5
Sagmame tatame eme yaper tete.
Sagmame tatame nogwape kem noub met. Wos yaper kemne tete nenbe. Eke kem kera tayeken wayete nenbe. Keremri wos nogwape akei e kupa tem. Kemri tame oub sesegwan keren eme akei regyewom. Yuri tete yabel mekin mekinten, kem be wos be wos nogwape tuken akek rasten. Eke kemri rasten golken silvaken yuri eme yaper tete nenbe. Etep tete, e nemne me peterabe, kemri wusom kerke ei nenbekap. Ete peterabe. Metye. Kemri now yaku kerebe tame emne kem yikwokwon tokwo tep petem. Ete tokwo tep eme wobe, God ere kemne yaper awosein nente. Mure eisauken Keryen God ere ete now yaku kerebe tame emri kera taye metem. Kem nowselke temenem, kem be wos be wos yenbotanbo nogwape temenem, kem kenake metekwasbetem. Kem awos nogwape an wus ginirik sirbekap kemne pen sate yabel tete nenbe. Kem wos yaper beke nen tatame emne tuma namden pen sabetem. Ete tame eme kemne beke wotake, eme kemken awosein beke nai.
Nema mure peten taskwuren Aneyen erne koute.
Geisimase, kem taskwuren Aneyen ere sene yate yabel som koute. Kem labe, now yaku kerebe tame eme noub som koube tame. Kiyi eme sag nanekwobetem. Sene eme mouken yabelken koube. Yuri ete wos eme okwobe, eme kwuten o peren ek abe. Etepkap, kem mure peten noub koute. Aneyen ere sene yate mekin mekinye, eke kem taskwuren noub koute.
Geisimase, kem ei awosein mane nakosete. God ere ei nakosebe tatame emne tuma namdete nenbe. Metye. Tuma namdete nenbe tame ere eruke tetten. 10 Geisimase, kem God eteri kiyiri tuma wusoubetem tame etem tebetemkap abote. Eme Aneyen eteri sigke tuma wusoubetem, eme mus eisau meten taskwurbetem. Kem etepke tobobetete. 11 Nema etep wobe. Tatame eme me taskwurbe, eme metekwasbe tatame. Etep wobe. Job eteri tebetemkap kem etep metten. Ere mus eisau meten taskwurbetem. Sene Keryen God ere erne eyarem. Keryen ere papmame tame, ere tatame emne kobo lan noub eyarbe.
Nema tame kupa mane takte.
12 Ari geisimase, an kemne tuma eisau wuri wote. Kem tame kupa mane takte. Kem kir tete, kem kir tete. Kem tuma abote, kem tuma abote. Kem nelri wos o nowselri wos o akeite wosri sig mane wote. Kem tame kupa takte, God ere kemne tuma namdete.
Tatame yenbo etem God erken namdebe tuma God ere noub metbe.
13 Be wos yaper e keremne temente wote, kem Apei erken namdete. Kem pap oksubu tete wote, kem God erne sekwo lomen erne sig eisau wobetete. 14 Kap ta o tame eme kapoyi meten wote, eme Kristen apeilake emne won yate. Yate, eme etemken siyewon Aneyen eteri sigke kapoyi met tatame emne kwar wuske keren God erne womette, ere ete tatame emne kobo late. 15 Eme God erne worwor womette, ete kapoyi yenbo tete. God ere erne mure newote, ete tatame eme sene yenbo tete nenbe. Eme kap kiyi wule yaper wuri nenem, God ere ete wule yaper peten sepitte, erne tuma beke kip namde. 16 Etepkap, kerem nenbe wule yaper kem Kristen geisimase etemken awoawo wusowun emken awoawo abon Apei erne womette. Etep tete, kapoyi yenbo tete. Tatame yenbo etem God erken namdebe tuma God ere noub meten nenbe. 17 Elaija ere neremkap tame, ere God erne worwor etep wometbetem. Mou mane tite. Etep wometbetem, God ere mou beke won ti, nabe tep wuri wiwi mur mou beke ti. 18 Sene ere God erne mou tite wometemke, mou sene ek tim. Timke, awos sene noub rekwan yam.
Tame ere God erne mesginte, nema erne sene wopette.
19 Ari geisimase, keremri wuri ere God eteri wule seken mesginen kelu yaperke yite, sene akeite Kristen tatame eme erne kobo lan ere God eteri wule sene tobote, e yenbo. 20 Kem noub abote. Eike tame eme etepkap wule yaper nenbe tame erne kelu yenbok panen yite, etem eme eri wou sene petbekap, ere beke kip sa, ere yenbo som temente. God ere ete tame eri nenbetem wule yaper nogwape akei peten sepitte, ere erne tuma sene beke kip namde.
Jems eter bas rasem tuma ab eteke.