3
Sa-onenako, lemo Juda wewenaya hetoka wewenasida asebetoko minupe. Ito lupaloya Omaimidana anela neboya aha nesa nehe. Sako minaminako, yatoka nesalimoya saina ihilawa maya ne. Omailimoya omutoko latatelesida aito aito nesa lolo obetaibokutiya gala bibolimoya yoweko ne. Sa-onebo maya neboya, Juda wewena malokasiya elewole iki elamabokumuya nenae loko letune. Sa-iki elewole iki elamanako, Omailimo lo hukoko libo gaya woko elewole ametibo nehe. Sakoya minaminako, muki wewenaya suwalo wewena minadeyamaya, Omai makokolimo sainahenamuya liyoko woko ulalo lekaka we ne loko letune. Sa-onenako, monoka bukuguya Omaidamuya sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne:
Ga mako nolideko maya watiya ne loko le yowalo molatune. Obi yowanu litadeya maya emokahoya asebetakolane.
Lemo oko moloko udawomidana monawate maya wehe lamiyoko, Omailimoya le wehe lokaka noibomidana monawa maya le soto molokaka noinako, yamuya nenae loko letune. Lihimatemidana monawalaya sakoya minokainako, Omailimoya obi oletatiboya wehe lametiye loko letupe. Maloka wewenasiya likaka niabo nesa leko noloboya, monawa sako minamiye. Omaimidana monawala wehe loko minametiboya lemo maya mikau wewenalika lihimatemuya nenaha ideko obi oletatibo ne. Ito lemo maloka wewenalita suwa gatelimoya Omaimidana laloya wehe loko le soto pekadeko, Omaiya lamedala maya le sawa jitibo nenako, lemodaya yamuya lihimateya yoweko ne loko obi oletatiboya wehe lamiye. Lahelametibo nesa aku le wili jeko lolo oko minatudawolimoya lalo nesa soto pitibo ne, loko letudawo nehe. Aya nei ga maya nemodamuya sa-loko lokaka noiye liki suwa hemekaka ga likaka niae. Sa-liki suwa likaka niabo wewenasidaya Omailimoya obi obetadeko woko wehe lekolaiye.
4 Sam 51:4
Wehe liki minabo wewenaya mako minamae.
Sa-onenako, lemo Juda wewenalitaya hetoka wewenasidaya asebetoko minupe. O'e, sako minamiye. Lemo Juda wewenaki ito hetoka wewenakiya magoinaya lahelamibomidana adeu minune loko alo lo libekoe. 10 Aya nesamuya monoka bukuguya ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne:
Wewena eli wehe liki miniki olisanipo minamibo wewena mako ma mikauya minamae.
11 Wewena makolimoya Omaidamuya ohu jeko ju lamiye. Muki wewenaya Omaimidana demesa mebo wewenago minae. 12 Ula minamibo nesakidana hutuwago minae. Ula kohiki lalo nesa lolo iki minabo wewena keke minamae. 13 Ganipo depauti nilabo gaya ono nuwama wibokidana likaka niae. Sakiya depa ulumanipoya wili jekaiyoko dokepa jiki likaka niae. Depautiya iheda yahameda nesa soto pekaka noiye. 14 Depautiya auhaki depalo molokaka gakiya soto pekaka noiye. 15 Lowa hiki wewena kohaidatabo datago kiki di esuwalokati nijiki moi numuto minikaka niae. 16 Monikaka niabotoka niabotokaya wau hikaka niabo ne. 17 Hulu ibo ganumuya wehe liki elamae. 18 Omaimidanamuya domodanipo wamiye.
19 Ito monoka bukugu Omailimo lo hukaibo ga maya woko aholatoka lekaka noiye loko lokaka noune. 20 Omailimo lo hukaibo galimoya lihimate le soto molokaka noibo nenako, wewena makolimoya Omailimo lo hukaibo gamidana emesalo moloko omudalo wehe loko minametibo nenako, lo hukaibo galimo muki wewenasida lihimanipomuya lokadeko. emesalo moloko letudawo nesa leko minaminako, muki ma mikau wewenaya Omaimidana omudaloya lihimatekiya minune.
10:12 Sam 14:1-3; Sam 53:1-3 13 Sam 5:9; Sam 140:3 14 Sam 10:7
15-17 Aes 59:7-8 18 Sam 36:1 20 Sam 143:2; Gal 2:16
Elewole oko eletudawoya lihimate suwokadeko minakolune.
21 Sakoya neboya, olotiya Omailimo lo hukaibo ga maya aha nedeko, lemo monawate maya le wehe letibo anuwa maya ohu jeko le soto molonebo maya ne. Aya anuloya Mosesemaki ito Omaimidana epalauti ga likaka wehenakiya luhuwa ji molikiki emesalo moliki eli-minae. 22 Sakoya ne, Jisesi Kalaestidamuya elewole oko eletudawoya lihimate suwetibo ne loko loletokaka noiye. Muki emodamuya elewole iki elebo wewenasitokaya sa-loko lobetokaka noiye. Sa-oneboya, lemo monawateya makoko aweyaha oko ne. Aito aitomidana oko minamiye. 23 Muki wewenasiya lahelamibo nesa lolo udawomuye loko onowelaki lamedalauya woko letudawo nesa minamiye. 24 Sa-iyoko nenako, Jisesi Kalaestikahoya lemo olisateu hele lemeko huloletaibomuye loko Omailimoya aha nesakidana oko nasahili oletaibolimoya lihimate suwokadeko minakolune. 25 Jisesida maya lilipekaiyoko emo oladala he kiseko Omaimidana nonoha je meko lahelamibo nesate maya nokalawe oletaibo wemuya elewole oko eletudawo wewenasitokaya aya ula nesaya soto pekaka noiye. Omailimoya lahelamibo nesaya hana-pana yupeka lolo o-loko nisewa nisewa udawo maya neboya, auha lemamoko mudalelo hulikoko neyoko, Jisesi maya helibo onawau maya wehe loko lihimatemuya lolo ibo nesa maya le soto molaiye. 26 Jisesidamuya elewole iki elitabo wewenaya lihimanipo suwokadeko miniki ito lihimanipomuya eimola le wehe lokaka noibomidana monawaya oloti maya onawaloya soto pitiye loko sa-okaka noiye.
27 Sa-onenako, elewole lepa mutiwa lekaka nesamuya lupate leko yowekaka nesa maya hapa suwokaibo maya ne. Sa-okaka anu maya Omailimo heko li lokaibo maya ne. Ito lo hukaibo ga ele lekaka nesalimo heko li lamiye. Elewole oko elekaka nesalimoya heko li lone loko eletune. 28 Sakoya ya gamuya elewole oko elekaka nesaya Omailimo elekadeko lihimate minametibo minakolune, loko eletune. Omailimo lo hukaibo ga emesalo molokakakuya minamiye. 29 Omaiya lemo Juda wewena Omaitego minamiye. Muki Juda wewenaki ito hetoka wewenaki elewole oko elekaka anugu wokaka noudawo wewenalika Omaiteya ne. 30 Omaiya monawalaya makoko nenako, Juda wewenaki ito hetoka wewenalokakiya elewole oko eletudawo wewena maya lihimate maya mololetamekolaiye. 31 Yamuya elewole oko eletudawoe loko lo hukaibo ga maya pelesa jekaka noupe. Sakoya sa-etudawo anuwa minamiyoko, lo hukaibo ga maya le yowalo molokaka noune.
22 Gal 2:16 30 Dut 6:4; Gal 3:20