Cadasiya Ja̱nvamyuju̱ra Catera
1
Pávurubay nu̱yada rijyu̱ra catera, samu̱chuveda variryi Ju̱denu siityari̱vavyedabay
Ray Pávuru jiryatiy nusu̱chi̱ darye, ne vadumyusiy jti̱nu darye, dantyamu̱y ne nijya̱nvay jpa̱jadamu ray, Jesucrístu ji̱ta jpa̱jada darye, Vu̱jye̱ Ju̱denu jarye sisa̱ju̱, ni̱tiy mi̱sadeda diibyimusiñi̱ Jesús. Nu̱myu̱chuvay risa̱ vichavay taryi̱vedata ti̱ta̱ju̱ jirye, jiryatiy Cadásiyamu Ju̱denu siityari̱vajyuu jiryedye. 3-4 Sa̱vichaniy Vu̱jye̱ Ju̱denu samirya jirye, jirya̱tidye vicha samirya variy, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jarye ra̱vichaniy samirya variy jirye, tapi sara̱yadamu jidyiiyada vu̱jyuuchuveda jiyadaju̱. Ramusiy sa̱ntyuy vuryiva racabyimusiy, va̱cha vicha̱da rundajisiy, nu̱tyu sava̱tasara Vu̱jye̱ Ju̱denu vu̱jyu̱ darya. ¡Ra̱numa jasa̱jeya̱sara sadá ju̱na̱reju̱! ¡Daryanuma ra̱chajaya̱sara ti̱ta̱ju̱!
Vinu rani̱day samitu̱choda, ne tara jna̱y jadchiñu̱day, ranuma rani̱cha vuryeyada ra̱tya̱
Ru̱ntama̱ ray, ratyi̱tta varirya jiryatiy varenu jaryuve jiryejiintyeryu̱y simusiy Crístu daryaju̱, ni̱tiy natuyada ramityadedaju̱ jirye. Jirye paru̱ryu̱ñuma riva simu tuva̱choda, jirya̱tidye tuva̱chu variy taji tu̱chodamu nta, jiryatimyu̱ ne si̱tenu samitu̱choda darya, ramutimyu̱ ne vu̱ryamityaniryu̱y nta varirya vu̱jyuuchuveda. Ne tara jna̱y ratarya samitu̱choda, mitya, mitya rirya̱tachuru̱y tavay ra̱jisiy jirye, jiryatiy riyataniryi̱ tajijyu̱ra samitu̱choda daryaju̱ jiryatiy Crístumusidyerya. ¡Dañuma nu̱y, dañuma jarichumusiy Ju̱denu tuunu vichi̱ raryityu̱chu tajiñe̱cho̱ju̱ra ramityadeda tu̱choda jiryiva, ne darya ratyu̱choda jiryiva day, sa̱ma̱ murichenutaniy Ju̱denu paruti̱si̱ju̱ rivasiñi̱! Daryatiy nu̱ñi̱teda ta̱riy jiryiva, ri̱tay diye jiryivantidye: ¡Ti̱ vidye raryityu̱chu jiryivara taji samitu̱choda day, jiryatimyu̱ ne darya jiryi̱mutya̱jada dárya, sa̱ma̱ murichenutaniy Ju̱denu paruti̱si̱ju̱ rivasiñi̱!
10 ¿Rirya̱vidye jcanuy nijya̱nvarya rivaarya, rirya̱? Ne vinu Ju̱denu ju̱canuyadaju̱ dyetyara. ¿Ta̱raju̱ra raryi jvaaryu̱y nijya̱nvay jcanuyadaju̱, ta̱raju̱? Ratyi raryi jvaay nijya̱nvay jcanuyadaju̱, ne raryicha Crístu muchechiy variñu̱ndye.
Ju̱denu jaryeta̱dani̱ Pávurubay sa̱tidye datyanura vu̱ryamitya̱da tu̱choda
11 Radyetyataniy daryaju̱ jirye ratyeryi̱veda, jiryatiy jiryetyuva̱chodara samitu̱choda rimusiy, tama̱ nijya̱mi̱ jachipiya̱jadamusidyerya, tama̱, mitya. 12 Dantyamu̱y ne ri̱mutya̱jada nijya̱mi̱musirya, dantyamu̱y ne ti̱ datyadoda rarya, ni̱day Jesucrístu ji̱ta dityadoda radyerya. 13 Jiryetyuva̱chuma̱ daryaju̱ dárya, jiryatiy ravyichanu̱yada ta̱riy daryá, daryatiy rivyichanu̱yada Judíyuveda Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱vantyidye; jiryetyuva̱chuma̱ntirya nu̱tyu rayasantanu̱yada jaryiryi Ju̱denu siityari̱vajyuu, racya̱siryu̱ñu̱yada variy risa̱ju̱ riy. 14 Rañi datyanu̱yadara Judíyuveda datyadoda, raryamichaniryi ti̱ta̱ju̱ risa̱ nu̱vye variy, ravyichanu̱yada vani̱rava̱ju̱ ta̱rijye̱myi datyadoda jto̱tadedamu. 15-17 Sajaryeta̱da ji̱ta Ju̱denu raryupedajisiy yisa̱ju̱ ray, jadchintyi sanatuyada mitya jivya̱ta̱damu ray, ra̱tidye diy variy siva sadenu Jesús, ra̱tidye tu̱chunumaya̱ variy sanchiy nijya̱nvavya, jiryatimyu̱ ne Judíyuveda daryi. Varicha̱ra̱ju̱ netimyu̱ ne ratyu̱choda sisa̱ nijya̱mi̱ didye, dantyamu̱y ne raya̱da Jerusarí̱muju̱ didye, ruumuju̱ rityi vichanu̱yada Crístu nusu̱byimiy ra̱jisiy, raya̱da ji̱ta variy Arábiya mucadimuju̱, jadchintyi ratye̱rya̱da Damáscumuju̱ntiy.
18 Jadchintyi, mumunijya̱mimyusiy rajeñu̱yada simu Pyítru jiryatiy su̱teda Jesúsni̱ Séjasiy, raryicheyada vu̱yaju̱y runda jasiy sisa̱, tadajyo runda ranchaju̱. 19 Ne radyiyada ti̱va sisa̱ju̱ nusu̱byi tenu, vinu Santiyácu, Vu̱yntyityu̱ taryi̱. 20 Jirya ji̱ta jiryatiy rañu̱y cateramu jiryejyu̱ra, ri̱tay Ju̱denu diya, ne raquivu̱y. 21 Jadchintyi raya̱da Síriya mucadimuju̱, Sidísiya mucadimuju̱ jarye. 22 Ne ridyiyada Crístu siityari̱vajyuu riva didye, jiryatiy Judéya mucadimu vichavadyeryi. 23-24 Vinu rityuva̱chunu̱yada raynchiy: Ni̱tiy jiyasantanu̱yada vu̱y, diye satu̱chura samitu̱choda jiryatiy ta̱riy sani ca̱siryu̱ñu̱yadara, ramutiy ji̱ta riichana̱tya̱dani̱ Ju̱denu variy.