Guiꞌch barojp bacaa San Pedr
1
Rxhiaal Bëd xtiidx Dios loj ree bejn
Naj, Simón Bëd, najn tijb xi apóstol Jesucrist rün tëën sirv lojman, cucan guiꞌch guie par lëjt guial rajpidi lasaꞌgajc guialrliladx zaꞌcdxoon ni rayaꞌpan, yan guial ma naya du luxdoo ree por ni been Jesucrist, Dios raliduladx ree, bén rabëë bejn ree loj dol. Güünleꞌ Dios lëjt mazri, yabeꞌcdxe tëëman luxdoodi guial ma nünbeedi laaman në dux Dad ree Jesucrist.
Ziꞌc rayal gac ree xbejn Jesucrist
Por xguialrniabee Dios ma baneeman gra ni rayaadx ree, din yayaꞌp ree guialnaban tiblayaa, yabajn tëë ree naya delant lojman, din ma naguieenbee ree Dios bén gule dunuj ree guial caꞌman guialrniabee naj tëëman benzaꞌc. Zeel ma beenman promejs du loj ree, promejs naroob ree ni lasajc ree, abiꞌ por laa reen ma yuꞌ xSprijt Dios luxdoodi, ma been tëëdi tiblad gra ree ni ad rüjnt sirv në ree ni mal rigaꞌ loj guidxliuj guie. Zeel gol been naguiejn por guialrliladx ni rajpidi gol gubajn zagdxe, din guial guibandi zagdxe, dxel mazri ma gagbeedi xhienaag guibandi. Abiꞌ guial gagbeedi xhienaag guibandi, ma zajc gucwëëz xixgabmalidi, abiꞌ guial gucwëëzidi xgabmal guin ree, ma zajc gapidi pasens, abiꞌ guial gapidi pasens, ma zajc guibandi naya delant loj Dios, dxel guial guibandi naya delant lojman, ma zajc guiën lasaꞌdi, abiꞌ guial guiën lasaꞌdi, ma zajc guiëndi gra ree bejn.
Bal yuꞌguijquidi nine ree cusnuu tëë cayüjndi naguiejn guibandi zian, dxel ad naban xliaꞌtzidi, ad beenbee xliaꞌ tëëtidi dux Dad ree Jesucrist. Per bén ad rüjnt naguiejn guiban zian, laaman na̱j ziꞌc tijb bénlutiaꞌp o ziꞌc tijb bén ad ruguiaat zijt, ma bayanladxaman guial biquied Dios xtolaman ni beenman guiaꞌxchej. 10 Zeel rnin lojdi, compniar raliduladx ree Jesucrist, ziꞌc ma bacaabee Dios lëjt ma gulej tëëman lëjt, gol been naguiejn gol guzudxiꞌch loj xnejzaman, din bal sudxiꞌchidi, ad zayajbtridi loj dol. 11 Zian gapidi nejz nali din chuꞌdi lod rniabee dux Dad ree Jesucrist tiblayaa, bén babëë dunuj ree loj dol.
12 Zeel zianczi ganin nine ree lojdi din gusaaladxidi laa reen, majsi ma ragbeedan, majsi ma zinal tëëdi ni diidxli ni ma bacaagdiajguidi. 13 Laꞌtgaj nabanan loj guidxliuj guie, naladxan rayal gunen consejw lojdi con ree diidx guin. 14 Din por dux Dad ree Jesucrist ma gogbeen guial ma zidyob dxej yazaan loj guidxliuj guie.
15 Zeel cayün daꞌtan naguiejn rnienëꞌn lëjt, din gusaaladxidi da diidxan majsi ma güjtan.
Bén baguiaa ree xguialrniabee Jesucrist
16 Chi ranan lojdi xhienaag na̱j xguialrniabee Jesucrist xhie tëë naag guiꞌtaman stijb, ad balëëguijctan ni banan lojdi. Din con quijb du lojn baguiaan xbianiman 17 chi biguien chaꞌ Dios diizd xanyabaa, gulesaman xvaloraman bazaꞌt tëëman laaman zagdxe, rëbaman: “Xin guie na̱j da xiꞌnan, rënan laax rabaanëꞌ tëën laax.” 18 Abiꞌ dunujn nayajc bén biguien chaꞌ Dios diizd xanyabaa chi nadxuꞌnëꞌn Jesús ruguiaꞌ zii, lod biguien xbianiman.
19 Zianan zeel mazri raliduladxan ni rëb ree bén badëëd xtiidx Dios loj ree bejn, zeel zagdxe na̱j bal yuꞌguijquidi ni rëb reeman, din xtiidx reeman na̱j ziꞌc tijb guij rusni lod nacay laꞌtgaj rareguiaal. Yan ziangajc lëjt chaawladx cusnuu cayagbeedi xcwent Dios xt chi guiꞌt Jesucrist stijb, bén na̱j bajl rusni par dunuj ree, dxel ma gagbeedi graczan ziꞌc tal najn. 20 Per gol gogbee guial niꞌqui tijb xtiidx Dios ad zajct chigniaꞌ bejn por xixgabzaman. 21 Din bén badëëd ree xtiidx Dios loj ree bejn, ad guneet reeman xtiidxaman ziꞌc goczi xixgab reeman, gunee reeman ni basajb xSprijt Dios guijc reeman.