Guiꞌch yaloj bacaa San Pedr
1
Rxhiaal Bëd xtiidx Dios loj ree bejn
Naj Bëd, najn tijb xi apóstol Jesucrist, laaman guxhaal naj, cucan guiꞌch guie par lëjt najdi bén bireꞌch gra lad abiꞌ zojbidi guiedx rigaꞌ ree niz Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor në Bitinia. Ma gulej dux Dad ree Dios lëjt diizd gocli, ziꞌc goc xixgabaman. xSprijtaman gulëëca lëjt din guzoobidi diidx gac tëë luxdoodi naya delant lojman por xrejn Jesucrist. Zroꞌ güünleꞌ Dios lëjt yabeꞌcdxe tëëman luxdoodi.
Ni ralëjz ree gunee Dios
Quixtëë Dios xdad Dad Jesucrist, guial rayaman dunuj ree. Laaman bachaa mod nabajn ree guial baban Jesucrist loj ree bengüt, zeel zroꞌ na̱j ni ralëjz ree gunee Dios. Abiꞌ yacaꞌ ree ni naguꞌchaawaman xanyabaa par dunuj ree, laan na̱j ni naya gra tiamp, ad rxintan, ad yuꞌ tëët dxej nitan. Guial rliladxidi Dios, laaman rniaj lëjt con xguialrniabeeman, din chi guidxin dxej nit guidxliuj, dxel gagbee gra bejn guial ma beenman lëjt perdon.
Zeel rabaa daꞌtidi majsi tëdidi graloj guialrzagdiaj tibladëd, din por guialrzagdiaj guin guiguien chu diidxli rliladx Dios, ziꞌc rüjnnë reeman or, rudëëd reeman laan loj bajl din gagbee reeman bal najn ganax or. Or guin najn ni rnidloj, zeel mazri lasajc guialrliladx laaman, bal chu taan xhietëëz loj guialrzagdiajn, din ad yuꞌt dxej nit xguialrliladxidi. Abiꞌ dxej guiꞌt Jesucrist stijb, lasaꞌ guialrliladx guin na̱j ni ruladx Dios, guiáad ree bejn në ree anjl guzaꞌt reeman laaman zagdxe gap tëë reeman laaman respejt guial rusnuu rliladxidi laaman.
Ad waguiaatidi Jesucrist per rëndi laaman, abiꞌ yan rliladxidi laaman majsi ad waguiaatidi laaman, dád nix yuꞌ luxdoodi abiꞌ tant nix yuꞌ luxdoodi, xt ad radxejlt xhienaag guiëbidi, din lëjt ragbee, guial rliladxidi, ma nüjn Dios lëjt cwent ziꞌc ree bén achet xtol.
10 Diizd gocli, bén badëë ree xtiidx Dios loj ree bejn basiid reeman been tëë reeman naguiejn niagbee reeman xhienaag güün Dios bejn ree perdon, abiꞌ rëb reeman xhienin güün Dios par lëjt guial najman benzaꞌc. 11 Por xSprijt Jesucrist gogbee reeman diizd gocli guial sagdiajman zianz qui gapraman guialrniabee, dxel been reeman naguiejn niagbee reeman chu benan sac zian goc tëë gac zian. 12 Per balüü Dios laa reeman guial ni gunee reeman ad najtan par laagajc reeman, najn par lëjt, abiꞌ yan lëjt ma rigniaꞌdi ni guin ree por ree bén catieꞌch xtiidxzaꞌc Jesucrist por xguialrniabee Sprijt zëëd xanyabaa. Në ree anjl ma rën nejzdoo gagbee nine ree.
Ze rayal guiban ree xiꞌn Dios
13 Zeel gol guzusin gol bastëdguien tëë, con guidib luxdoodi gol gulëjz ni gunee Dios guial najman benzaꞌc, dxej guiꞌt Jesucrist stijb. 14 Ziꞌc ree xiꞌn Dios nazobdiidx reeman, ad bal guibanridi ziꞌc gubandi gocli chi gadidi güünbee laaman. 15 Laaman gule lëjt, zeel gol been naguiejn guibandi naya delant lojman, din laaman na̱j bén naya nali. 16 Ziꞌc rëb loj xtiidxaman: “Gol gubajn naya delant lon, din naj na̱j bén naya nali.” 17 Yan bal rnieedi Dios “Dad”, bén rüjn xguialguxtis tibloj, bal conin rüjn tijb gaj bejn, rayal gapidi laaman respejt guidib tiamp guibandi loj guidxliuj guie. 18 Din lëjt ragbee guial babëëman lëjt loj costumbr ni basaꞌnnë ree xbéngulalidi lëjt, costumbr ni ad rüjnt ree sirv, abiꞌ lëjt ragbee guial gojx din yariidi loj reen, per ad gojxt con ree ni rnijt, ziꞌc or o plajt ya, 19 gojx con xrejn zaꞌcdxoon Jesucrist ni guxhieꞌman loj crüjz chi gütaman ziꞌc tijb xiil zagdxe be ad naxint, be rugüjt reeman par Dios por xtol ree bejn. 20 Diizd chi gad guidxliuj gacchaaw, mal gulej Dios laaman din sacaman zian, yan ma guzajcaman zian guial rënman lëjt. 21 Zeel por laaman rliladxidi Dios bén basban laaman badëë tëëman guialrniabee lojman, yan con guidib luxdoodi ma rliladxidi Dios rbëz tëëdi ni guneeman.
22 Yan, guial ma ruzoobidi xtiidxaman ni na̱j diidxli, ma naya luxdoodi delant lojman din guiën lasaꞌdi ziꞌc rayal, zeel gol guyën lasaꞌdi con guidib luxdoodi. 23 Din ma bidxaa mod nabandi, ziꞌc rulüü gojlidi stijb, abiꞌ guialnaban zinalidi ad zëëdtan por tijb bén nit, zëëdan por xtiidx Dios, diidx naban, diidx ni ad zanijtt, 24 din loj xtiidxaman rëb:
Gra bénguidxliuj na̱j ziꞌc guiꞌxh dajn,
guiáad ni rajp reeman na̱j ziꞌc xguiaa guiꞌxh guin.
Rbidx guiꞌxh guin, abiꞌ riajb xguiaan,
25 per xtiidx Dios ad yuꞌt dxej nitan.
Abiꞌ laan na̱j xtiidxzaꞌc Jesucrist ni ma biguiejndi.