2
Rajechipiya̱jasiy ji̱ta: Ne rajeñu̱ryu̱y jaryi vayinni̱ jiryimu nu̱day. Ratyi jachipiya̱taniy jaryi jirye, ¿chi̱ ra̱jchana̱tyaniy varirye, chi̱? Ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy rayivatyaniñi̱. Ramuni̱tiy ri̱pa̱jadara catera jiryimu, ra̱numatiy jto̱ jiryimu, ne ra̱jto̱ jaryi jachipiya̱nu jiryimu, jiryatiy ri̱chana̱ryu̱y jiryisa̱ju̱, tapi radyetya ra̱numatiy jchana̱y ray, jirya̱jchana̱y varintyidye. Rañu̱yadara catera jiryejyu̱ jaryi rajechipiya̱jadamu, jaryi ri̱na̱yadamu jarye, jiryatiy ne rajechipiya̱taniryu̱y rata jirye, ravya̱ta ji̱ta jirya̱datya: ¡Ta̱ jaryi sava̱ta Pávuru vu̱y!
Saramityadeda Pávurubay mityara juuchati̱ juuchuveda
Jiryatiy sajachipiya̱taniy juuchati̱ ray, sajachipiya̱tanintyiryi jiryetyevantyidye. Ri̱tay vinu jiryetyevavya, rañuma jiyasay jaryi sanijyu̱. Rasa̱ra̱numa jiryevyichadeda sanijyu̱. Diye jirya̱ma̱ ramityanirya sajuuchuveda, jirya̱ma̱ jmu̱tya varintyiñi̱, sañuma paru̱ryu̱y riva jnu̱yada jiñuvayadamuju̱. Ramuni̱ rajechiñu̱y jiryiva: Jirya̱dityanuntirya jivya̱ta̱da sanijyu̱ntiy. Ramuni̱ ji̱ta rañu̱yada caterava jiryejyu̱ra, ra̱tidye datya jiryenchiy: ¿Rityuva̱churu̱vyidye rimu? 10-11 Jiryetyi ramityanirya sajuuchuveda ti̱, daryantirye. Ratyi ramityaniryu̱rya sajuuchuveda ti̱, raryamityaniy jiryeyadaju̱ra. Raryamityaniy Crístu tuunura sa̱ñuma vuunu Satanásiy ramusivyu̱y, tapi ne vu̱vyicha datyi̱sa̱miy sanchiy, nu̱tyuramusiy saquivu̱churu̱vyu̱y, nu̱tyuramusiy.
Jaryi sajachipiya̱jada Pávurubay Trúvasimyu
12-13 Rito̱jadanumatiy Trúvasimyu ra̱tidye datyanu jasirya samitu̱choda Crístunchiy, Vu̱yntyityu̱musiy ji̱ta rityuva̱churu̱yada nijya̱nvarya nu̱tyu̱choda, rajechipiya̱jada jaryi ri̱ntumu, jiryatimyu̱ ne radyi jasiy siva ratyeryi̱ Títu. Ratyu̱chucheda variy ruuva Trúvasiy ja̱nvay, raya̱da variy jadchiy Masedóniyamuju̱.
Crístumusiy vuunuvavyu̱y
14 Vurya̱jchana̱tyateni̱ Ju̱denu jiryatiy savuunutanichara Crístumusivyu̱y, sadityanusarantirya datyadoda Crístunchiy vuryimusintyi, ti̱ta̱ju̱ vichajomuju̱, nu̱tyu vu̱rudi, nijya̱nvay naryiiyadaju̱. 15 Vu̱vyichasara nu̱tyu Crístu, vu̱rudi Ju̱denunijyu̱. Vu̱pyotiye̱ nijya̱nvay diya jiryatiy jantyutyasavadyeryi, parutasavay jarye. 16 Parutasavajyu̱ vu̱pyotiye̱ nu̱tyu diivye, ridyiiyadaju̱; jantyutyasavajyu̱ vu̱pyotiye̱ nu̱tyu jnu̱vye ru̱nu̱yadaju̱ntidye. ¿Chi̱ sa̱ra̱ra darya jvaayada, chi̱ sa̱ra̱? 17 Ne nu̱vyichasara nu̱tyu rajuu, rityi ta̱ryu̱tyaru̱rya Ju̱denu niquejada nu̱tyu ricyatu̱. Nu̱dyetyanusarara Ju̱denu niquejada vanda jachipiya̱jadata. Nu̱ñi̱niy Ju̱denumusiy, nu̱ña̱tidye nique sadiya Crístumu.