Guiꞌch yaloj ni guxhaal San Pabl loj ree bén Corinto rliladx Jesucrist
1
Rxhiaal Pab xtiidx Dios
Naj Pab, Dios bacaabee naj gacan tijb xi apóstol Jesucrist. Zaꞌ Sóstenes guie con naj, bén rliladx Jesucrist. Caxhalan guiꞌch guie par lëjt najdi bén rliladx xtiidx Dios luguiedx Corinto, lëjt guial ma nayadi delant loj Dios por Jesucrist, abiꞌ ma bacaabee Dios lëjt gaquidi xbejnman bacaabee tëëman gra ree bén gra lad bén rliladx ree Jesucrist, bén na̱j Dad par dunuj ree në par laa reeman. Dux Dad ree Dios në Dad Jesucrist güünleꞌ lëjt, yabeꞌcdxe tëë reeman luxdoodi.
Rudëëd Pab quixtëë loj Dios
Gra dxejczi rudëdan quixtëë loj Dios por lëjt ziꞌc ma gognëman lëjt guial rliladxidi Jesucrist. Në guial najdi tijbzi con Jesucrist dád ma gognë Dios lëjt, baneeman lëjt quiarguiejn din guinieedi chigniaꞌ tëedi xtiidxaman. Zian rguien guial diidxli na̱j ni ma biguiejndi por Cristo diizd chi guzuloj bililadxidi laaman. Abiꞌ zianczi rajpidi xyudar Dios laꞌtgaj rbëzidi dxej ni guiꞌt Jesucrist zatijb. Abiꞌ Dios gagnë lëjt din sudxiꞌchidi guidiblagaa loj ni rliladxidi laaman, chitëë xhie xtolidi chuꞌ dxej ni guiꞌt dux Dad ree Jesucrist zatijb. Din Dios diidxli rüjn xtiidxaman cumplid, abiꞌ laaman na̱j bén gule lëjt din gaquidi tijbzi con dux Dad ree Jesucrist.
Ad rayalt laꞌ lasaꞌ ree xbejn Jesucrist
10 Compniar raliduladx ree Jesucrist, rniaaban lojdi por Jesucrist din guidxag cwedi, ad gaquidi tioꞌp lalaꞌ, tijbzi gol gojc, tijbzi xgab gol been. 11 Rnin lojdi zian compniar raliduladx ree Jesucrist, din ma gogbeen guial yuꞌ wadijl entr lëjt, zian bagojn ree xfamil Cloé naj. 12 Guial garent garen rëb ree bejn, yuꞌ reeman rëb: “Naj na̱j xbejn Pab”, yuꞌ tëë reeman rëb: “Naj na̱j xbejn Apolos”, yuꞌ reeman rëb: “Naj na̱j xbejn Bëd”, yuꞌ tëë reeman rëb: “Naj na̱j xbejn Cristo.” 13 Per naj rni lojdi guial Cristo tijbzi najman, din ad najt güt loj crüjz por lëjt, ad gurobnijs tëëtidi par gaquidi da bejnan. 14 Quixtëë Dios chi wan ladxidi achut mazri barobnijsan, Crispozi në Gayo. 15 Chitëë guiëbidi guial gurobnijsidi par gaquidi da bejnan. 16 Barobnijs tëën xfamil Estéfanas, per ad rusaaladxtran chu mazri barobnijsan. 17 Din ad guxhaalt Cristo naj par gurobnijsan bejn ree, guxhaalaman naj par gatieꞌchan diidx xhienaag gap bejn perdon loj Dios. Ad cane tëëtan con diidx ni yadxaloj ree bejn naj luar cuꞌguijc reeman par xhie güjt Cristo loj crüjz.
Xguialrniabee Dios në xquiarguiejnman
18 Gra ni raguieꞌch ree guial por xhie güjt Cristo loj crüjz, achet lasajcan par ree bén zë loj nejz mal. Per par dunuj ree guial ma rayaꞌp ree perdon, dád lasajc xguialgüjtaman din zian rayagbee ree xhienaag na̱j xguialrniabee Dios. 19 Abiꞌ loj xtiidx Dios rëb:
Gunijtan xquiarguiejn ree bén ni rëb guial rajc daꞌt reeman,
abiꞌ guscajyan xquiarguiejn ree bén ni rëb guial rigniaꞌ daꞌt reeman.
20 Yan, ¿con ree bén rëb guial rajc daꞌt reeman? ¿Con ree mextr rajc ley? ¿Con ree bén rëb guial rajc daꞌt reeman xcwent ree ni yuꞌ loj guidxliuj? Par Dios achet lasajc xquiarguiejn bénguidxliuj. 21 Abiꞌ por xquiarguiejn Dios ragbeechaawaman guial ad zayünbeet bénguidxliuj laaman por xquiarguiejn reeman, zeel beenman xgab yabëëman bejn loj casti por xtiidxaman ni caylüün bejn ree. Abiꞌ ree bén yarii loj casti guin laa reeman na̱j bén rliladx laaman, majsi par ree ben ren achet lasajc ni canin por Cristo.
22 Din bén Israel ree rën reeman guguiaa reeman milagr din chililadx reeman, abiꞌ ree bén ad najt bén Israel rën reeman guien reeman ni mazri nawëëg din chililadx reeman. 23 Per dunujn ni caylüün bejn ree na̱j par xhie güjt Cristo loj crüjz, abiꞌ ree bén Israel rdxeꞌch reeman, guiáad par ree bén ad najt bén Israel achet sirv rüjn ni caylüün. 24 Per par ree bén ma bacaabee Dios, ziꞌc ree bén Israel ziꞌc ree bén ad najt bén Israel, por Cristo rguien xguialrniabee Dios në xquiarguiejnman. 25 Din ni rulüü achet lasajc guial ni rüjn Dios, laan na̱j ni mazri lasajc loj xguialrajc bénguidxliuj. Abiꞌ xt ni bigra xguialrniabee Dios laan na̱j ni mazri lasajc loj xguialrniabee bénguidxliuj. 26 Gol gogbee compniar raliduladx ree Jesucrist guial taꞌnzi ree bén rliladx laaman na̱j bén rigniaꞌ ziꞌc naladx ree bénguidxliuj, taꞌnzi ree bén rliladx laaman rajp guialrniabee loj guidxliuj guie, abiꞌ taꞌnzi ree bén rliladx laaman na̱j ree bén za loj ree famil ni na̱j bén zojbloj. 27 Abiꞌ Dios gulej ree bén ni naladx ree bejn ad rajczaꞌct din yayaꞌnxtu ree bén rajc daꞌt, gulej tëëman bén ad caꞌt ree guialrniabee din yayaꞌnxtu ree bén caꞌ guialrniabee. 28 Dios gule ree bén ni naladx ree bejn guial achet sirv laa reeman, bén ni naladx ree bejn guial achet lasajc reeman, bén ni achut na̱j loj guidxliuj guie din chiquiedaman xguialdxal ree bén na̱j ree chunin loj guidxliuj guie. 29 Zianan zeel achut zajc güün benroꞌ delant loj Dios. 30 Yan por Dios ma najdi tijbzi con Jesucrist, dxel por laaman rtiaꞌdi xguialrajc Dios. Abiꞌ guial raliduladx ree Jesucrist ad zayaltri ree casti, por laaman ma naya ree, nayajc tëë ree par laaman abiꞌ ma rayaꞌp ree perdon loj Dios. 31 Zianan din gac ziꞌc rëb loj xtiidx Dios lod rëb: “Bal yuꞌ bén rën guilies xvalor gajc, luar güündi zian gol gules xvalor dux Dad ree Jesucrist.”