Guiꞌch yaloj guxhaal San Pabl loj Timoteo
1
Rugajpdioz Pab Timoteo
Naj Pab, najn tijb xiapóstol Jesucrist por xguialrniabee Dios bén rüjn perdon dux tol ree në por Jesucrist bén rayagbee ree guiꞌt stijb. Cucan guiꞌch guie par lüj Timoteo, din par naj lüj na̱j ziꞌcgajc da xiꞌnan guial tiblojzi raliduladx Jesucrist. Dux Dad ree Dios në Dad Jesucrist güünleꞌ lüj, yayaman lüj yabeꞌcdxe tëëman luxdool.
Rëb Pab loj Timoteo xcwent ree bén rusquiee
Ziꞌc rnin lojl chi briin zaꞌn niz Macedonia, guial yayaꞌnl guiedx Éfeso din nabeel tioꞌp choon ree bejn ni chitëë rulüü reeman bejn ree ni ad najt diidxli. Ad chililadx reeman ni rbëëguijc ree bejn, ad guidxgaꞌ tëë reeman ban za reeman, o chu rajc reeman xbengol gulal reeman, din ad ni guint ree gagnë laa reeman par gusnuu chililadx reeman xtiidx Dios.
Canabeen lüj din güün reeman zian din guiguien guial diidxli rën lasaꞌ reeman, achet naladx reeman din guiguien tëë guial guidib luxdoo reeman rliladx reeman xtiidx Dios. Din yuꞌ reeman ad rüjntri zian guial ganax ree ni ren ni ad rüjnt ree sirv rü reeman. Rën reeman gulüü reeman bejn ree xhienaag na̱j xley Dios, abiꞌ niꞌqui laa reeman ad ragbeet xhie rën guiëb ni rniee reeman niꞌquid rigniaꞌt reeman ni naladx reeman na̱j zagdxe culüü reeman bejn ree.
Dunuj ree rayagbee guial zagdxe na̱j ley guin par bén rigniaꞌ xhie sirv rüjnan. Abiꞌ rayagbee ree guial ad baneet Dios ley guin par ree bén naban xnejz niz lojman, baneeman ley guin par tëd ree bejn casti, bén naban ree ziꞌctzi na̱j xixgab reeman, bén ad ruzoobt ree diidx, bén ad yuꞌguijct ree Dios, bén rüjn ree dol, bén ad rajpt ree Dios respejt, bén ad rüjnt ree naguiejn guiën reeman Dios, bén rugüjt xdad xniaa, në par gra ree bén rugüjt bejn, 10 rüjn tëën sirv par xcasti ree bén zaꞌnë xinguiaaw o béngunaa ren, par ree xin ruladx lasaꞌ xinguiaaw gajc o béngunaa ruladx lasaꞌ béngunaa gajc, në par ree bén rban bejn ree par gutoꞌ reeman laa reeman ziꞌc mojs, nëtëë par ree bén rusquiee në ree bén ruzaꞌt Dios par sudxiꞌchnë xguialrusquiee reeman në par gra ree bén rüjn xcontr ni na̱j diidxli. 11 Diidxli guie ree na̱j ni zëëd ree loj xtiidxzaꞌcdxoon Jesucrist. Dux Dad ree Dios, bén rayal respejt, laaman na̱j bén basaꞌnnë naj diidx guin ree din gatiechan laa reen.
Xhienaag baya Dios Pab
12 Quixtëë Dad Jesucrist laaman cayagnë naj, rajp tëëman naj confianz abiꞌ bacaabeeman naj par gatiechan xtiidxaman, 13 majsi yaloj gunen laaman diidxguijdx abiꞌ guzunaalan bén rliladx ree laaman din günan laa reeman ni mal abiꞌ dád naya bennëꞌn laa reeman. Per Dios bayaman naj guial ad bigniaꞌtan ni cayünan din gad naj chililadx Jesucrist. 14 Abiꞌ dád benzaꞌc gojcaman con naj, balüüman naj xhienaag chililadxan balüü tëëman xhienaag guiënan Dad Jesucrist.
15 Diidxli ni ganin lëjt, rayal chililadx bejn: guial Jesucrist biꞌt loj guidxliuj par güünman xtol bejn perdon, abiꞌ loj gra ree bejn naj na̱j mazri béndol. 16 Per majsi najn mazri béndol, baya Dios naj abiꞌ gojp Jesucrist naj pacens din gagbee ree bén chililadx xhienaag rajp Jesucrist pacens par chililadx bejn xtiidxaman, abiꞌ zian gap reeman guialnaban tiblayaa con Dios. 17 Zeel zianczi rayal yayaꞌp reeman respejt yazaꞌt tëë reeman zagdxe guial najman rey bén ad yuꞌt dxej guiët, abiꞌ rajpaman guialrniabee par tiblayaa guial tijbzi laaman na̱j Dios abiꞌ achut rajc ruguiaa laaman. Amén.
18 Timoteo, par naj lüj na̱j ziꞌc da xiꞌnan zeel rnin lüj been ziꞌc gunee reeman xcwentil diizd yaloj, abiꞌ ziꞌc tijb suldad ni rej loj wadijl ad guidxebil niz loj ree bén zaꞌ ree contr xtiidx Dios. 19 Guzudxiꞌch loj ni rliladxil Jesucrist, been tëë ganaxzi ree xgab zagdxe par güünl ziꞌc rayal. Din yuꞌ ree bejn guial ad rüjnt reeman zian, yan ma banijt reeman ni rliladx reeman Dios. 20 Zian ma guzajc ree Himeneo con Lejandr, zeel ma bayün laa reeman loj satanás din gusiid reeman guial ad rayalt guiniee reeman Dios diidguijdx.