2
Krais nomwan yaewour i konámp kar
Onomp tárápu * Jono ‘Tárápuno’rá sénámp te, mao kar farákáp nánko, wawia Kraisonámpok koropea Kristen yakápnap sios fákáreran sénámpon. o! Ono ankár yumo kwatae nɨnɨki kwaponoria yiráp por má kar kumwi nampono. Aeno táte arop ankwap warko kwatae nɨnɨk fek akwap nánko te, nomwan yaewouranoria Kwarén sér i konámp arop Naropwar Kwarént yak námpon. Am te yae-párák kare arop Jisas Kraisono. Hi 9:24 Kwaro nomp kwatae nɨnɨk fek nomwan yonkwae pwarámp námp te, Jisas námoku térea nomp kwatae nɨnɨk tirá épéri námpon. Mao taki námp te, nomwan saráp yaewour naeria tére mono, má apár mekamp arop ponankor yaewour naeria sumpwi námpon. Jo 1:29; 11:52; Ro 3:25
Nomwan Kwaro sénámp lo kar wawia mántwaok saráp paokop námp te, am támao nomo Kwarén mér karnámp yénkép námpon. Aeno arop ankwap ankárankao ‘Ono Kwar te wae mér nampono’rá sénámpao, Kwaromp lo karaok yárak monámp arop te kwekár námpara, kare kar sér i konap te maomp nɨnɨk mek yak mono. 1 Jo 1:6,8 5-6 Aeno arop ankwapao Kwaromp karwaok akwap námp te, mao tak námp támao nomwan yénképrá: Maomp Kwarén warákárnámp nɨnɨk te wae pwi kare yak námpon. Tá arop ankwapao ‘Ono Kwarént yak namp’rá sénámp te, ankár Kraiso yáraki námpnámp taknámp yárak nánko maok, mao Kwarént yak námp mér mwanámpon. Jo 14:21,23; 1 Jo 4:12,17; 5:3 Jo 13:15
‘Arop ankwapyaenápén nouroup námp te, Kwaromp wae fek yak námp’rá sénámp kar
Ononamp fárákap, ono yiráp por kumwinamp lo kar máte wourékam lo kar mono, épi lo kar wokwaek kar yumo sámpap támaono. Am épi lo te yumo wokwaek wawiap kar támaono. 2 Jo 5-6 Aeno am lo ono warko yiráp por kumwi namp máte, wourékam lo niampono. Nomo wae mér námpon: Má wourékam lo máte Krais námokuráp nɨnɨk mek yakriaka, yiráp nɨnɨk mek kor tére námpon. Am te apae riteanápe, kɨrɨkɨp te wae pwar naeria nánko, Kwaromp wae karerao koropá yak námpon. Jo 1:9; Ro 13:12
Táte arop ankwapao ‘Ono te Kwaromp wae fek yak nampono’rá sénámpao maok, Kristen ankwapyaenápén kokwarokria warákár mo námp te, mao oukoumwan kɨrɨkɨp mek yak námpono. 1 Jo 3:10,15; 4:20 10 Aeno arop Kristen ankwapnápén warákár konámp te, mao te waeman wae fek yak námpara, apae ankankao man nánkáráp nánko sɨkɨrɨp naenámpanáp? Ro 14:13 11 Tá Kristen ankwapyaenápén kokwarok i konámp arop te, kɨrɨkɨp mek yak námpon. Mao te kɨrɨkɨp mek yárak námpara, kɨrɨkɨpao yi nánkárápeyak nánko, mao te apae mwae-páraok akwap raerá mér mo i konámpon. Jo 12:35
12 Onomp tárápu o! Yumwan Kraisomp e kárákáre fek Kwaro yiráp kwatae nɨnɨk tirá épéri námpantá, yiráp por kumwi nampon. 1 Ko 6:11 13 Naropwaryaenáp fákáre, yumo mámá arop wokwaek kar yakeanámpao, oukoumwan taki yak námp wae mér napon. Aenapantá ono yiráp por kor má kar má kumwi nampon. Menkou-tárápu, yumo waeman Satanén kwe-pwate napantá yumwan kor má kar má kumwi nampon.
14 Tárápu, yumo te Naropwar Kwarén waeman mér napantá, ono má kar kumwi nampon. Naropwaryaenáp fákáre, yumo kor mámá arop wokwaek kar yakeanámpao oukoumwan taki yak námp wae mér napantá, ono má kar má kumwi nampon. Menkou-tárápu, yumo te kárákáreria Kwaromp kar yiráp nɨnɨk mek yak nánko, Satanén waeman kwe-pwate napono. Aenapantá ono yiráp por mámá kar kumwi nampon.
Nomwan ‘Apárokamp nɨnɨkan warákár kwapono’rá sénámp kar
15 Yumo te apárokamp nɨnɨkan warákárriaka apárokamp ankankan kor ponankor mént warákár mwanape. Arop ankwapao apárokamp nɨnɨkan warákárámp te Naropwarén te warákár mo i konámpon. Ro 8:7; Je 4:4 16 Apárokamp arop ponankor sámpá paokop i konap nɨnɨk te, námokuráp nɨnɨk mek poup kɨkiank i konap nɨnɨk, tá yi fek nkea kɨkianknap nɨnɨk, tá, námo nkwakwe make kokop namprianámp nɨnɨk, má ankank máte Naropwar Kwaronámpoknámp korop mono, apárokamp nɨnɨkono. 17 Mámá apár ntia am mek yaknámp kɨkiank nɨnɨk méntér pwar naenámpon. Aeno arop Kwaromp kar wawia mántwaok yárak námp te fwap yaká yak naenámpon. Mt 7:21
Kraisomp kar kwe-pwar naenámp arop korop naenámp kar
18 Tárápu, oukoumwan te apár pwar naenámp yae wae wonae fikono. Yumo wokwaek te, ‘Krais namponoria poupwekápnámp arop korop naean’rá sénap kar wae wawiapon. Táte wae oukoumwan kápae kare, Kraiso namponoria poupwekáp mwanap arop wae korop napon. Aenapara, nomo wae mér: Am te wae yae fae nánko napono. Mt 24:5,24; 2 Jo 7 19 Manénkɨr te am fárákap nomont yakápi napao maok, nomwan pwarará tukup tenapon. Am fárákap te kare kar nomp kare mono. Táte am fárákap nomp kareraoia te fwap nomont yakáp mwanapan maok, mao nomwan pwar napo, nomo wae mér: Am fárákap te nomp kare mono. Ap 20:30
20 Aeno yumwan Kwaro waeman yiráp pourou mek Yiki Kor Spirit kwarákari námpara, yumo ponankor waeman mér kwapwe sámpá yakáp napon. 21 Aenapara, ono te yumwan, kare kar kar mér mo napon nɨnɨkria yiráp por má kar kumwi mono. Yumo waeman kare kar kar méria, am kare kar karao kwekár kar sámp-pap mo i konámp te, yumo wae mér napantá, ono yiráp por mámá kar kumwi nampon.
22 Kwekár i konámp arop te wanono? Am arop ‘Jisas te Krais mono’rá sénámp arop te támaono. Am arop te Naropwar Kwar ntia maomp Táráp younkwe sánk konámpara, Kraisén yopornámp aropono. Mt 10:32-33; 1 Jo 4:3; 2 Jo 7 23 Aropao Tárápan younkwe sánk námp te, Naropwarén kor younkwe sánk námpon. Aropao Tárápan méria nɨnɨk mek sámp námp te, Naropwarén kor méria nɨnɨk mek sámp námpon. Mt 10:32-33; Jo 5:23; 2 Jo 9
Yiki Kor Spiritao nomwan kare kar karan yénknámp kar
24 Yumo wokwaek wawiap kar ankár kárákáre fek nɨki-samp kip. Yumo am wokwaek wawiap kar am nɨki-samp napo te, Táráp ntiaka Naropwar yumont yaká yak nerepon. 25 Kraiso nomwan sérinámp kar te ‘Yae-párák kare yiki yaká yakáp mwanapono’rá séri námp támaono. Jo 3:15; 6:40
26 Ono yiráp por kumwinamp kar máte yumwan poupwekáp naenámp aropamp nɨnɨkan érik farákarrá kumwi nampon. 27 Aeno Kraiso náráp Yiki Kor Spirit yumwan kwarákarea pwar nánko, am yumont yak námpara, arop ankwapao yumwan Kwaromp nɨnɨkan yénkép naenámp tére yak mono. Am te apaerianápe, Yiki Kor Spiritao yumwan waeman kápae kare ankank farákáp námpara, yumo te nɨnɨk fae tákáre mono. Am Yiki Kor Spiritamp kar te kwekár mono, kare sénámpon. Aenámpara, Spiritao yumwan yénkép námpnámp taknámp, yumo ankár Kraisén nɨnɨk mek fákapea sámpá paokop kipo. Jo 14:26
28 Onomp tárápu, yumo te ankár Kraisén koumpá yakáp kipo. Tak napo maok, nánkár wakmwaek mao érik korop nánko, nomo man nkea pwarápae mo, yae-párák kare kárákáre fek warákárrá yakáp mwanámpon. 1 Jo 4:17 29 Táte yumo Kraisén, mao te yae-párák kare aroponoria mér nap kwamp te, yumo nke napo, arop ponankor yae-párák kare nɨnɨk fek paokop nap te, mao kor Kwaromp tárápunorá mér mwanapon. 1 Jo 3:10

*2:1: Jono ‘Tárápuno’rá sénámp te, mao kar farákáp nánko, wawia Kraisonámpok koropea Kristen yakápnap sios fákáreran sénámpon.

2:1: Hi 9:24

2:2: Jo 1:29; 11:52; Ro 3:25

2:4: 1 Jo 1:6,8

2:5-6: Jo 14:21,23; 1 Jo 4:12,17; 5:3

2:5-6: Jo 13:15

2:7: 2 Jo 5-6

2:8: Jo 1:9; Ro 13:12

2:9: 1 Jo 3:10,15; 4:20

2:10: Ro 14:13

2:11: Jo 12:35

2:12: 1 Ko 6:11

2:15: Ro 8:7; Je 4:4

2:17: Mt 7:21

2:18: Mt 24:5,24; 2 Jo 7

2:19: Ap 20:30

2:22: Mt 10:32-33; 1 Jo 4:3; 2 Jo 7

2:23: Mt 10:32-33; Jo 5:23; 2 Jo 9

2:25: Jo 3:15; 6:40

2:27: Jo 14:26

2:28: 1 Jo 4:17

2:29: 1 Jo 3:10