5
Minnun nɛn o yi -tɛala "da 'nan Zozi 'bɛ cɩ min 'sizan 'wɩ 'ji Crizi -a bɛ, te Bali -le 'nɛnnun nɛn waa. Ɛn -te min 'e "tɩ ye "yi "bɛ, yaa ci 'nɛnnun ye "yi "nyian. 'Wɩ nɛn yaa -kɔɔnman 'nan -kaa Bali -le 'nɛnnun ye "yi "bɛ, -cee Bali yɩdɩ "yi 'lee 'ta wʋladɩ -a wei da nɛn. -Te -kaa 'ta wʋla 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ bɛ -a da bɛ, -yɛɛ cɩ Bali yɩdɩ "yi "a. -Yee 'wɩnun 'bɔ 'ta 'ta wʋdɩ 'ka 'plɛblɛ dɩ, kɔɔ min nɛn Bali -le 'nɛn 'a bɛ, e 'trɛda fɛnun klɩ.
Min nɛn e yi -tɛra Bali da bɛ 'wɩ "yi "nɛn yaa -si 'sia
Fɛ nɛn yaa -maan 'lɔɔ -kaa 'trɛda fɛnun klɩ bɛ, -cee yi -tɛradɩ Bali da nɛn. -Tɩɛ -kɔlaman 'trɛda fɛnun 'klɩdɩ -a? Min nɛn e yi -tɛala "da 'nan Zozi a Bali -pɩ -a bɛ -a san nɛn.
Zozi Crizi zɩɛ e -ta. Zɩ e -ta bɛ, 'yi nɛn waa -batize drɛ -a bɛ, -yɛɛ -maan waa -tɔ 'nan Bali -pɩ nɛn. Ɛn -a -tɛ nɛn waa 'wʋ -a nyɛn nɛn e -sran bɛ, -yɛɛ -maan waa -tɔ 'nan Bali -pɩ nɛn. Wa'a vɩlɛ 'yi 'saza 'bɛ -maan waa -tɔ dɩ, 'pian o "flinɔn nɛn. Ɛn Bali lei "e 'vɩ 'nan 'wɩ zɩɛ, 'wɩ 'kpa nɛn, kɔɔ Bali lei 'ka 'wlu 'sɛan dɩ. Fɛ nɛn yaa -kɔɔnman 'nan 'wɩ 'kpa nɛn bɛ, e ya yaaga. Bali lei 'saun a, ɛn 'yi a, ɛn nyɛn a, o yaaga zɩɛ o wei drɛ 'tʋwli.
'Wɩ nɛn min -a ve bɛ, -kaa "siala 'wɩ 'kpa -a. 'Pian 'wɩ nɛn Bali -a ve bɛ -a 'kpa "mlian 'wɩ nɛn min -a ve bɛ -a da, ɛn "mɛn "bɛ Bali 'bɛ 'vɩ 'nan 'e 'pɩ nɛn. 10 Min nɛn e yi -tɛala Bali -pɩ da bɛ, 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ zɩɛ, yaa -tɔa 'nan 'wɩ 'kpa nɛn. Ɛn min nɛn ya'a yi tɛala Bali da dɩɛ, e Bali "siala 'wluzan 'a, kɔɔ ya'a yi -tɛlɛa 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ 'e 'pɩ man bɛ -a da dɩ. 11 'Wɩ 'bɔ nɛn Bali -a 'vɩ bɛ -nyrɛn 'gʋ: 'Belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ Bali 'bɔ -a -nɔn -cɛɛ. 'Belidɩ zɩɛ yaa -nɔn -cɛɛ 'e 'pɩ -a. 12 Min nɛn 'o 'vale Bali -pɩ -a o ya min -tʋwli "a bɛ, te 'belidɩ zɩɛ e ya -yrɔ. Ɛn min nɛn 'o 'vale Bali -pɩ -a o 'ka min -tʋwli "a dɩɛ, 'belidɩ zɩɛ e 'ka -a san lɔ dɩ.
Te 'ka 'pɛ 'si 'cee yi -tɛradɩ Bali da -sru "dɩ!
13 Kaa nɛn ka yi -tɛala Bali -pɩ da bɛ, 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ maan crɛn -tɛ 'cɛɛ -e 'ka -tɔ 'nan 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, e ya 'ka 'lɔ.
14 Fɛ nɛn yaa -maan 'lɔɔ nyɛn 'ka -kaa 'ji Bali 'lɛ dɩɛ, -nyrɛn 'gʋ, -te -kaa fɛ -tʋ laabʋ -yrɔ "le zɩ e cɩ -a ci 'sɔ 'a -yee 'wɩ 'zʋ bɛ, e -kaa wei maan. 15 -Te -kaa fɛ -tʋ laabʋ -yrɔ "bɛ, -kaa -tɔa 'nan e -kaa wei maan, -yee "wɛan -kaa -tɔ "nyian 'nan, fɛ nɛn -kaa laabʋ -yrɔ "bɛ, yaa -nɔan -cɛɛ.
16 -Te min 'e "bʋɩ Zozizan -tʋ 'yɩ, te e ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛnan bɛ, 'e Bali trʋ 'ba -yee 'wɩ man. 'Wɩ 'wlidɩ "nɛn min zɩɛ ya'a drɛ bɛ -te ya'a 'belidɩ sia min lɔ dɩɛ, Bali 'belidɩ -nɔan -yrɛ. 'Pian 'wɩ 'wlidɩ "tʋ a bɛ, e 'belidɩ "sia min lɔ. -Te min -a drɛ bɛ, te 'ka Bali trʋ 'ba -a san lɛ "fo "dɩ! 17 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn min -a dra te e 'kla -si yra dɩɛ, e ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -a Bali 'lɛ. 'Pian -a -mie a bɛ, 'bɛ 'ka 'belidɩ sia min lɔ dɩ.
18 -Kaa -tɔa 'nan Bali -le 'nɛn 'ka 'wɩ 'wlidɩ dra te yaa dra dɩ. Bali -pɩ 'bɔ 'bɛ yiɛ -tɔa "va -e Satan 'e vɩlɛ 'e 'wɩ 'tʋ drɛ -yrɛ "dɩ.
19 -Kaa -tɔa 'nan Bali -le 'nɛnnun nɛn -kaa a, ɛn 'trɛdanɔn pɛɛnɔn a Satan -lɔ.
20 -Kaa -tɔa "nyian 'nan Bali -pɩ -ta, e 'pa -kaa 'va ɛn -kaa Bali tɩglɩ 'tɔ. Ɛn -kaa 'vale Bali tɩglɩ 'a -kaa drɛ min -tʋwli "a, kɔɔ -kaa 'vale -a -pɩ Zozi Crizi -a -kaa drɛ min -tʋwli "a. -A -pɩ zɩɛ, -yɛɛ cɩ Bali tɩglɩ 'a, ɛn -yɛɛ cɩ 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a.
21 'Mɛn 'nɛnnun, te 'ka -sɔɔnla fɛ nɛn min -a -paan "bɛ -a -sru "dɩ.