6
Kwaporok tére konap aropamp kar
Kwaporok tére konap Kristen arop fárákap te náráp arop tokwaeran e tokwae sánkria maomp yae ankore mek yakáp mwanapon. Aenapo maok, am poukeyakápnap aropao kor Kwaromp e wouroump sér moria, nomo Kristen yakáp námpan kor wouroump sér mo mwanapon. Ta 2:9-10
Kwaporok tére konap aropamp arop tokwaerao kor Kristen ara, máte mwearonoria kar ták-pwar mwanape. Arakrá nɨnɨk kipo: ‘Mao te Kristenara, ono man warákárria maok, ono maompor tére fwapia térea yaewour nanampono’ riaka kwapwe kare tére kipo. Fm 1:16
‘Mani kɨkiank te ponankor kwatae nɨnɨk fi kor’rá sénámp kar
Amo ankár koumteouráp aropan má kwapwe kare nɨnɨkan yénkrá farákápria am nɨnɨkaok ‘Arak kip’rá sérampo. Nomp Tokwae Kar Jisas Kraisomp kar kare te Kwaro i konámp nɨnɨkaok tukup mwanámp yae-párák farákáp konámpon. Aeno arop ankwap am karan monoria pwarará ankwap aopwe kar farákáp nánko, nomo te wae mérono, am arop te ono te nɨnɨk kourráp arop tokwaenorá nɨnɨk námpao maok, kwaporok mwar táman námpono. Mao kɨkiank kwatae námp te, Kwaromp wakmwaek tukup konap yénk konap kar fek arop ankwapént kákkarrá kar yorowar námpan kɨkiank i konámpono. Aenámp fek táman kokwarok nɨnɨk, kar yorowarnámp nɨnɨk, wouroump kar, ankwapan onan kwekár námponorá kwatae nɨnɨknámp nɨnɨk, am ou mek korop konámpon. Ga 1:6-9; 2 Ti 1:13-14 Am fárákap ankár kákkar saráp yakáprá, kar yurukup mwanap épépérép kare yakáprá, kare kar karan mér mo karenono. Mao nɨnɨkrá, Kwarén mér napaok tukup námp te, am fek apárokamp ankank kápae kare ti mwanámpan mpwe nɨnɨk i konapon. 2 Ti 4:3-4
Táte kare, arop Kwaromp nɨnɨkaok akwapria te, tá méntér mao mokope ankank sámpá yak námpan fwaponorá warákár nánko te, am támao kápae kare ankankráp arop niamp i konámpono. Fl 4:11-12; Hi 13:5 Nomo te wae mér námpon, éntupwaro nomwan fárákapnámp ke fek te, yaenémpi korop námpon. Tá taknámp nánkár wakmwaek mámá apár pwarará tukup námp fek kor, ankank sámpea tukup mono. Aeno nomo fár mwanámp fɨr, tá pourou oupouroupnámp ankank sámpá yakáp námp te, nomo yonkwae porokwe fek ‘Wae támaono’rá sér mwaro. Snd 30:8 Aeno arop ankank kápae kare ti naeria nɨnɨka waerá yárak námp te, kouao aopwe mek pɨk konámpnámp taknámp am kɨkiank nɨnɨk támao man sámp-fákeyak konámpono. Am épérépnámp kwatae pap konámp kɨkiank nɨnɨk te man oupouroupea apárok anámpea ankár souroumpour i konámpono. Snd 28:22 10 Am mani kɨkiank tokwaenap nɨnɨk te, ponankor kwatae nɨnɨk fi kor támaono. Arop ankwap fárákap te manian kɨkiank tokwae napo, am nɨnɨk támao am fárákapan éréképá akwap nánko, Kwarén mér nap pwate nánko, wakmwaek ono apae maoi naerá nɨnɨk tokwae mwarea napon. Ef 5:5
Timotin ‘Kristenamp nɨnɨk kwapwe ponankor sámp fákeyakamp’rá sénámp kar
11 Aeno amo te Kwaromp aropara, amo am kɨkiank nɨnɨkan te ankár younkwe mwaek sɨrampo. Aeriaka amo te yae-párák kare nɨnɨk, Kwaro i konámp nɨnɨk, tá man mérnap nɨnɨkaok kárákáre fek yárakampo. Aeria maok, aropan nouroupia, nkwakwe make ankank korop námpon kor amo ɨnkɨrman námpritea kárákáre fek yakria maok, arop ponankor sánánkar porokwe fekampo. 12 Arop Kraisén mér námp te, arop resis mek fárakop konámp niampono. Tak nánko maok, amo te am resis kwapwe mek kárákáre fek fárakopria maok, amo yiki yaká yak konámp sámp nanapon. Wokwaek amo kápae kare arop nkeap fek waráp Kraisén mér napan kárákáre fek fokopeyakea érik sénap ke fek maok, Kwaro amwan ‘Am yiki yaká yak sámpae’ ria wumwi rimpon. 13 Kwar ankank ponankor yiki yak nénk konámp, ntia Krais Jisas Pontius Pailatonámpok kárákáre fek fokopeyakea kare kar karan érik sérimp, Kwar ntia Krais Jisaso nke nep fek ono amwan tae fek sér rae: Jo 18:36-37; 19:11 14 Amo am sámpap karwaok ankár yae-párák kare téreampo. Arop amwan wouroump kar sénaeane. Amo te ankár takrá térerá akwapea, nomp Jisas Krais Tokwae Kar érik ék naenámp fekampo. 15 Kwaro Krais ék naenámp yae séri pwatenámp ke fek táman mao ék naenámpon. Am Kwar ankárankampao saráp ankank ponankor poukeyak konámpara, nomo maomp e sámpea sakap mwaro. Mao te king fákáreramp King, tá arop tokwae fákárean poukeyak konámp Arop Tokwaeno. Yé 17:14 16 Mao ankárankamp támao saráp sumpwi mo i konámpon. Mao te wae tokwae fek yak námpara, nomo te maomp wonae fik tukup mo karenon. Wokwaek kar te arop ankárank man te nke mo, táte arop man nke naenámp te pwi mo karenono. Aenapara, mao e tokwaeráp yakria, tá maomp kárákáre ankár yaká yakano. Kare takano. Kis 33:20
Ankank kápaeráp aropamp kar
17 Apárokamp ankank kápae karenap aropan sérampo: Am fárákapao námo te arop tokwae namp ritea nkwakwe make ankank koupour toromore naenámp táman saráp mériaka tukup kwapono. Ankár Kwarén maok mér kare mwanapon. Kwar te nomo warákár mwanámp nompor kápae kare kwapwe kare ankank ti-sáp konámpono. Lu 12:20 18 Am fárákapamp kwapwe kare nɨnɨk te ankank kápae kare niampria, kwapwe kare nɨnɨk fek yaewouranápono. Aeria maomp ankank kápae te monap arop fárákapan nénk saráp yakápanápono. 19 Am fárákapao takria te, nánkár wakmwaek man yaewour naenámp ankank koupoukour napara, mao fwap yiki yak sámp mwanap am te yiki yak karenono. Mt 6:20
Timoti ankár náráp tére fwapi taokeyak naenámp kar
20 Onomp Timoti e, Kwaro amwan sánknámp tére fwapia taokeyak kourampo. Aeria maok, Kwaromp nɨnɨkaok akwap mo, épérépnámp kar mwar te younkwe sánkampo. Tá am námoku kwekárrá ‘Ono te mér kare sámpá yak namp’rá sér i konap aropént te yak kwapono. Am fárákap te takria Kwaromp nɨnɨkan nkwakwe make kar yorowar i konapono. 1 Ti 4:7; 2 Ti 1:14 21 Arop ankwap fárákap take pourouráp mér sámp namprá nɨnɨk nap te, Kwarén mérnap nɨnɨk wae pwate napon.
Ono nɨnɨk namp te Kwar námoku yumwan nɨnɨkia yumwan yaewourano. 2 Ti 2:18

6:1: Ta 2:9-10

6:2: Fm 1:16

6:4: Ga 1:6-9; 2 Ti 1:13-14

6:5: 2 Ti 4:3-4

6:6: Fl 4:11-12; Hi 13:5

6:8: Snd 30:8

6:9: Snd 28:22

6:10: Ef 5:5

6:13: Jo 18:36-37; 19:11

6:15: Yé 17:14

6:16: Kis 33:20

6:17: Lu 12:20

6:19: Mt 6:20

6:20: 1 Ti 4:7; 2 Ti 1:14

6:21: 2 Ti 2:18