2
Aposolo malokasiya Poloda yowanulamu eleyoko lahelepa ibo.
Sako, meleke 14-palaya wokaiyoko, Banabasite aku le lika oko Jelusalemu numutoka yoweko, Taetasida maya le kolokoko magoina yowune. Sa-udawoya, aha samune. Omailimo lo nimiboto yoweko sa-une. Sakoya yowoboya, muki numuto namato wewena hetoka wewenasidaya gala lalo maya wetome oko lo bekaka nobo ga maya monoka ujapalo wemagoya li esa iki minayoko yoweko wetome oko lo boe. Omutoko yowanu loboki ito oloti lobo yowanumakiya maloka wewenasiya mudai hulikatae liki li bikadeko, aha minokatiye loko sa-obo ne. Sa-iyoko, hetoka we makolimo Jisesidamu ele elewole okayako, monoka wesida ujapa wesiya aya wemidana upaloka Omaimidana anela molatune liki likaka aboya, maloka wewenasiya nemoki minoibo we Taetasiya Giliki we nenako, emoya Juda we lolo etiye liki upaloya Omaimidana anelama moletametune liki li hukitamae. Sa-oneboya, suwalo wewena malokasiya yeimaloka nisiki luwawateuya halukuya hetae. Lemoya Jisesi Kalaestitoka woko omeko minudanaki, Mosesekaho lo molaibo gamidana nalau minamudawomidana monawa maya mudatune liki Mosesekaho lo hukoko libo gamidana elekele we lilime molatune liki haluku eba wili jiki mudatabo weya nise. Yatoka wesiya Taetasida upaloya Omaimidana anela molitakili, lemo lilimetune liki likayoko nenako, lemoya Jisesida gala lalolimoya edimotoka le ikitoko litiye lokoko ele bamudawo ne. Sa-ikayoko, muki wewenasi eleyoko monokalo duliki we minabo wesiya anute hiki li likiliya yamidana mamidana nesa lilitamabo ne. Ito nemoya edimokumu eloboya, aitomidana iki minamabo ne. Omailimoya makoko aweyaha oko lupaloka mudaiboya yoweko lemeko minamiye. Jelusalemu numutoka yowobo yupekaya aya monoka ujapalo wesiya aito ga lalo mako wetome oko lo bebe etane liki amida miki li nemamae. Edimosiya sa-liki li nemamiki, sa-likigo ele: Omailimoya Pitadaya Juda wewenasitoka Jisesida gala lalo maya lo soto molatiye loko loetaibo ne. Ito nemodaya asako hetoka wewenasitoka gala lalo maya lo soto molatane loko lonetaiye liki ele. Pitakaho Juda wewenasida aposolo lolo ibomidana oko, nemoya asako Juda wewena minamabo hetoka wewenasida aposolonipo lolo oe, Omaimidana abuhalaloya. Sa-iyoko, Jemisile Jonile Pitalesidamuya monokamidana duliki we minahe liki elebo welikaya, Omailimoya elewole yowanula maya le ohemikaiye liki nemodamuya ele. Sa-liki eliki edimoki lemoki makoko gama lo bekaka noune liki elikadani Banabasimakiya dadeuya le. Sa-ikayoko edimo hetoka minabo wewenasitoka monoka yowanu nileiyoko, lelimote Juda wewenasitoka noluniyoko, oko leko minatune liki li hukae. 10 Wewena ebili nabili limiki minabolawasida nasahili ibitasaiye likigoya li neme. Sa-ikayoko, aya yowanu maya nabuha moloko lituwe loko ele-minoe.
1 Apo 11:30; Apo 15:2
Enitiyoko numutoka Polokaho Pitada auha mibo ga.
11 Pitama Enitiyoko numuto nisiyoko, emotokatiya lahelamibo nesa mako soto pekaiyoko mudakoko omuda lelei pelesa jeko gaya lo moe. 12 Yamidana monawaya sako ne: Omutokoya hetoka wewena Jisesida monoka elebo wewenaya Jemisimamo doli hekaiyoko nisebo wewena malokasiya, Pitaleki magoina miniki nodenesa ninayoko, alikaya Juda wewenaya niniseyoko mudakoko, hetoka wewenasitokakiya Omaimidana anela dupalo netiye liki likaka niabo wewenasidamuya omodala wokaiyoko, hetoka wewenasida maya hulo hoto obetokoko magoina minoko nodenesa namiye. 13 Sa-okadanaki, woko leko niseko leko okaiyoko, maloka Juda wewena iwenipoleki enonipo lowe nebo wewenasida demesalo moliki Pitakaho sa-ibokidana sa-niayoko, Banabasi maya edimotoka kolo meko edimosi iki moliki abomidana sa-iye. 14 Sakiya miniki Jisesida ga lalomidana anulau maya wehe liki wamayoko, mudakoko muki wewenasida dowisalo Pitada maya emoya Juda we minadawoya, lemo Juda wewenalika liyakau jamoko hetoka wewenasi iki moliki ikaka niabokuya wokaka noko hetoka wewenaya Juda wewenalika liyakau jitae loko noladawoya wehe lamiye, loko lo moe.
Juda wewenaki hetoka wewenakiya eli elewole abokumugo dilimekaka noiye.
15 Lemoya hetokaya opa-napa minikaka niabo wewenautiya soto pamune. Juda wewenautiya soto pudawo wewenalita sa-loko elekaka noune: 16 Mosesekaho lo hukoko libo galoya ele lekoko yowanuwa le-loko wokuniyoko, lihimateya suwetibo nesa minamiye. Jisesi Kalaestitogoya ele elewole etudawoya lihimateya suwetibo minakolune. Loko elekudanaki Mosese lo hukoko libo galoya yowanu le-loko woko minuniyopakala, Jisesidamugoya ele elewole uniyoko, lihimateya suwokadeko minatune lokogo elune. Mosesekaho lo hukoko libo galoya yowanu li-liki wiki minatabo wewenaya lihimanipo minametibo ne loko minamiye, aha netibo ne. 17 Kalaestitoka woko omuniyoko lihimate suwetiye loko minudawo neboya, hetoka wewenakidana lahelamibo nesa lolo noko yamuya nenae loko letune. Kalaestikaho lahelamibo nesa lolo ilo loko lilime molokaka noihe. O'e, sako minamiye. 18 Latate Mosesekaho lo hukoko libo galoya ele lekoko wokuniyoko, lihimate suwetibo nesa alo ale judawo nesa maya aku tetudawoya, wehe loko lo hukoko libo ga maya pelesa jekaka noudawomidana monawa maya soto pekolaiye. 19 Mosesekaho lo hukoko libo galimoya kohanelo helibo ilekaiboya, elewole nepa mutiwa litubo nesa lamiye. Ito Mosesekaho lo hukoko libo gamidana nalalau minametubo nesa lekaiboya Omaimidanamuye loko minatuwe loko ne. Lahelamibo nesa lolo okakakumuya nemo Kalaestida yoho yaha yalo kohanelabo maya ilekaka noiboya, 20 olotiya minoko leko noboya, neimonego minamoe. Kalaestikaho nukauya minoko leko noiyoko, nupadunuya minoko leko noboya Omaimidana ipalamuya elewole oko nata kekoko sako minokaka noe. Emoya epa mutiya molokoko nemokumuye loko epa mutiya hulaibo ne. 21 Lo hukoko libo ga maya ele letudawototiya lihimate suwokaka nesa netidanako, Kalaestiya aha yatoka helibo ilitibo neboya, Jisesikahoya nohelidanaki Omaimidana nasahilila maya le oheletaibo nesa maya nemo hulamoe.
16 Sam 143:2; Lom 3:20-22