'Fluba nɛn
Zaji
-a crɛn -tɛ
1
'An 'bɔ Zaji nɛn an Bali 'lee Minsan Zozi Crizi "sua bɛ, mɛɛn 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ. Maan crɛn -tɛ Bali -le minnun pɛɛnɔn nɛn 'o fuiladɩ "man 'trɛda bɛ, -wlɛ. An 'ka 'tɔ bo.
E 'ka "le Zozizan 'e 'ci -fɔɔ "dɩ!
'An "bʋɩ Zozinɔn, 'wɩ 'tɔndɔn pɛɛnɔn nɛn o bɔa 'ka man bɛ, 'ka yɩ 'cee ci "nran wɩ -a. Kɔɔ te ka yi -tɛra Bali da bɛ, ka bɔala 'ji, -e 'e -pɔan 'sɔdɩ -nɔn 'cɛɛ. 'Ka yiɛ 'trɔa "da, -e -pɔan 'sɔdɩ zɩɛ 'e 'kʋ 'kaa -trilii "le zɩ e cɩ Bali ci 'sɔ 'a bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ. -E 'ka 'kɔn tɩglɩ, te 'ka drɛ wɩ a 'e 'sʋdɩ "ji Bali 'lɛ.
'Pian -te min -tʋ a 'ka yei 'nan 'wɩ nɛn kɔ 'e drɛ ya'a tɔa dɩɛ, 'e laabʋ Bali 'lɔ. Bali 'wɩ 'tɔdɩ -nɔan -yrɛ "le zɩ yaa laabʋ -yrɔ "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Kɔɔ ya'a min bo "va "dɩ, ɛn yaa -nɔan 'e "tun. 'Pian min 'bɔ 'e yi -tɛra "da -e 'e laabʋ -yrɔ. Te 'e 'ci -fɔɔ "dɩ! Kɔɔ min nɛn 'e 'ci -fɔɔman bɛ, e ya "le "pɛzannɛn nɛn fulɔ 'ta -tɔa "man "bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ. Maan ve 'cɛɛ 'nan, te -a -cin 'e 'kɔn min zɩɛ -a -ji 'nan, 'e fɛ -tʋ ye Minsan 'lɔ "fo "dɩ. Kɔɔ min nɛn 'e 'ci -fɔɔman bɛ, -a -wulo -ji wɩ 'ka -tʋwli "dɩ. Ɛn -yee 'wɩ pɛɛnɔn drɛdɩ -ji bɛ, ya'a 'e yiɛ 'tɔala 'wɩ 'tʋ da tɩglɩ -e 'e drɛ dɩ.
Seezan 'lee fɛzan -le 'wɩ
Min nɛn e ya seezan -a, ɛn e sɔɔnla Zozi -sru "bɛ, -a san ci 'e "nran 'nan, Bali 'e dra min -dan a. 10 'Pian min nɛn e ya fɛzan -a, ɛn e sɔɔnla Zozi -sru "bɛ, -a -cin 'e 'kɔn -a san ji 'nan, e 'ka min -dan a Bali 'lɛ "fo "dɩ. Kɔɔ e "sia 'e yɩfɛ -sru "le zɩ lu 'e -fui -tɛa, -e 'e 'sran bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 11 -Te yidɛ bii 'plɛblɛ bɛ, -e lu -fui 'e 'sran, te -yee fɛnyian -nyan. Zɩ fɛzan "sia 'e yɩfɛ da zɩɛ.
'Wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -taala 'kɔ!
12 Min nɛn 'wɩ 'wlidɩ "cin -trɔa "ji ɛn ya'a drɛlɛ dɩɛ, Bali -le -fɛa -a san man. Kɔɔ -te -a san 'yee 'plɛblɛ 'ci kɔɔn zɩɛ -trilii ɛn e 'bɔla -a -wulo planan "bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -yee vɛ -a. Minnun nɛn o Bali ye "yi "bɛ o -kopa nɛn zɩɛ.
13 Min nɛn 'wɩ 'wlidɩ "cin -trɔa "ji "bɛ, te 'e 'pa Bali da dɩ! Kɔɔ 'wɩ 'wlidɩ "cin 'ka Bali ji dɩ, ɛn Bali 'ka 'wɩ 'wlidɩ "cin tɔala min ji dɩ. 14 'Pian blamin 'bɔ 'wulo -ji wɩ 'bɛ see "paaman, -e 'e 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -cin -tɔ "ji. 15 -Te min sɔɔnla 'e 'wulo -ji "nrɔndɩ 'wlidɩ zɩɛ -a -sru "bɛ, -e 'e 'wɩ 'wlidɩ "drɛ. Ɛn -te min 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'trilii bɛ, -a 'le 'srannan "nɛn -kadɩ -a.
16 'An "bʋɩ Zozinɔn, an 'ka ye "yi 'kpa. Te 'ka 'wɩ 'gʋɛ -a "sia 'ka see "paa wɩ -a dɩ. 17 Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'wɩ "yi 'lee 'wɩ tɩglɩ pɛɛnɔn "sia Bali va lou. -Yɛɛ laji fɛnun pɛɛnɔn nɛn o "bia bɛ o drɛ. Fɛnun pɛɛnɔn zɩɛ 'o 'man limlan, 'pian Bali 'ka 'limlan 'li "fo "dɩ. 18 Bali 'bɔ 'ci 'sɔ 'a nɛn, e -kaa drɛ 'yee 'nɛnnun -a. Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn e ya 'wɩ tɩglɩ 'a bɛ, -a 'bɔ 'a nɛn e 'belidɩ 'nɔn -cɛɛ 'nan, -e -kaa kɔn 'e 'pɛ drɛvɛ flin -a.
'Ka "trɔɛn "tɔ Bali wei lɛ, -e 'ka 'ta wʋla "da!
19 'An "bʋɩ Zozinɔn, an 'ka ye "yi 'kpa. 'Wɩ 'gʋɛ -a -cin 'e 'fɔla 'ka 'ji. 'Ka "trɔɛn 'e 'wɩ man! Te 'ka 'lɛbo 'e 'fɔ 'e 'flin -e 'e 'wɩ dɩ! Ɛn te 'bli 'e 'fɔ 'ka 'ji tada dɩ! 20 Kɔɔ -te 'bli 'fɔ min ji bɛ, ya'a Bali ci 'sɔ wɩnun dra "fo "dɩ! 21 -Yee "wɛan nɛn 'ka 'wɩ pɛɛnɔn nɛn e min "tri -tɔa Bali 'lɛ bɛ -a 'tʋɩ, 'lee 'wɩ 'wlidɩ pɛɛnɔn, -e 'ka 'wɩ Bali wei nɛn waa 'vɩ 'cɛɛ bɛ -a man, -e 'e -kɔla 'e 'ka 'si 'wɩ 'ji -le "wɛan.
22 Te 'ka 'fli sɛɛ wʋ 'nan ka ya Bali wei mannan dɩ! 'Pian -te kaa 'man bɛ, 'ka 'ta wʋla "da! 23 -Yɛɛ cɩ 'nan, min nɛn 'e "trɔɛn -tɔa Bali wei lɛ, te ya'a 'ta 'wo "da "dɩɛ, yaa dra "le 'nan min -tʋ 'bɛ 'e 'fli -nanjɛɛn -niannun 'ji, ɛn 'e 'fli -tɔ klɔ 'yɩ. 24 Zɩ e cɛɛn "man ɛn e -kʋ bɛ, 'nun tɔɔn -a -tɔ klɔ 'san 'e 'fli ji. 25 'Pian bii nɛn 'i yiɛ -trɔa Bali wei tɩglɩ nɛn e min "sia 'wɩ 'wlidɩ "le nɔanba -ji bɛ -a da bɛ, Bali -fɛa ve 'i man. Kɔɔ 'i "trɔɛn "tɔ -yrɛ, ɛn i kɔala "man, ɛn -a -cin 'ka 'sanlɛ 'i 'ji dɩ, 'pian i 'ta 'wʋla "da.
26 Min nɛn e 'nan e ya Bali -sru, te ya'a 'kɔlaman 'e wei 'kundɩ -a dɩɛ, te e ya 'e 'fli sɛɛ wʋnan. Te -yee 'ta wʋdɩ Bali -sru "bɛ -a -ci "ka "dɩ. 27 'Pian -kaa "tɩ Bali bɔdɩ tɩglɩ nɛn 'nan, blamin 'e yiɛ 'tɔ "tɩ 'lee "bʋ "ka "da "nɛnnun 'lee -calenun va 'wee yra yɩdɩ -ji. Ɛn "nyian 'nan blamin 'e 'fli 'kun -e 'e vɩlɛ 'e 'wɩ 'wlidɩ "tʋwli "drɛ dɩ.