Romamu Vichavamyuju̱ra Catera
1
Pávurubay nu̱yadara catera rijyu̱ Róma ja̱nvavyedabay, Jesúsmu tuva̱chuvay, samu̱chuveda variryi
Ray, Pávuru, Jesucrístu muchechiy, jiryatiy sanatutyadeda yinsu̱byiju̱ ray. Sabamya̱ Ju̱denu ray ra̱tidye datyanunumaya̱ra samitu̱choda saniquejadamu. Daryantye su̱teda ta̱riy jijyu̱ tu̱chuvabe jtosintyi, riñu̱yada variy catera padyevyantirya. Satu̱choda jasiy sanchiy jidyenu: Ni̱ni̱ sa̱cha nijya̱mi̱denu, curaca Davyíbe ju̱devay tenu. Jadchintyi sadityadoda Ju̱denu si̱tenu jidyenu dañi̱ jiryatiy sami̱sadeda yintuta diibyimusiñi̱, ramuni̱tiy vu̱dyetyasara si̱tenu Ju̱denu denu dañi̱ Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu day. 5-6 Simusiñi̱ ji̱ta nu̱ñi̱mutya̱jadara jantyutya̱da, sa̱tidye bay yinsu̱byimijyu̱ nu̱y, nu̱ña̱tidye tuva̱chutaniy variryi ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay Jesús jtyamu, rirya̱tidye jchana̱tya variñi̱. Jirye ji̱ta simu tuva̱chuvay tevadye, jiryatiy sanatuy Ju̱denu Jesucrístu jsa̱ju̱ jiryedye. Ratyu̱chu cateramusiy jiryiva ti̱ta̱ju̱ jiryatiy Rómamu vichavay jiryedye. Ju̱denu va̱tasavay jiryevyichasara jiryatiy jiryeñi̱cha jaryetasavay yitedamuju̱ jijyu̱ day. Sa̱jantyutya Vu̱jye̱ Ju̱denu variy jirye, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jarye, samirya ra̱cha jiryejechiy variy.
Pávurubay jañu̱ryu̱yada ramu Róma
Ramutiy ri̱chana̱tya ti̱ta̱ju̱ jiryejyu̱ni̱ Ri̱ndenu, Jesucrístu jtyamu, jiryatiy ra̱tiche ti̱ta̱ju̱ mucadiva, jiryatiy jiryetyuva̱choda simu Ju̱denu. Ju̱denu ji̱ta datya rajechipiya̱ jiñijyu̱ ti̱ta̱ju̱ rajechitya, ratyu̱chusara varirya samitu̱choda sadenu nichiy. Ni̱ni̱ datya ne rapyaru̱y riva jachipiya̱jada jiryeñijyu̱, ratyu̱chunumatiy sisa̱. 10 Rajechiñu̱chara siva ra̱ndyetya ju̱ti̱ pariche jiryimu, siti̱taniryu̱y dyetya jiryimu darye. 11 Tapi radyiryu̱y daryaju̱ jaryi jiryiva, ra̱tidye sa̱y varirya tara Ju̱denu Jnutumusiy, jiryejechiy vanu̱tya̱daju̱yu. 12 Ri̱tatye vurya̱ni̱ru̱tyaniy vicha̱da samirya vu̱y, jiryatiy vu̱tyuva̱chu jidchavu̱ simu Jesús. 13 Ray va̱ta jirya̱datya ne vana̱y ri̱niy. Ta̱riñuma rañi jachuta jiryimuju̱, ne vana̱y nta ri̱niñu̱chiy jiryimuju̱ (jaryi jvaayadati̱ ravyichanu̱chiy daryaju̱.) Riti̱ru̱y jiryimu jirya̱tidye tuva̱chu nu̱ñi jirye ramu Ju̱denu niquejada, nu̱tyu rityuva̱chusara ratarya nijya̱nvay ramuntidye. 14 Rayaru̱ryamu day radyetyanunumaya̱jada riy, daryaday ma̱myintyi, daryaday nijya̱nvantyi, daryaday munu̱ñumintyi, daryaday datyavantyi, daryaday datyi̱sa̱mintyi. 15 Ramuni̱tiy ravya̱ta̱damu ratyu̱churu̱y jiryivantirya samitu̱chodantiy, jiryatiy Rómamu vichavay jiryedye.
Ju̱denu ra̱y vuryeyada samitu̱chodamuju̱
16-17 Ne ra̱daru̱y riva samitu̱choda tu̱chusa̱da, Ju̱denu jnu̱tyadeda daryaju̱ rata vu̱y, sa̱tidye ra̱y variy vuryeyada vu̱ryitiy tuva̱chu simu, Judíyuvedaju̱ munatya, ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvajyu̱ jarye, jiryatimyu̱ ne Judíyuveda daryi, tapi samitu̱chodamu sadityanusara Ju̱denura nu̱tyuramusiy sa̱jtay samivye vu̱tyuva̱chodamuju̱ vu̱y. Varityi vu̱tyuva̱chu simu, ra̱jasa̱y ji̱ta tuva̱choda variy vu̱jyu̱ntiy. Daryaday rani̱cha nu̱charantiy:
Jiryatiy Ju̱denumu tuva̱chu̱ ni̱, sa̱jtay variy sami̱ ni̱, sa̱jnu̱jeya̱sara ju̱na̱reju̱ variy.
Ne ridyetyaru̱y nijya̱nvañi̱ Vuryi̱ndenu
18 Jarichumusiy sadiy Ju̱denu jamirya riva nicyara̱y vicha̱da, va̱cha vicha̱diva jarye, jiryatiy va̱cha vicha̱diva rirya̱rupanu nijya̱nvarya samirya vicha̱da. 19 Jiryeñi datyi̱sani̱viy nu̱tyura sadatyanu Vuryi̱ndenu nu̱tyu ji̱tyaju̱ vadichara ni̱day rani̱cha. 20 Dañumamu̱y ne vu̱ñidyichara siva, jvadiyadasa̱ra̱ rani̱cha su̱ndera, ratanuma ji̱ta vu̱dyetya variy: Ni̱ni̱ ji̱ta vichasara jaryi datyara, ni̱ni̱ ji̱ta vichasara Vu̱jye̱ Ju̱denu. Ramuni̱tiy ne vana̱y ru̱tay: Ne vu̱dyetya nu̱tyura ravicha sadatya̱da Vuryi̱ndenu. 21 Dañuma riñi datya̱dani̱, ne ru̱taryu̱yada nta Ju̱denu variñi̱, ne riichana̱tyaru̱yada varintyiñi̱. Ramutiy rijyo̱ta̱da jachipiya̱jada taji variy, taji ravicha̱da rijechipiya̱jada varidye. 22 Ru̱tañu̱yada jaryi datyavay variyu, mityamusiy rime̱cho̱ datyi̱sa̱miy varintyi. 23 Ripyaru̱mya̱ variy riva Ju̱denu danu̱tyadeda ju̱na̱re jnu̱tya̱ day, jiipu tera jvachi̱ jiyasachiy, jiryatiy nijya̱mi̱ jantyasi̱ daryaju̱ra, nipya̱ti̱ jantyasi̱ jiyasachiy jaryentiy, daryaju̱yu numututi̱ jantyasi̱ jiyasachiy jarye, muquiva tiryanumaya̱ra jantyasi̱ jiyasachiy jarye ti̱ta̱ju̱.
Ravichasara Ju̱denu murichenutadeda taji variy riva
24 Ramutiy satocheda Ju̱denu variryi nijya̱nvay rirya̱tidye jvaay varirya va̱cha jvaayada, jiryatiy riñi̱ru̱y jijechityara nu̱ñi ridye yarupanta varidyeyu. 25 Satochedantiy riy jiryatiy ripyaru̱mya̱ quivu̱yadamusiy riva si̱tenu saniquejada day. Riñi jachipiya̱ riñijyu̱, rijyu̱ ju̱desavay, ripyaru̱mya̱ riva Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jada varidye. Ni̱ni̱day ra̱cha jchana̱tyasi̱te ju̱na̱reju̱. ¡Daryani̱ ra̱chajaya̱sarate ti̱ta̱ju̱ rundamu! 26 Jiryatiy rijechipuyadani̱ Ju̱denu ju̱desavay jiyasachiy, ramuni̱ satocheda ramirya̱damu variryi, taji ntaju̱ rivyicha̱da varidye, ripyaru̱mya̱ vatuy variy riva vanusa̱ vicha̱da, nu̱ñi riñuma jiyasanta varidyeyu. 27 Daryaday ripyaru̱yada vaduy riva vaturasa̱ vicha̱dantiy, ririryi̱jada nu̱ñi rirya ju̱vajadasara vicha̱da, ne rirya̱daru̱yada variy riva nu̱day. Rirya̱rupadoda variy ratayu. 28 Daryantyamu̱y ne ridyetyaru̱yada ranchiñi̱ Vuryi̱ndenu, satocheda variy riva riy, rirya̱tidye jachipiya̱ ranijyu̱ nicyara̱y vicha̱da, rirya̱jvaay varirya jiryatimyu̱ ne samiryara. 29-31 Ti̱ta̱ju̱ma̱ rijechivyara va̱cha jvaayada, mitya riityenu̱ñumaya̱jada risa̱yu, nu̱tyu jvi̱miy risa̱ju̱ riy, jaryi taratavay rivyicharu̱yada risa̱ju̱ntiy, va̱cha jachipiya̱jadacanumiy daryaju̱ riy. Rito̱ma̱ ju̱nnu̱tya̱da ti̱ta̱ju̱ ruuva day, ju̱veda, nique̱yada jo̱ta̱da, quivu̱yada, nique̱yada jachipiya̱jada jarye, va̱cha tu̱chunumaya̱jada jarye risa̱ju̱. Javityiye̱yadacanumiy risa̱ju̱ riy, jamirya ridyiyada siva Ju̱denu, jamiryamu niquevay jarye risa̱ju̱ntiryi, jaryi yinnuva̱vye jarye risa̱ju̱ riy, riichana̱tya̱da variy yinnuva̱yadamuju̱yu. Rijechipiya̱jada nu̱tyurate vurya̱jvaay va̱cha, nu̱tyura, ne richiityeru̱yada saju̱ jijye̱ risa̱ju̱, datyi̱sa̱miy daryaju̱ riy, ne ruto̱tadedara jiñiquejada, ne ridyetya̱dara samirya va̱ta̱da, dantyamu̱y ne riryamityaniryu̱yada mitya yivara va̱cha jvaayada jimyityasivyedata, ne ridyetyaru̱yadara jantyutyasa̱da risa̱ju̱ntiy. 32 Riñi datyi̱satya su̱teda vase Ju̱denura: Ni̱tiy jvaachara darya, sa̱diiy variy ru̱co̱siy. Va̱ riñi datyi̱sara cay, ne vinu riy jvaachara darya, riñi diy samirya ruuvantidye, jiryatiy ruvaachara tavay daryantidyerya.