2
Polokaho Jisesida kohabo ga lo bibo.
Wewenanele motakuse, nemoya edimotoka nisoboya Omaimidana suna onebo galama lo libituwe loko wewenasi nepoka litae loko eli wehe likaka gauti maya lo libamoe. Nemoya sa-loko ele wehe lo-minoko woboma ne: Nemoya edimotoka woko ga maloka lamoko Jisesi Kalaestida yoho yaha yalo kohabo gamagoya lo libituwe loko ele-minoe. Ito edimotoka woko minobo maya elewole amodanaki nomodane adoha wokaiyoko ohu jeko minobo ne. Sakoya minoko, monoka ga lo libobo maya aha data lituwe loko monoka elemabo wewenasi eli wehe labo gauti maya lo libamoe. Omaimidana elewoleyalimo ito weuna oluholimoya ganeya le sawa jekaiyoko, sainahenamu lobo nesa maya woko ulalo lekaka noiye. Omaimidanamuya elewole iki elitabolimoya wehe liki elikaka niabokuya minamiye. Omaimidana elewoleyalo maya jego oko netiye loko Saoboma ne.
3 Apo 18:9
Omaimidana gala suna ibolawama weuna oluholalimo lo soto molokaka noibo.
Nemoya wehe loko hapa yeikala monokau emesalo moliki eli wehe likaka niabo gauti maya lo libekaka noboya, maya mikauka duliki we heliki aha nesa lolo itabo wesi eli wehe li-miniki lolo ikaka itabo gautiya leko lamoe. Nemoya Omaimidana gala suna ibo maya lo soto molokaka noe. Ya gaya lemo wewenalita matokaya onowe lekoko minatune loko hapa yeikala saina-painahena le soto molamibo yupekaya Omailimoya le lolowa oko mololetaiye. Ma mikauka duliki wesiya ga eli wehe likaka nesamidana monawama eli wehe lamae. Eli wehe letidanako, We napaya lamedatemidana aholaya kohaiki yoho yaha yalo tametine. Yamuya ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo ne:
Wewenasi mudaiki data kamabo nesaya mudamabo nesa ito Omaimidana duka miminatabo wewenasida le lolowa obetaiboya,
10 Omailimo weuna oluhoma oli hekaiyoko lo soto moloko lo lemekaka noiye. Weuna oluholimoya saina-paina monawa-hanawamuya ito Omaimidana monawalamuya ukau suna oko nebo gaya elekaka noiye. 11 Wewena mako lemokutiya ekahilikama iwekada ukau muda-minane. Eimolakahoya ukalamidana monawalamuya elene. Yamidana oko Omaimidana ukalauya weuna oluholimogo mudako elekaka noiye.
12 Ito lemoya wewenasida dupalokatiya Omaimidana weuna oluhoya lamudawo maya ne. Lemoya Omailimo monoka epaki le heko mololetaibo maya ele wehe letune loko weuna oluhola ludawo maya ne. 13 Lemoya monoka muki epaki ludawomu lokaka noudawoya, aha wewenasiya edimonipo elikaka niabo nesa maya api-napi ilitamayoko, Omaimidana weuna oluholimoya lo limibo maya ne. Ito Omai weuna oluhomidana onola elikaka niabo wewenasidagoya lo bekaka noune. 14 Wewena malokaya Omai weuna oluhoki minamabo wewenasiya weuna oluholoti nesa maya ma elamikilae. Edimoya nenahanipoloti elitae. Ma elitabo nesanipo minaminako elamikilae. Omaimidana weuna oluhoki minatabolawasiya elitabo nenako, weuna oluhoki minamitabo wewenasi elitaboya woko aha nesa lolo ekolaiye. 15 Omaimidana weuna oluholaki minatabo wewenasiya muki nesaya mudaki lolo-halo itabo nenako, yatoka nesamuya wewena makolimo obi obetamekolaiye. 16 Yatoka nesamuya ga mako sa-liki wehe liki luhuwa ji-minabo ne:
We napamidana ukauya ga mako netiboya ekahilika mudako elitadawo ne. Ga nolibolawa maya ekahimamo lo miyoko noliye. Wewena mako ga lo mibo minamiye.
Ma minamaboya, lemo Kalaestikaho ata elekaka noibomidana ele-minune.
9 Aes 64:4 16 Aes 40:13