Ranijyu̱ Vichara Pyitru Niquejada Cateramuntiy
1
Samu̱chuveda Pyítrubaryi Ju̱denu siityari̱vay
Ray, Siimyó̱ Pyítru, Jesucrístu muchechirye, sansu̱byi jarye, rañu̱rya catera jiryejyu̱ jiryatiy jiryecherye jidchavu̱ nu̱dyisa̱ra samirya tuva̱choda simu, jiryatiy vase jvaarya daryaju̱ dañi̱ Ju̱denu day, vuryeyada rá̱ñu Jesucrístu jarye. Ra̱ma̱ jasa̱y sa̱ntyutya̱da jiryejyu̱, samirya vicha̱da jarye risa̱ju̱, jiryatiy jiryedyetya daryaju̱ni̱ Ju̱denu, Vu̱yntyityu̱ Jesús jarye.
Nu̱tyura vicha̱daju̱ sanatuy Ju̱denu vu̱y
Ju̱denu datya̱damusiy ji̱ta vuryi̱mutya̱ra ti̱ta̱ju̱ jiryatiy vu̱vya̱ta ju̱na̱re jnu̱yadaju̱ra, samirya vu̱vyichadedaju̱ jarye. Vuryi̱mutya̱ra jiryatiy vu̱dyetyani̱, ni̱tiy natuyada jidyirya danu̱yadamusivyu̱y, ramusiy jaryentiy, jiryatiy savichasara sami̱, jchana̱tyasi̱. Ramusiy sasa̱y vu̱rya jiñiquejada jiryatiy jaryi samiryava̱ju̱ra, vurya̱tidye vicha Ju̱denu ju̱devay jidchavu̱ sisa̱ Jesús, jiryatiy vu̱ryamityanimya̱ra jarupadoda, jiryatiy vu̱dyetya̱da va̱cha ni̱ru̱yadamusiy jijyomura. 5-7 Ramuni̱day jirya̱ntya jantya jasa̱choda vani̱ra jachipiya̱jadatara samirya vichadeda, jityuva̱chodajsa̱ju̱; samirya jiryevyichadedajsa̱ju̱, Ju̱denu niquejada datya̱da jarye; jiryedyetya̱dajsa̱ju̱, vase jachipiya̱jada jarye; jiryejechipiya̱jadajsa̱ju̱, tapimusiy jachi̱deda jarye; jiryejechi̱dedajsa̱ju̱, Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jada jarye; jiryejechipiya̱jadajsa̱ju̱, samirya jachityavay vicha̱da jarye; samirya jachityavay vicha̱dajsa̱ju̱, va̱ta̱da jarye. Daryasa̱ra̱ju̱tiy jiryevyicha darya, jirya̱jiriryi̱ jaryivya̱ju̱ ramu, ne ra̱ma̱cho̱ mitya jiryivaayada variy, ra̱sa̱y ji̱ta variy, jirya̱tidye datya sanchiy Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu. Ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy sasu̱tye darya vicha̱da, ni̱ni̱ ma̱cho̱ nu̱tyu ni̱sipyuryi, rírumya̱ sani̱siy, jiryatiy sajachipumya̱ daryaju̱ra jiryatiy sani pu̱yada Ju̱denu sivasirya ta̱riy jijyuuchuveda, (ne sa̱diy riva sa̱ntyutya̱da nu̱day). 10 Ramuni̱tiy, ratyeryi̱veda, jirya̱ntya jantya sura̱jada vani̱rava̱ju̱ra jiñatucha̱da ju̱na̱re jnu̱yadaju̱, jiryejeryetasa̱da jarye. Jiryetyi jvaaryu̱chara darya, ne jirya̱no̱tay variy sanu̱jisiy. 11 Daryamusiñi̱day sa̱sa̱chara mitya Ju̱denura jirya̱tidye jay samirya Vu̱yntyityu̱ nusu̱jyomuju̱, ju̱na̱reju̱, jiryatiy vuryeyada rá̱ñu nusu̱jyo darya.
12 Ramuni̱ rajechipityaja̱taniryu̱y jiryerya jirya datyadoda, dañuma dyetya jiryeñi datyara, jiryevyichanuma surravay si̱tenu datyadodamuntiy jiryatiy jiryimura. 13-14 Jo, rajechipiya̱ samirya jachipityatadeda jirye jasicha̱ra̱ju̱tiy rame̱cho̱ riva jirya su̱ta̱myu, tapi radyetya ra̱diiy varenu jiyusiy, jirya su̱ta̱y jarichiy, daryani̱ sadityadoda Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu daryaju̱ ray. 15 Ra̱numa jantya ra̱tidye ma̱cho̱ tara, ratatiy jirya̱jachipityaja̱sara ri̱bivantirya jirya datyadodantiy.
Sisa̱ datyavay diyada riva Crístu danu̱yada
16 Nu̱chiityari̱vitya ji̱tara quivu̱yada tu̱choda day jasityi nu̱dyetyadoda sanchiy Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu, nu̱tyura sivaayadara mityamusiy ju̱dejada, nu̱tyeryivye sa̱jniy ju̱na̱ntyi. Nu̱dyiyada ji̱ta jiñi̱sitya riva sadanu̱yada. 17 Tapi su̱mutya̱jada Vu̱jye̱ Ju̱denumusirya vanda, rirya̱tiche nijya̱nvay variy sanijyu̱ jasityi rara̱yada Vu̱jye̱ niquejada vanda vichajomusiy:
“Ni̱ni̱ ji̱ta si̱tenu radyenu jaryi ravya̱tasi̱; ri̱chana̱tyasara jaryiñi̱.”
18 Nu̱tyuva̱choda ji̱tara saniquejada jarichumusiy jiryatiy nu̱vyicha̱da sisa̱ ja̱mumusimyu, jiryatiy sadityadodara jidyá jasiy. 19 Ramusiy vu̱dyetya jaryivya̱ju̱, si̱tenu daryá riñiquejada Ju̱denuju̱ tu̱chuvadye. Samirya ra̱cha jiryetyi jnu̱y riñiquejada nu̱charana̱cho̱, nu̱tyu vuryi̱nu̱tyi no̱no̱na̱cho̱ nupocudinubesiy. Jirya̱jnu̱y rana̱cho̱ ra̱sa̱chadajiju̱ jasityi sa̱no̱no̱nu̱y Jesús jidyetya̱data jiryejechimyu. 20-21 Jirya̱ma̱ datya munatyara jirya; ne ru̱ndejada Ju̱denuju̱ tu̱chuvay jidyirya jachipiya̱jadamusirya tara niquejada, tapi ne riñiquenu̱yadara vinu ratiy riñiqueru̱y. Riñiquenu̱yada ji̱ta Ju̱denuju̱, jiryatiy saniquetadeda Su̱ntu riy.