Tamitya Catera Tesadonica Ja̱nvajyu̱
1
Pávuruvedabay nu̱yadara catera Tesadónicamu siityari̱vavyedabajyu̱
Ray Pávuru, Sinubánuta, Timutévuta jarye, nu̱ñú̱rya catera jiryejyu̱, Tesadónicamu vichavay, jiryatiy savicha Vuryi̱ndenu jiryejye̱, savicha Jesucrístu jiryentyityu̱ntiy. Samirya jirye̱cha, samirya ra̱cha jiryejechiy varidye, Vu̱jye̱ Ju̱denumusiy, Nutyityu̱ Jesucrístumusiy jarye ra̱cha darya jiryejyu̱.
Sa̱tanuvu̱nu Ju̱denu riy juuchatavay sa̱numatiy ju̱ti̱ Crístu
Nu̱ryijchana̱tyasarani̱ Ju̱denu jiryenchiy, ratyeryi̱veda, daryanuma nu̱tyu samirya nta ra̱sa̱ñuma jaryi jiryetyuva̱choda Ju̱denumu, ja̱murava̱ju̱numa jiryevya̱ta̱da nu̱ñi ti̱quimusiy jiryedye. Daryamusiy nu̱ñi tu̱chunumaya̱ Ju̱denu siityari̱vajyuuva jiryenchiy, nu̱ñi̱chana̱tya variy jirye, jiryatiy jiryetyuva̱chodamucha simu Ju̱denu paru̱cha̱riñubera, rirya̱vittyuyada nijya̱nvay variy jirye, jiryejechi̱ntyara jarupadoda.
Ramusiy ji̱ta jvadichara darya Ju̱denu murichedoda samiy, sa̱tidye jtay: “Jiryeñi ji̱ta rasa̱ra̱vay varidye rañsu̱jyomu jayadaju̱,” ne jiryi̱nu̱y ramu jayasa̱diva jarupanusavay jiryedye. Ju̱denu ra̱paru̱tyatanijeya̱ rivantidyeryi rityi paru̱tyatanijeya̱ jiryentyidye.
7-8 Sa̱sa̱y variy jiituyada jirye, jiryatiy jarupanusavay daryaju̱ jiryevyichanu̱yada, jirya̱tidye jiituy variy nu̱dyisa̱, sa̱numatiy dityanu Nutyityu̱ Jesús variy jarichumusiyu, su̱pa̱vajyuu yisa̱, jiryatiy sa̱jpa̱ jivyanu̱yadata riy; sa̱tidye murichenutaniy jiidatya variryi, jaryi quivedatara, jiryatiy ne ridyetyaru̱y daryaju̱ni̱ Ju̱denu, ne rityuva̱churu̱y ramu samitu̱choda sanchiy Vu̱yntyityu̱ Jesúsntiy. 9-10 Riñi jmu̱tya̱ra ramurichenusa̱da, rirya̱parutaye̱ Ju̱denu mo̱musiy, sadá vandamusiy, jiryatiy savanu̱yadadára, sa̱numatiy ju̱ti̱ sa̱tidye vicha vanda nu̱yadati̱ jijyiintyasavamyu, sa̱cha ti̱ttasi̱ variy rijyu̱ ti̱ta̱ju̱ simu tuva̱chuvay variryundamu, jiryatiy jiryetyuva̱choda daryaju̱ nu̱tyu̱chodamu. 11-12 Ramuni̱tiy nu̱tyu̱chusara sisa̱ Vuryi̱ndenu jiryeyadaju̱, sa̱tidye bay rasa̱ra̱vay variy jirye, sanatuyadaju̱, (jiryatiy sanatuy yentyutya̱daju̱ vu̱y), sa̱tidye jto̱taniy variy jiryimura ti̱ta̱ju̱ samiy jvaaryu̱yada, ti̱ta̱ju̱ jvaayada jiryatiy jiryivaay jityuva̱chodamura, savanu̱yadata, rirya̱tidye jchana̱tya nijya̱nvarya Vu̱yntyityu̱ Jesús jtya, rirya̱jchana̱tya jiryimusirya, rirya̱jchana̱tya simusiy jiryentyidye, Vuryi̱ndenu jmu̱tya̱data, Nutyityu̱ Jesucrístu jmu̱tya̱data jarye.