Tamitya Timutevuju̱ra Catera
1
Pávurubay mu̱chuvedani̱ Timutévubay
Ray Pávuru, Crístu Jesús nusu̱byi ra̱tidye tu̱chuna̱ya̱sara sanchiy, darya sava̱ta Ju̱denura rirya̱tidye datya̱sitye nijya̱nvay: “Jasintyatera jnu̱yada Crístu Jesúsmu.” Rañu̱y jiijyu̱ra catera Timutévu, jiryatiy ri̱tay si̱tenu radyenu ji, jaryi ravya̱tasi̱ daryaju̱ ji. Ravya̱ta jiijyu̱ra samirya jivyicha̱da Ju̱denu jtedamuju̱, sa̱jantyutya Ju̱denu samiy variy ji, samirya jivyicha̱daju̱ jiryorimyu. Ti̱ta̱ju̱ jirya ravya̱ta jiijyu̱ Ju̱denumusiy, Vu̱yntyityu̱ Crístu Jesúsmusiy jarye.
Ne vurya̱jada niquejadara samitu̱choda jiryatiy Ju̱denumusirya
3-4 Ray siitye saju̱ Ju̱denu, jiryatiy ta̱riy richiityenu̱yada vu̱myunatyavay saju̱ntiy, ne radyetyi̱sa ni̱ni̱ ra̱yada rajyuuchuveda jiyada. Ray ji̱ta jchana̱tyani̱ Ju̱denu day, ti̱ta̱ju̱ rundamu rajyorácharanumatiy sanijyu̱. Ne rajechipuy jachipityaja̱jada rajyorádodamu ji, jna̱rya, nupora jarye, radyiryu̱y daryaju̱ yiva, ra̱tidye jchana̱tyate samiy variy ji. Rajechipityara jiñi̱sijya̱ jiryatiy yina̱yada variy raya̱damú. Rajechipityatanirye, nu̱tyu jichiityenu̱yada saju̱ Ju̱denu quivu̱yasa̱damu, daryaday nanusiityenu̱yada jitye̱yadabay Nóyidaju̱bentyi, yino̱dabay jarye, jiryatiy nani̱tya Évunise. Daryaday ri̱tatye jiñijyu̱, jiijerye ra̱siityee saju̱.
Ramuni̱ rajechipityatanitye ji jiryatiy Ju̱denu jmu̱tya̱da ji rabeyadanumatirya rajyomutu yino̱mu. Nu̱tyu riryijchera jintyuruvo̱ jiiday quivedaju̱, darya ye̱cha Ju̱denu jmu̱tya̱damuntiy, jiryatiy sasa̱yada tara ji. Sasa̱yadate Ju̱denu Yintu vu̱y, vurya̱tidye vichasara ne suvu̱yada jachityavay. Sasa̱y ji̱ta vanu̱yada jachivyeda varivyu̱y, sava̱ta̱damuju̱, vurya̱tidye jachipiya̱ tara jvaayadaju̱ variy. Ne ya̱jada tarade niquejada Vu̱yntyityu̱nchiy, ne ya̱jada raynchintyi jiryatiy tanuvu̱nujovimu ray, jiryatiy rachiitye daryaju̱ saju̱. Ya̱jmutya̱ ji̱ta jiintyirya jiyaru̱ryantiy, paru̱cha̱riy vicha̱da, jiryatiy ravicha̱da samitu̱choda datyadodamusiy. Ju̱denu sa̱y vu̱vyanu̱tya̱daju̱ vu̱y, vurya̱tidye jachi̱nityara paru̱cha̱riy vicha̱da variy. Ni̱day ra̱yada vuryeyadantiy. Ni̱day natuyada varintyivyu̱y, vurya̱tidye siitye vinu saju̱. Ju̱denu ne jaryeta̱da tara vuryivaayadiva jijyu̱ vu̱y. Sajaryeta̱da ji̱ta vu̱y, jiryatiy su̱teda ya̱jto̱tanirya ta̱riy jijechipiya̱jada: “Ra̱vichanichara samirya riy.” Ni̱ni̱ vichaniryu̱yada samivyu̱y sadenunchiy, Crístu Jesúsnchiy; mucadi pi̱ru̱yadajisiy sajachipiya̱nu̱yadara. 10 Saca̱siyada dityadoda jidyiryara samirya jachipiya̱jada vu̱ñijyu̱, sadityadoda Vu̱yntyityu̱ vuryeyada rá̱ñu Crístu Jesús jti̱jadamusirya. Ni̱ni̱ vuudodara diiyada, samitu̱chodamusiy sasipyata̱da vandamuju̱ra jnu̱yada vuryi̱nu̱yadaju̱, vurya̱tidye datya variy: “Ne vana̱y jarapu̱rya ra̱chasara vuryi̱nu̱yada variy.” 11 Ju̱denu bayada yinsu̱byiju̱, samitu̱choda tu̱chodaju̱ jasirye, ra̱tidye datyanusara riy rityimyu̱ ne judíyuveda day. 12 Jirya tu̱chodanchiy ravyicha paru̱cha̱riy diye, ne ra̱da riva, radyetyi̱satya daryaju̱ni̱ Ju̱denu, saju̱ni̱ rachiitye. Radyetyama̱ samiy: “Ní̱ ra̱bárya samirya jiryatiy rabeyada simura, siti̱jada rundasa̱ra̱ju̱.” 13 Ya̱bay yimura samirya niquejada, jiryatiy jityuva̱choda rimusirya, daryani̱ ya̱nique jidchavu̱ varintyidye, Ju̱denumu tuva̱chodamu, Crístu Jesús va̱tasa̱damu jarye. 14 Ya̱jnu̱tya samirya jiryatiy Ju̱denu bayada yimura. Sa̱jmu̱tya jnu̱tya̱da Ju̱denu Jnutu variy jiirya, ni̱tiy vichasara vuryiva.
15 Jidyetyama̱ samiy jiryatiy rityocheda Ásiyamu vichavay ti̱ta̱ju̱ ray, rirya̱numitye variy ra̱jisiy. Nanuvichanu̱yada Ijédu, Ermójetya rityenuju̱y.
16-17 Sa̱ma̱ jantyutyaru̱tya Ju̱denu riy Onesíjuru taryi̱ vichi̱veda, rajuuraju̱ saramityaniy daryaju̱ra rayivatya̱da rivasiy. Sito̱jadanumatiy Rómamu, ne sa̱danu̱yada riva jijeñu̱yada rimu, tanuvu̱nujovimu. Sava̱tanu̱yada jaryi rañe̱cho̱, riva dicha̱dasa̱ra̱ju̱te. 18 Sa̱ma̱ jmu̱tya Vu̱yntyityu̱ yentyutya̱damu variñi̱, variryundamutiy sa̱jti̱ Vu̱yntyityu̱. Jiryatiy sivaayadate rajuura ta̱riy vu̱jyu̱, Evésumu, tama̱ jidyetyi̱sa jiintyirya.