Guiꞌch guxhaal San Pabl loj ree bén Colosas rliladx Jesucrist
1
Rxhiaal Pab xtiidx Dios
Naj Pab, najn tijb xi apóstol Jesucrist, din zian rën Dios. Naj con Timoteo nayajcan compniar raliduladxan Jesucrist, caycaan guiꞌch guie par lëjt guial diidxli zinalidi xtiidx Jesucrist, lëjt guial najdi xbejn Dios luguiedx Colosas. Dux Dad ree Dios güünleꞌ lëjt cweꞌcdxe tëëman luxdoodi.
Rbejdx Pab Dios por ree xbejn Jesucrist
Beegaj chi rarejdxan Dios, xDad Dad Jesucrist, radëëdan quixtëë lojman por lëjt. Din ma baguiejnan xhienaag rliladxidi Jesucrist xhie tëë naag rëndi gra ree bén na̱j ree xbejnman. Guial cabëzidi yayalidi guialnazaꞌc yuꞌchaaw xanyabaa. Gogbeedi laan chi biguiejndi xtiidxzaꞌc Jesucrist ni na̱j diidxli. Abiꞌ ree diidxzaꞌc guin ni ma bacaagdiajguidi, gra ladczi ma careꞌchan. Abiꞌ gra ladczi ma caliladx ree bejn laan ziꞌcgajc guzaquidi chi biguiejndi guial nazaꞌc Dios abiꞌ diidxli rënman lëjt. Lëjt gogbee diidxli guin ree chi balüü Epafras laa reen lëjt. Laaman cayüjn dunujn yudar abiꞌ dád rayënan laaman, din laaman diidxli cayüjn sirv loj Jesucrist delant lojdi. Abiꞌ tëë laaman be diidx du lojn xhienaag rën lasaꞌdi guial yuꞌ xSprijt Dios luxdoodi. Zeel diizd chi baguiejnan xhienaag nabandi, ad racwëëzt rarejdxan Dios por lëjt din chigniaꞌdi zagdxe xhienaag rënman güündi gunee tëëman lëjt gra loj guialrajc guixhial tëëman xquiarguiejndi por xSprijtaman. 10 Abiꞌ zian guibandi ziꞌc rayal guiban ree bén rliladx Jesucrist, din güündi ziꞌc tal ruladxaman abiꞌ gusnuu güündi ganax ree ni zagdxe gusnuu tëë güünbeedi Dios mazri. 11 Abiꞌ ranaaban lojman din con xguialrniabee zaꞌcdxoonman gagnëman lëjt din sudxiꞌchidi, taan tëëdi xhietëëz loj guialzi tëdidi sin guial yalenyaꞌdi. 12 Abiꞌ xt nix chuꞌ luxdoodi gudëëdi quixtëë loj dux Dad ree Dios guial basiaman lëjt din yayalidi ni rayal ree xbejnman, bén zinal ree xnejzaman. 13 Laaman babëë dunuj ree loj xguialrniabee xindxab abiꞌ baguꞌman dunuj ree loj xguialrniabee xiꞌnman Jesucrist bén rënman, 14 abiꞌ gudijxaman por dux tol ree, yan ma rayaꞌp ree perdon loj Dios.
Por xguialgüjt Jesucrist ma nadxuꞌnëꞌ ree Dios zagdxe
15 Achut zajc guguiaa Dios, per Jesucrist na̱j ziꞌc gajczi na̱j Dios. Abiꞌ laaman mal rniabeenëman Dios diizd chi gad guidxliuj gacchaaw. 16 Por Jesucrist gojc gra ni yuꞌ xanyabaa në loj guidxliuj, ziꞌc ni ruguiaa bejn ziꞌc ni ad ruguiaataman. Abiꞌ por laaman yuꞌ graloj guialrniabee në graloj guialguxtis ni rajp ree ni ad rajct ruguiaa ree bejn. Gran gojc por laaman në par laaman. 17 Mal yuꞌ Jesucrist diizd guiaꞌxchej chi gad guidxliuj gacchaaw, laaman dxiibguijc gra abiꞌ rniabeeman gra. 18 Abiꞌ laa tëëman rniabee gra ree bén rliladx laaman, bén ma na̱j ree xbejnman. Laaman na̱j bén yaloj abiꞌ yaloj laaman baban loj ree bengüt din guiguien guial tijbzi laaman rajp guialrniabee loj gra. 19 Din bayuladx Dios gac Jesucrist ziꞌc gajczi na̱j Dios. 20 Abiꞌ por Jesucrist gra bénguidxliuj ma zaꞌ zagdxe con Dios, ziꞌc ni yuꞌ loj guidxliuj ziꞌc ni yuꞌ xanyabaa. Zaꞌ bejn zagdxe con Dios por xguialgüjt Jesucrist loj crüjz. 21 Gocli ad gojctidi tijbzi con Dios, gojquidi ziꞌc bén bidxeꞌch laaman guial beendi ganax ni mal. 22 Per yan ma zaꞌdi zagdxe con Dios por ree guialzi ni gudëd Jesucrist chi gütaman loj crüjz din gac guidxindi lojman naya sin dol chitëë xhie naman lojdi. 23 Per par zian rayal sudxiꞌchidi loj guialrliladx ni rajpidi, ad gucwëëz chinalidi xtiidxzaꞌc Jesucrist ni ma biguiejndi. Abiꞌ diidxzaꞌc guin gajc ree ma bireꞌch guidib guidxliuj. Abiꞌ naj na̱j tijb ree bén catieꞌch diidxzaꞌc guin ree.
Bacaabee Dios Pab din güünman sirv loj ree xbejn Dios
24 Abiꞌ yan nix yuꞌ luxdon por guialzi ni cadëëdan guial rünan lëjt yudar abiꞌ lasaꞌgajc guialzi ni gudëd Jesucrist cadëëdan din chileꞌ günan yudar bén rliladx ree laaman bén ma na̱j ree xbejnman. 25 Din Dios bacaabee naj par günan sirv loj ree xbejnman. Abiꞌ laaman banee dxiin guin naj din gulün lëjt xtiidxaman ziꞌc tal najn. 26 Diizd tiamp gulal ad bigniaꞌt ree bejn zagdxe ni rën guiëb xtiidx Dios. Per yan ma balüüman ni rën guiëban loj ree xbejnman. 27 Din gugojn reeman bén ad najt ree bén Israel xhienaag na̱j xguialnazaꞌc zaꞌcdxoonman. Abiꞌ ni ad balüüt Dios loj ree bejn tiamp gulal na̱j guial nabannë Jesucrist lëjt abiꞌ por laaman ragbeedi zagdxe guial yuꞌ dxej yayalidi xanyabaa. 28 Abiꞌ dunujn batieꞌch xtiidx Jesucrist, baneenëꞌn bejn ree, balüü tëën laa reeman con gra quiarguiejn ni runee Dios din chi guidxin reeman lojman por Jesucrist ma na̱j reeman ziꞌc rënman gac reeman. 29 Abiꞌ naj dád cayünan naguiejn cayünan dxiin guie con guialrniabee ni baneeman naj.