ju̱denu niquejada ridyetyanuru̱y daryaju̱, dañumamu̱y ne ridyetya ta̱ra ranique, dantyamu̱y ne ridyetya tara jidyetyadodanchiy. Ne yinu̱y samiryara jiryatiy sasa̱yada Ju̱denu ta̱rirya jiñiquejada, vurya̱numatiy datya ta̱raju̱ su̱teda vuryivara. Ne yinu̱y ne sabay Ju̱denura yiteda sanijyu̱ mi̱ni̱tyi vichasara samirya, jiñu jiyaro̱ju̱ ji̱ta sabarya, jiryatimyu̱ ne satuva̱churu̱y Ju̱denu jtedamu, rijyu̱ sabantyirya jiñiquejadantiy, jiryatiy siityejasa̱miryi. Riyaro̱ju̱ day sabay Ju̱denura yitedantiy, muvyeñi̱timyu̱ ne jachipityaja̱ni̱. Su̱pa̱ra jiñiquejada ruumu va̱cha jachipiya̱vantyi, mi̱ni̱tyi jtay ne jichuvu̱ñi̱ Ju̱denu, riñique daryaju̱ va̱cha sanijyu̱. Daryaday sabay rijyu̱ ju̱vavyentyi, mi̱ni̱tyi jvañi̱ jijye̱, mi̱ni̱tyi jvañada yino̱da, mi̱ni̱tyi jvañi̱ taji vichi̱ nijya̱mi̱. 10 Daryaday sabay Ju̱denu jiñiquejada saju̱ntiy mi̱ni̱tyi ji̱tye sisa̱ vinu vaturayu, ti̱ vaturu̱y jsa̱ jarye jiryatimyu̱ ne savaturu̱y nani̱cha daryaju̱ day; daryaday rijyu̱, vaduntyi, mi̱ni̱tyi sije jiryenu vanumu, nu̱ñi vanu rirya̱jvatyayu. Daryaday riñijyu̱ntiy mi̱ni̱tyi paranu̱ni̱ nijya̱mi̱, quivu̱rya jarye, mi̱ni̱tyi niquentiy: Si̱tenu ri̱tay Ju̱denu datya̱damuju̱ yiva, su̱tamya̱ta samiy jiñiqueva̱ra quivu̱yadani̱ rani̱cha day. Daryaday sabay jiñiquejada rijyu̱ntiy, ti̱ta̱ju̱ muvyeñi̱tyi jvaachara tara samiy datyadoda jiyaro̱ju̱. 11 Nu̱tyu rañiy sani sa̱y Ju̱denura samitu̱choda radyetyadodaju̱ nu̱tyuramusiy sara̱y Crístu Jesús vuryeyada, nu̱tyuramusiy. Jirya saniquejada vichasara ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay jchana̱yadaju̱, daryamusiñi̱ ti̱ta̱ju̱ rirya̱niquejaya̱ samirya Ju̱denunijyu̱.
Si̱chana̱tya̱da Pávurubañi̱ Ju̱denu sa̱ntyutya̱danchiy
12 Ri̱tay ji̱ta siva Crístu Jesús: Ranumayu Rayntyityu̱, jiryatiy jiche̱yada jivyanu̱yada ray, rañuma jada jiñiquejada tu̱chusa̱damu. Jidyiyada daryaju̱ riva: Sa̱siitye samiy rimu, ramuni̱ jibe variy jimyuchechijyu̱ ray, yipa̱nu̱yadaju̱. 13 Jijeryeta̱da jasirye, dañuma rañi niquenu̱yada ta̱riy Ju̱denu jiyaro̱ju̱, ray jarupantajaya̱sara richiityari̱jadivayu, jiryatiy richiityenu̱yada daryaju̱ jijyu̱, jaryi rajuuratate ra̱vatyanu̱yada riy. Yentyutya̱da varirye jiryatiy rivaañu̱yada radyetyi̱sa̱damura, ne rachiityenu̱yada variy daryaju̱ jijyu̱ didye. 14 Daryamusidyentyi savicha Vu̱yntyityu̱ samirya vichara rajyu̱, Crístu Jesús nusu̱yadamu ratyuva̱churu̱y yimu, daryaday sani̱ru̱tyadeda yivantirye. 15 Jiryani̱day si̱tenu niquejada day, ramuni̱day vurya̱tuva̱chu samiy vu̱jechipiya̱jadata ramu. Jiryani̱day si̱tenu niquejada: Crístu Jesús jti̱jada mucadimu, juuchatavay jantyutya̱dana̱cho̱. Ray Pávuru, ray ji̱ta si̱tenu jaryi juuchati̱ tavamyusiy.
16 Ramuni̱day sara̱yada yentyutya̱damu rayadaju̱, ya̱jnu̱y, ne ra̱baryi̱sara sa̱ntyutya̱da vu̱jyu̱. Ni̱day jo̱ta̱da jantyutya̱dantirye tapi ratya rañi̱cha jaryi juuchati̱. Daryaday sa̱jantyutyani̱ ti̱ntiy, ni̱tiy ra̱tuva̱chu ri̱sijyu̱ simu Jesucrístu, ramutiy sa̱nu̱jeya̱sarate ta̱rijyu̱. 17 Ramuni̱ vurya̱jnu̱jeya̱sara sana̱cho̱ Ju̱denu, vurya̱jchana̱tya jaryi simu vu̱y, ni̱ni̱ vichasara Vu̱yntyityu̱ ta̱rijyu̱ daryaju̱. Ne vana̱y dirya savichasara Ju̱denu, dantyamu̱y ne vu̱dyichara siva. Vinu ni̱ni̱ ti̱qui Ju̱denu, ne ti̱ jadchiñu̱day. Daryani̱ si̱tenute darya.
18 Timutévu, ya̱jiriryi̱ra daryatiy satu̱choda Ju̱denu ta̱riy jiñijyu̱ra. Ya̱jachipityaja̱ samirya jinchiy niquesa̱da, jivyanu̱tyata̱ta ji, ya̱tidye ji̱tye ramu Ju̱denu jvajyo variy ji. 19 Jivyanu̱tyata̱ta Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jadamu ji, jiñi datyi̱sani̱ta Ju̱denu ramityaniy yivara jijyuuchuveda. Ti̱ni̱ ne va̱ta sivara jijyuuchuveda ramityadeda day, rijyi̱numa̱ variy Ju̱denu siitya̱divasiy. 20 Adejá̱ntru, Jimenévu jarye ji̱doda daryantiy. Ramuni̱ rache̱yada Satanásimyu nada, bayantu nutyityu̱mu, nanudatya̱daju̱ ne vu̱ryiñique Ju̱denu jiyaro̱ju̱.