Tituju̱sara Catera
1
Samu̱chuveda Pávurubañi̱ Títubay
Ray Pávuru nu̱rya jirya catera, jiryatiy ravyicha Ju̱denu muchechiy, Jesucrístu nusu̱byi jarye ray, ra̱tidye tuva̱chutaniy Ju̱denumu riy sanatuvye, rirya̱datya variy samiy si̱tenura saniquejada, ratatiy vu̱vyicha samivye sadiyá. Vu̱tyuva̱chu simu jiryatiy vu̱yntucharara ju̱na̱re jnu̱yada sisa̱, tapi mucadi ju̱dejadajisiy su̱teda ya̱sa̱y ju̱na̱re jnu̱yada vu̱y, saquivu̱tya, mitya. Diye ji̱ta, samiryundamu, sadityanu Ju̱denura jiñiquejada, jiryatiy sabayada tu̱chu̱ ray, ra̱tidye tu̱chunumaya̱ra. Darya su̱teda Ju̱denu vuryeyada rá̱ñu. Rañu̱rya catera jiijyu̱ Títu, si̱tenu radyenu nta ri̱tay ji, jiryatiy vu̱tyuva̱chu vatajuu simu Vuryi̱ndenu. Sa̱jantyutya Vu̱jye̱ Ju̱denu variy ji, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu jarye, samirya ra̱cha jiijechiy varintyi. (Darya su̱pa̱jada simu cateravara jiñiquejada.)
Títubay vichanu̱yada rara̱tyuuncha, saniquenu̱yadara Ju̱denu niquejada ruuva nijya̱nvay jasiy
Ramuni̱tiy ratyocheda Créta ra̱tyuumu ji, ya̱tidye jdutyara jiryatiy rasu̱tye jdutya̱da, ya̱tidye bay siityari̱vay jnu̱tyavajyu̱ ti̱ta̱ju̱ vicha̱diva daryatiy rabeyada yimura. Ju̱denu siityari̱vay jnu̱tyi̱ ra̱cha samiy vanu, ne ti̱ ra̱nique taji sanijyu̱; vinu tanu̱qui vaturu̱tyi̱ sa̱chasara; sadadyeñu ra̱cha siityevay, ne ti̱ ra̱nique sanijyu̱ niyu̱yadacanu datyi̱sa̱ risa̱ju̱ni̱. Siityari̱vay jnu̱tyi̱ ra̱cha samiy vanu, ne ti̱ ra̱tu̱chuta tara sanijyu̱, jiryatiy savicha Ju̱denu siityari̱vay nusu̱ñu daryaju̱. Ne sa̱cha vamirya vichara, dantyamu̱y ne jaryi tara nique̱ttara sa̱cha rísa̱ju̱; dantyamu̱y ne niyu̱yadacanu, dantyamu̱y ne nique̱yada jo̱tará, dantyamu̱y ne criquiy jasa̱chodacanu. Sa̱dirye samirya jiryorimyuni̱ jañu̱ñu, sa̱va̱tasara riy samirya jvaayadacanuvye, sa̱cha samirya vichara, samirya vichanirya Ju̱denu diya risa̱ju̱ntiñi̱, sadatya̱damu jimyidye, sadatya̱damu yatu risa̱ju̱ntiy. Sa̱ntya rupade samidyera si̱tenu niquejada jiryatiy su̱mutya̱jadara, sa̱tidye datyanu samirya datyadodata variryi nijya̱nvay, sa̱saboniy variryi rityi nique ránijyu̱. 10 Jasidye daryaju̱ riy rajuu nijya̱nvay datyi̱sa̱mintyi, mitya niquejadacanumiy risa̱ju̱ riy, mitya quivu̱vye; jaryiñu̱miy rityi jmutyonutaniryu̱ryi ti̱ta̱ju̱ Ju̱denu siityari̱vay. 11 Ya̱ntya paru̱tyaniy rivasiryi, tapi rirya̱tachunumaya̱ daryaju̱ riy rorijya̱nvay. Ridyetyanu daryaju̱ra taji datyadoda rirya̱tidye ca̱na̱y ramusirya criquiy rapu̱rya. 12 Su̱teda ji̱ta ti̱qui rityenu, jiryatiy savichanu̱yada tu̱chu̱ rijyu̱. Su̱teda: “Créta ra̱tyuu ja̱nvay ji̱ta vichasara quivu̱vye, nu̱tyu munu̱ñumiy tova vichavay, ja̱mura jmyivye, pituvye risa̱ju̱ riy.” 13 Su̱teda si̱tenu riñijyu̱. Ramutiy ya̱ntya nique vamiryamu ruuva, rirya̱tidye tuva̱chu samiy jijechitya simu Vu̱jye̱ variy. 14 Ya̱ntya datyanu ra̱jisiy judíyuveda tu̱choda riy, ta̱rijye̱myi tu̱chodajisiy jarye, Ju̱denu nú̱vasiy caravye niquejadajisiy jaryentiy. 15 Samirya jachityavajyu̱, ti̱ta̱ju̱ samirya dárya. Vamirya jachityavajyu̱ ji̱ta jiryatiy tuva̱chu̱sa̱midyeryi, ne tara samirya rijyu̱, mi̱ju̱rya daryaju̱ra rijechidye, rijechipiya̱jada jarye ti̱ta̱ju̱. 16 Ru̱tu̱yadamu yitay jidyetyani̱ Ju̱denu, ridyirya jiñique mityamusiy, ramutiy vuryi̱tay variy mitya riquivu̱y, rivyicha̱damusiy jirrachu daryaju̱ni̱ Ju̱denu variy. Rivyichasara javityiye̱chavay, tuva̱chu̱sa̱miy, ne ruvaaryu̱y tara jvaayada samirya, mitya.