Ebrevuvedamuju̱ra Catera
1
Saniquejada Ju̱denu jidyenumusiy vu̱jyu̱
Ta̱riy saniquenu̱yada Ju̱denu jaryedora jiñiquejada, saniquenu̱yada japichiy jijyu̱ tu̱chuvamyusiy ruuva vu̱myunatyavay. Pariche diye rundamu ji̱ta saniquema̱ jidyenu jtosiy vuryiva, jiryatiy sabayada já̱mu nutyityu̱ju̱ ti̱ta̱ju̱nchani̱, simusiy jiryi̱nu̱y su̱ndejada ti̱ta̱ju̱ra tara. Sadenu ji̱ta vichasara jidyáta, si̱tenu sa̱ntyasi̱ jarye variñi̱. Ni̱ni̱ suru̱chusara jiñiquejada vanu̱tya̱data ti̱ta̱ju̱ra tara, jiryatiy su̱ndesara darya. Ni̱day pu̱yada jibetyedata nijya̱nvavyasintyirya jijyuuchuvedantiy, rivasiy ji̱ta sama̱sa̱da variy santyityudamyuju̱ Ju̱denu, jiryatiy jarichu vandamu vichi̱ni̱.
Savichasara Crístu jaryiñu̱va̱ju̱ Ju̱denu jpa̱vamyusiy
Jiryatiy su̱mutya̱jada jijye̱myusirya yitya nu̱tyu Ju̱denu denu, ramutiy savichasara jaryiñu̱va̱ju̱ Ju̱denu jpa̱vamyusiy. Tama̱ su̱teda Ju̱denu tara siva yipa̱nu daryatiy su̱teda jidyenuva:
“Jiñi rañi̱cha radyenucu̱, radyetuyasiy diye ji,” varimyata:
“Ni̱ni̱ dyetya rañi̱cha radyenu, rañi̱ dyetya rañi̱cha saja̱y varidye.”
Su̱pa̱jadanumatiy Ju̱denu ni̱ jidyenu munatyi̱ jirya mucadimu, su̱teda variy:
“Rirya̱ma̱ jadasiñu ri̱pa̱vay sanijyu̱yu.”
Su̱pa̱vaynchiy yiteda:
“Ri̱tedamu rivyichasara ri̱pa̱vay nu̱tyu riicho; raynsu̱byimiy ji̱ta vichasara nu̱tyu jiidatyi quivaya̱sara daryá.”
8-9 Sadenunchiy ji̱ta yitatyadeda:
“Ju̱denu, yinsu̱jyo ra̱chajaya̱sara ju̱na̱reju̱, yinsu̱yada ji̱ta rañi̱cha vase. Jivya̱tasara ji̱tara vase vichasa̱da, yavittyuy varirya va̱cha vichasa̱da. Ramuni̱ sivasara Ju̱denura vu̱rudija̱ yiva, rirya̱tidye jchana̱tya nijya̱nvay jaryivya̱ju̱ jityevamyusiy ji.”
10-12 Jadchintyi su̱tatyadeda jidyenunchintyi:
“Nutyityu̱, yindejada rajo̱ta̱damusirya mucadi, jarichu jarye jiryatiy jijyomututa jvaachara darya. Rani̱ ra̱parutachara jarichu, mucadi risa̱ju̱, ji ji̱ta ra̱ma̱cho̱sara. Rani̱ ra̱rimyityuuchara nu̱tyu sujapyo. Ya̱day richera, nu̱tyu sujajyuu mi̱jajyuu jiryatiy vu̱jetyara, vurya̱tidye jachura samije ru̱bivaju̱. Ji ji̱ta ra̱suru̱jeya̱sara, ne ra̱baryi̱sara vaata jiijyu̱, tii mitya.”
13 Tama̱ su̱teda Ju̱denu ti̱ yipa̱nuva daryatiy su̱teda jidyenuva:
“Ya̱ma̱sa rayntyityudamyuju̱ jasicha̱ra̱ju̱tiy ra̱bay jiñumutujariryi jimyityasimyi.”
14 Neviy jiryi̱nu̱y riñi rivyichasara Ju̱denu tuunu vichavay, simusiy pi̱ru̱vye, rirya̱tidye jmu̱tyajaya̱sara riy rityi ra̱jmutya̱ru̱rya jantyutya̱da Ju̱denumusiy.