Vidipo Vicha̱damu Vichavamyuju̱ra Catera
1
Pávurubay nu̱yadara catera tanuvu̱nujovimusiy ruumuju̱, Vidípo vicha̱damu siityari̱vavyedabay
Ray Pávuru, Timutévuta, na̱ñi̱day Jesucrístu muchechijyu̱y, na̱ñu̱rya catera jiryejyu̱, Vidípo vicha̱damu vichavay, jiryatiy sajiintya̱da Ju̱denu jijyu̱ jirye, jirya̱tidye vicha samirya variy Jesucrístu jmu̱tya̱data. Na̱myu̱chuvay jirye, jiryi̱nu̱tyavatya, jiryi̱mu̱tyavatya jarye. Samirya vicha̱da ra̱cha jiryejyu̱, samirya ra̱cha jiryejechintyi, Vu̱jye̱ Ju̱denumusiy, nutyityu̱ Jesucrístumusiy jarye.
Pávurubay tu̱choda Ju̱denujsa̱, siityari̱vavyeda jiyadaju̱
Nu̱ñi rajechipityaja̱sara jirye, ri̱chana̱tyate variñi̱ ri̱ndenu. 4-5 Ratyu̱chusaratiy sisa̱ Ju̱denu, ra̱tidye va̱ta siva tara jiryejyu̱, ri̱chana̱y jaryi variy jiryatiy jiryivaajeya̱sara risa̱, samitu̱choda datyadodamu, rajo̱ttya̱ rundamusiy, diyesa̱ra̱ju̱. Diye ji̱ta radyetyate darya: “Sa̱jto̱tanichara Ju̱denu jiryivara jiryatiy sajo̱ta̱da jvaayada samiryara; sa̱jto̱tanichara Jesucrístu rundamura, sa̱numatiy jti̱sarantiy.” Daryani̱day rañi jachipiya̱ jiryenchiy, jiryatiy rajechipityaja̱ jirye daryaju̱, ri̱nu̱ntyi nu̱tyu jiryi̱mutya̱ mityiji risa̱ju̱ra Ju̱denu jantyutya̱da dañuma rañi̱cha tanuvu̱nusi̱, dañuma ratyu̱chu rayada samitu̱chodantiy, ri̱tay variy: “Rani̱ ji̱ta si̱tenute.” Sadatya ji̱ta Ju̱denu, ray ji̱ta si̱tenu nuvay jirye, Jesucrístu jachipiya̱jadata ravya̱ta jirye.
9-10 Rajechiñu̱y siva Ju̱denu jiryeyadaju̱: “Ya̱jasa̱chutityirya rivya̱tara jiñíjyu̱, rirya̱tidye va̱ta varintyiyu; ya̱sa̱y variy datya̱da risa̱ju̱riy, jachipiya̱jada jarye, rirya̱tidye datyajaya̱sarara samirya jaryeta̱da, ne juuchatavay rirye̱cha variy, ne ti̱ ra̱tu̱chuta variryi, Crístu rundasa̱ra̱ju̱, sa̱numatiy ju̱ti̱sarantiy.”
11 Rajechiñu̱y siva jiryeyadaju̱ntiy: “Ya̱vichataniy samirya vicha̱dariy, nu̱tyu jivya̱tatiy rirye̱cha daryá, jiryatiy vu̱vyichasara Jesucrístu jmu̱tya̱data, rirya̱tidye jchana̱tya nijya̱nvay variy ji, Vu̱jye̱ Ju̱denu, ra̱sa̱tyityi variy vanda yiva.”
Pávurubajyu̱, Crístu vichasara savicha̱da ti̱ta̱ju̱
12 Ratyu̱churu̱y jiryiva, jiryatiy ratyeryi̱veda jirye, nu̱rya ravyichati, nu̱ryamusiy rañi tu̱chutityirya samitu̱choda jaryi. 13 Jiryatiy tanuvu̱nusi̱ rañi̱cha, jiryatiy rachiityari̱ daryaju̱ni̱ Crístu, ni̱tiy vichasara Ju̱denu jaryeti̱, riñi datyama̱ ti̱ta̱ju̱ jiryatiy rivyicha ja̱mu nutyityu̱ roriquisumamu: “Pávuru ji̱ta vicha tanuvu̱nusi̱,” ridyetyama̱ tavay nijya̱nvay varintyirya. 14 Jadchintyi rajuu vu̱tyeryi̱veda, jiryatiy Nutyityu̱mu vu̱tyeryi̱veda daryi, riñi̱ ji̱ta vanu̱tya ratyanuvu̱nusa̱datayu, tapi ridyetya rachiityari̱ni̱ Crístu daryaju̱ day, ridyetanutityi jichuvu̱yasa̱damusirya Ju̱denu niquejada jaryi variy, ne nu̱tyu ta̱ridye.
15-17 Tavay rityevay ji̱ta datyanu sanchiy, Ju̱denu jaryeti̱ Crístunchiy, rinnu̱yadamu yavatyaru̱y riva ray, riryamucheniryu̱y riva risa̱ju̱ ray. Rityevay datyanu Crístunchintyi, riñi̱ ji̱ta datyanu samirya jachipiya̱jadata, rivya̱ta̱damu, ridyetya daryaju̱: “Pávuru ji̱ta rañi̱cha samitu̱choda jiyada rá̱ñu.”
Tavay rityevay datyanu Crístunchiy, mitya jijyu̱, ne vinu rirya̱tidye tuva̱chu nijya̱nvay Crístumu. Riñi jtay ya̱jarupanta jaryi riva ray, ratyanuvu̱nusajomu.
18-19 Dañuma dyetya ra̱cha darya, vinu jiryatiy ridyetyanu Crístunchiy, ri̱chana̱y, varimyata jarupadodaju̱, varimyata samirya jachipiya̱jadaju̱, ra̱day jchana̱tyatityintyirya, radyetya daryaju̱, ra̱ti̱tunu rayada ra̱yadaju̱, jiryeñumatiy tu̱chu sisa̱ Ju̱denu rayadaju̱, sa̱numatiy vanu̱tya Jesucrístu Jnutu risa̱ju̱ ray. 20 Daryanuma rañi̱ru̱yadamu, rayntuyadamu jarye, ne rá̱da taranchiy mitya, ra̱ntya tu̱chu vijyo̱mujache Crístunchiy, nu̱tyu ratyu̱chusaratiy ta̱rintyi, rirya̱jachipiya̱ nijya̱nvay sanijyu̱ Crístu variy ramusiy, nu̱ryamusiy ravyicha saju̱, nu̱ryamusiy ra̱diiy saju̱ntiy. 21 Tapi rajyu̱ ji̱ta ti̱ta̱ju̱ni̱ Crístu day, ri̱nu̱yadasa̱ra̱ju̱; radyiyadamu ji̱ta ra̱ca̱na̱y jaryinrava̱ju̱. 22 Variñumatiy raryi jiriryi̱ jnu̱yada riva, sa̱jmu̱tya Ju̱denu riy nijya̱nvay, rivaayadamusiy. Ramutimyu̱ ne radyetya nu̱tyura ra̱jaryeta. 23 Rame̱cho̱ paru̱cha̱riy rajechipiya̱jadamusiy variy, tarademusiy rañi diryu̱y jiyusiy, ra̱tidye vicha sisa̱ Crístu, samiryava̱ju̱ ra̱cha variy rajyu̱. 24 Tajidyemyusintyi ji̱ta, jaryi samirya jiryejyu̱ ra̱tidye ma̱cho̱ riva. 25-26 Radyetya, si̱tenu ji̱ta ra̱ma̱cho̱ jiryisa̱, ra̱ríche variy jiryisa̱ntiy, ra̱tidye jmu̱tyara jiryetyuva̱choda Crístumu, jirya̱tidye jchana̱y simu varintyi, ra̱jasa̱chutityi varintyirya jiryi̱chana̱tya̱da sanijyu̱ntiy, ratyi ra̱mu̱ti̱ ju̱na̱y jiryimu.
27 Vinu jirya̱ntya vicha̱siy samirya, rirya̱tidye tuva̱chu nijya̱nvay ramu samitu̱choda, ra̱tiy jto̱ jiryimu, ra̱diy variy riva jiryevyicha̱da, ra̱tiy vicha tajijyu̱, ra̱tuva̱chu jiryenchiy variy: “Riñi̱ ji̱ta vanu̱tya vinu taraqui jachipiya̱jadatayu, riryaniy surra mityajuusuma rirya̱jiju̱ jimyityasivyeda, rivyanu̱tya taraqui jachipiya̱jadatayu, jiryatiy ridyetyanura samitu̱choda nu̱tyu sara̱y Jesucrístu vuryeyada, vú̱ñumatiy tuva̱chu variy simu. 28 Ne richuvu̱y rimyo̱musiy jimyityasivyeda, mitya.”
Nu̱rya ratyuva̱churu̱y jiryenchiy. Jiryatiy ne jiryechuvu̱y jimyityasivyeda mo̱musiy, ru̱vatanunuma varidyeryi, jiryejyu̱ ji̱ta ra̱tiche ramitya̱da Ju̱denumusiy, jiryeyada ra̱yadaju̱. 29 Ne yinu̱y sasa̱yada Ju̱denu vu̱rya, ne vinu vu̱tyuva̱choda simu Crístu, sasa̱yadantirya paru̱cha̱riy vicha̱da sayadaju̱ntiy. 30 Daryanuma jirye ji̱ta paru̱tyajaya̱ sayadaju̱yu, nu̱tyu jiryeñi diyadama̱ ta̱riy rivantiy, diye jiryetyuva̱chuntiy diyesa̱ra̱ju̱ rapyaru̱tyajaya̱sara ray.