Sulat si meˈ bangsa Hibranihin
Pahāti sabab sulat si meˈ bangsa Hibranihin
Gaˈi kataˈuhan bang sine manulat sulat inin. Ekka kahagad weˈ si Paul du manulat inin.
Pinasampay sulat inin pī si meˈ Yahudi masandel pu si Isa Almasihin. Peggeˈ sandel ne siye duk nuhut ne siye Isa Almasi, kabunsihan siye weˈ meˈ pagkaside Yahudihin, meˈ manggaˈi makahagad pu si Isahin. Hininang dagey siye duk bininasa siye weˈ de supaya lebbahande sandelde pu si Isa Almasihin duk balik siye si āgama Yahudi. Niyaˈ meˈ tindeg si Isahin balik ne si āgamade tagnaˈin, peggeˈ gaˈi tasandalde kabinasahanin. Hangkan hep sulat inin pinaboˈohan si meˈ tindeg si Isahin pangasig ateyden supaya siye pateteg pu si Isa.
Inaka tuˈu si sulat inin weˈ si Isa asal Anak Tuhanin duk langkew pe iye amban si Musa duk langkew iye amban meˈ malaˈikatin. Inaka isab weˈ kamatey si Isahin pasōng importante amban meˈ kulubande pamuwas duseden. Inaka isab tuˈu weˈ pinaghāp weˈ Isa Almasi manusiyaˈin duk Tuhanin duk gaˈ niyaˈ seddili pasellet luwal iye.
1
Magpalataˈ bissā Tuhanin Anaknen
Masa awwalley Tuhanin daran magpasampay bissānen pitu si meˈ kapapuˈanten bi meˈ Yahudihin duk magseddili-seddili pamasampayne bissāne si siyehin. Meˈ kanabihanin magpalataˈ bissānen. Saguwaˈ si meˈ ellew kuweˈitu inin, magpalataˈ bissānen si kite bi Anaknen. Iye mamapanjari alamin amban pangandaˈakan Tuhanin duk iye hep tapeneˈ weˈ Tuhanin pangurunganne kēmon-kēmonin. Laˈi si iye takite sahaya Tuhanin duk lekkup teˈed iye neppu Tuhanin. Iye mangantanan alam inin weˈ bissāne mabalakatanin. Duk pagubus hinangnen supaya taˈampun duse manusiyaˈin, manjari hap pī iye si surgaˈ duk ningkoloˈ iye si kanawanan Tuhan Tamanan Mabalakatanin.
Langkew Anak Tuhanin
Pinalangkew weˈ Tuhanin Anaknen amban meˈ malaˈikatin, duk langkew gellal pangurung Tuhan si iyehin amban si meˈ malaˈikatin. Peggeˈ Tuhanin gaˈ bakas tabissāne si meˈ malaˈikatnen kuweˈ binissāne si Anaknen, paˈinne, “Anakte kew. Kuweˈitu aku ne Samanun.” Duk gaˈ isab Tuhanin missā sabab malaˈikat sine-sine kuweˈ inin, “Aku samanen duk anakku iye.” Ubus pagsakaliˈ sōng pinapitu ne weˈ Tuhanin si dunya Anakne mabalakatanin, missā isab Tuhanin, paˈinne,
“Kēmon meˈ malaˈikatkun subey pasujud si iye.”
Bang pasal meˈ malaˈikatnen iye du inin pinaˈin Tuhanin,
“Meˈ malaˈikatin meˈ daraˈakanku hadja, duk makajari siye pamanjariku baliyu atawa kayat ebbut bang ku mabayaˈ.”
Saguwaˈ pasal Anaknen iye inin pinaˈin Tuhanin. Paˈinne,
“Kaˈu Tuhanin, duk pagbayaˈnun gaˈ niyaˈ tamananne. Bentel pagbayaˈnu si meˈ aˈanun.
Sinna kew si meˈ hinangan bentel duk bunsi kew si meˈ hinangan laˈat. Hangkan hep aku, iye Tuhannun, tapeneˈ kew weˈ ku. Duk pinakēg kew weˈ ku duk pinahadje kew pasōng pe teˈed amban meˈ saweˈnun.”
10 Paˈin Tuhanin pe si Anaknen,
“Kaˈu, Tuwan, magpapanjari dunyahin tagnaˈ awwalley. Duk asal tangannun mangahinang meˈ langitin.
11 Dunyahin duk langitin ujud lanyap du, saguwaˈ kaˈu gaˈi kew usaˈ. Kēmon inin ngaˈandang du kuweˈ semmek gaˈi ne taguna.
12 Ilūnan siye kuweˈ tapo duk ginantiˈan siye kuweˈ semmek. Saguwaˈ kaˈu, gaˈi kew teˈed pinda, gaˈ niyaˈ tamanan umulnun.”
13 Tuhanin gaˈ bakas tabissāne si dangan meˈ malaˈikatnen kuweˈ binissāne si Anaknen, paˈinne,
“Dayiˈ kew, ningkoloˈ kew tuˈu si kanawananku, tuˈu si paningkoloˈan mabangsahanin, duk bettadku du meˈ bantanun diyawaˈ pat bettisnu.”
14 Na ine teˈ meˈ malaˈikatin? Siye meˈ daraˈakan Tuhanin du. Gaˈi siye takitete bi, saguwaˈ dinaˈak siye weˈ Tuhanin nabangan sasuku manayimaˈ katimbulan amban Tuhanin.