Santiacubay Catera
1
Samu̱chuveda
Ray, Santiyácu, Ju̱denu muchechiy, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu muchechintyi, ramyu̱chuvay ri̱chana̱yadamu jirye, jiryatiy su̱rema̱ Ju̱denu mucadiva jirye, judíyuveda jiryena̱miy ti̱ta̱ju̱.
Vurya̱jachi̱niy paru̱cha̱riñube vu̱y
Ratyeryi̱veda, jirya̱ntya jachipityaja̱sarara jchana̱yada jaryi, ra̱numatiy sarye va̱cha jatachoda jirye. Datyi̱sa̱mitya daryaju̱ jirye nu̱tyuramusiy rajantyanumaya̱ra vu̱tyuva̱choda simu Jesús. Vu̱vyanu̱tya variy ra̱jisivyu̱y, jatachodajisiy. Vurya̱ntya datya tapimusiy jachi̱nitya̱dara jatachoda, vurya̱tidye vicha ja̱myi variy, samijye̱ñuma vu̱ñi̱cha, jiryatimyu̱ ne vurya̱su̱tye, mitya.
Ti̱tiy su̱tye jiryequebyimusiy datya̱dara, (jatachodajisiy vanu̱tya̱da), sa̱ma̱ jachiñu̱y jani̱sa̱ siva Ju̱denura, ni̱tiy sa̱chara ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvajyu̱ra, tama̱ ju̱barya sani̱cha, dantyamu̱y ne sa̱jantaniñi̱ ni̱tiy jachiñu̱rya. Sa̱ma̱ jachiñu̱y si̱tenu jachipiya̱jadata, ne sa̱janumityaja̱ varirya jijechipiya̱jada, tapi janumityaja̱jada jachipiya̱jadati̱, nu̱tyu ri̱ye̱rya sa̱numityaja̱ra. 7-8 Ne sa̱jachipiya̱ jmutya̱jada tara variy Vu̱yntyityu̱musiy, tapi savichasara janumityaja̱jada jachipiya̱jadacanu daryaju̱, ne vana̱y sajachipiya̱ si̱tenu.
Vu̱tyeryi̱ jantyuyani̱ ji̱ta ra̱jchana̱chara variy jiryatiy Ju̱denu nubesityaniy daryaju̱ni̱. 10 Daryantiy sa̱jchana̱tyasara tarati̱yu, Ju̱denu jantyutya daryaju̱ni̱. Ne sa̱jiriryi̱ jaryi tarati̱ra, nu̱tyu si̱sabitya suru̱y ta̱rijyu̱. 11 Ritanumatiy vindyadá raniy, raridyeje si̱sabi variy, raju̱u̱y variy rabi, racaramya̱ raratyeda variy. Daryamusiy ra̱ridye sata̱ryu̱tyi̱sara yimusiy jaryi tarati̱.
12 Chana̱tyi̱si̱ ji̱tani̱ ni̱tiy jachi̱niy jatachodaju̱yu, jantyasi̱numa daryaju̱ dañi̱, sa̱sa̱y Ju̱denu parenu variñi̱, ju̱na̱reju̱ jnu̱tya̱ju̱ sa̱sa̱ñi̱. Su̱teda Ju̱denu daryaju̱ ya̱sa̱ñi̱ ni̱tiy va̱tani̱. 13 Ne ti̱ ra̱jtay jatachodanubera: “Sa̱tachuru̱y Ju̱denu varirye,” tapi dantyamu̱y ne ti̱ vana̱y ra̱jatachuni̱, dantyamu̱y ne sa̱jatachu ti̱ varintyidye. 14 Jiñu vanu jatachusi̱numa sani̱ru̱yadamudayu. 15 Rapi̱ru̱ñumatiy sani̱ru̱yada variy, ru̱nday ji̱ta juuchuveda variy, variñumatiy raja̱vye juuchuveda variy saju̱, sadiitya̱numa varidyerya.
16 Ne jirya̱quivu̱chutaniyu, ratyeryi̱veda va̱tasavay daryaju̱ jirye. 17 Ru̱musa ji̱ta ti̱ta̱ju̱ mitya sa̱yada samirya, ti̱ta̱ju̱ jiryatiy mitya sa̱charara. Ru̱musa na̱vachiy, Vuryi̱ndenumusiy, jiryatiy no̱no̱ja̱mi̱ daryaju̱ dañi̱. Ne sa̱numitya Ju̱denura jijechipiya̱jada tajiñe̱cho̱ju̱, mitya. 18 Sadirya jachipiya̱jadamusiy yindejada si̱tenu jiñiquejadata vu̱y, vu̱vyicha ji̱ta variy samivye saju̱, nu̱tyu rajottedamusiy ramityanivye su̱ndevay cabyimusiy.
Si̱tenu samirya vicha̱da Ju̱denu diya
19 Jirya̱jnu̱y rañe̱cho̱, ratyeryi̱veda va̱tasavay, daryani̱ vurye̱cha varenuntidye, vurya̱tidye tuva̱chu varirya; ne vurya̱jaryuvu̱rya niquejada, dantyamu̱y ne nique̱yada risa̱ju̱. 20 Vu̱ñique̱yadamu jiryi̱nu̱y, ne vuryito̱taniy daryaju̱ra jiryatiy samirya Ju̱denu diyara. 21 Ramuni̱tiy jirya̱paru̱y riva taji niquejada, taji vicha̱da jarye risa̱ju̱, jirya̱jmutya̱ variy siityejada jachityavarya Ju̱denu niquejada, jiryatiy nutasaranuma jiryejechimyudarya, jirya̱tidye ramitya rata.
22 Jirye̱cha Ju̱denu niquejada jto̱tanivye, ne jirya̱quivu̱chu yimusiyu, jiryatiy jiryetyuva̱chu mitya rana̱cho̱. 23-24 Ti̱qui vanutiy tuva̱chu yito̱tani̱sa̱damura Ju̱denu niquejada, savicha variy nu̱tyu vanu jiryatiy su̱nu̱ñi̱ yintu nuvatumu. Su̱nu̱y ji̱tayu, saya variy, vani̱ra sajachipuy varirya nu̱tyu̱ vanura rañi̱cha̱siy. 25 Ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy su̱nu̱y samirya rana̱cho̱ Ju̱denu niquejada, jiryatiy raratyanu juuchuvedajisivyu̱y, ne saparu̱ryu̱y riva rana̱cho̱ jnu̱yada. Jiryatimyu̱ ne sajachipurya Ju̱denu niquejada, satuva̱chusara variy ramu, ni̱ni̱ ji̱ta ra̱datyara Ju̱denu jmu̱tya̱da variy yivaayadamu.
26 Ni̱tiy jachipiya̱: Ravyicha Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jada jachi̱, netimyu̱ ne sani datyara jidyechiy sabodeda, mitya saquivu̱chu yimusiyu, rama̱cho̱ mitya variy saju̱ Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jada. 27 Rani̱ ji̱ta si̱tenu Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jada day, jiryatimyu̱ ne tara tárara, vurya̱tidye jañu̱ya̱ simu bachetadi, bacheno̱damu jarye, vurya̱tidye jmu̱tya taranijyu̱ variñada, ratiy nanuva̱ta, jadchintyi vurya̱tidye jnu̱y va̱cha vicha̱dajisiy vuryeyadaju̱.