Katellu sulat amban Yahiyahin
1
Sulat inin amban aku, Bahiˈ meˈ masandel pu si Isa Almasihin. Pasampayku inin si kaˈu, Gayus, bagayku kinalasahankun.
Bagayku kinalasahankun, pāku-pākuku si Tuhan, karayaw weˈ hāp du matekka si kaˈuhin duk karayaw biskey du barannun peggeˈ kataˈuhanku weˈ basag du sandelnun. Kēgan ku teˈed pagtekka tuˈu meˈ kapungtinaˈihante sinduwehin duk inakahan ku weˈ de weˈ matuyuˈ du kew nuhut toloˈ mabennalin. Asal kemuwe matuˈuhin teteg kew si toloˈ mabennalin. Gaˈ niyaˈ makakēg ateykun seddili amban bang takaleku weˈ teteg du meˈ kaˈanakankun si toloˈ mabennalin.
Bagayku kinalasahankun, asal matuyuˈ kew teˈed ngahatul meˈ kapungtinaˈihante bi masandel pu si Isa Almasihin bisan kaˈam gaˈi magkinataˈu. Bakas magaka-aka siye tuˈu si pagtipunan meˈ masandel pu si Isa Almasihin sabab lasanu si siyehin. Bang palabey siye balik, tabangun koˈ siye duk siye lumanjal si palengngananden. Iye iyan makasulut Tuhanin. Peggeˈ lumengngan siye inin magmahalayak toloˈ Almasihin duk gaˈ siye nayimaˈ tabang ine-ine amban meˈ manggaˈi masandel pu si Isa Almasihin. Hangkan kite bi meˈ tindeg si Isahin, subey siye tabangante bi supaya kite bi sumakup si hinangde magusihat toloˈ mabennalin.
Bakas ku maboˈo sulat piyu si meˈ masandel pu si Isa Almasihin, saguwaˈ si Diyotrepes, aˈa mabayaˈ magnakuraˈ si siyehin, gaˈi bisan asipne meˈ pinaˈinku dem sulatkun. 10 Hangkan bang ku piyu, paguwaˈku du kēmon meˈ hinangannen, meˈ pinaˈinne pangalimut-limutne kamihin duk meˈ dustaˈnen. Saguwaˈ gaˈi pe iye kaduhulan si meˈ hinanganne miyaˈan. Tinambahan pe weˈ ne. Gaˈi koˈ isab pagaddatanne meˈ kapungtinaˈihante masandel pu si Isa Almasihin bang siye tekka luˈu, duk saggaˈne koˈ meˈ mabayaˈ mangaddatan siyehin duk patahalaˈne koˈ siye amban langgal.
11 Bagayku kinalasahankun, daˈa batukanun addat malaˈatin saguwaˈ iye batukanun addat mahāpin. Sasuku maghinangan mahāpin, sukuˈ si Tuhan iye. Sasuku maghinangan malaˈatin, gaˈ kataˈuhanne Tuhanin.
12 Kēmon aˈahin hāp bissāden sabab Demetiri. Duk sabab meˈ hinanganne mahāpin takite isab weˈ toloˈ mabennalin tinuhutnen. Padūsku naksiˈan iye duk kataˈuhannu du weˈ bennal panaksiˈkun.
13 Ekka pe batang paˈinku si kaˈu saguwaˈ gaˈi ne sulatku. 14 Ngase-ngase ku magkite du kite mura-mura duk kapagtampak du kite magbissā.
15 Karayaw sanyang dem ateynun.
Kēmon meˈ bagaynun maboˈo bissā weˈ essebde kew. Akahanun aku bagayten bi dangan-dangan weˈ essebku siye. Wassalam