Guiꞌch guxhaal San Pabl loj ree bén Éfeso rliladx Jesucrist
1
Rugajpdioz San Pabl bén Éfeso ree
Naj Pab, najn tijb xi apóstol Jesucrist por xguialrniabee Dios. Cucan guiꞌch guie par lëjt guial diidxli zinalidi xtiidx Jesucrist, lëjt guial ma najdi xbejn Dios luguiedx Éfeso. Dux Dad ree Dios në Dad Jesucrist güünleꞌ lëjt yabeꞌcdxe tëë reeman luxdoodi.
Rüjnleꞌ Dios bén rliladx ree Jesucrist
Quixtëë Dios, xdad Dad Jesucrist, dád benzaꞌc najman, guial yan ma nayajc ree tijbzi con Jesucrist, ma beenleꞌman dunuj ree diizd xanyabaa con graloj guialnazaꞌc din gac yunaal ree xtiidxaman. Laaman bacaabee dunuj ree por Dad Jesucrist diizd chi gad guidxliuj gacchaaw din yabajn ree naya sin dol lojman. Abiꞌ guial rënman dunuj ree, diizd guiaꞌxchej beenman guial yayajc ree xiꞌnman por Jesucrist ziꞌc beenman xgab gac. Zeel ad racwëëzt razaꞌt ree Dios zagdxe guial dád benzaꞌc najman, ma beenleꞌman dunuj ree por Xiꞌnman Jesucrist, bén rënman, bén ma gudijx por dunuj ree chi guxhieꞌ xrejnman, abiꞌ ma gojc perdon dux tol ree guial dád rën Dios dunuj ree. Zeel dád zroꞌ guialrajc në guialrigniaꞌ ma bazaladxaman duloj ree, abiꞌ ma balüüman duloj ree xhienaag na̱j xixgabaman diizd gocli, ziꞌcgajczi ma beenman xgab gac. 10 Guiáad xgab guin gacan cumplid chi guidxin dxej, Dios gusaꞌn gra loj Jesucrist ziꞌc ni yuꞌ xanyabaa në loj guidxliuj.
11 Nëtëë guial nayajc ree tijbzi con Jesucrist, Dios ma bacaabee dunuj ree din yayajc ree par laaman ziꞌc na̱j xixgabaman diizd guiaꞌxchej, din laaman rüjn gra ziꞌc rënman gac. 12 Abiꞌ laaman ma been zian, din dunuj ree nayajc ree bén yaloj bililadx Jesucrist, yayajc ree bén guzaꞌt laaman zagdxe por xguialrniabeeman. 13 Nëgajc lëjt chi biguiejndi diidxli xhienaag par gaquidi perdon dxel bililadxidi Cristo gojquidi tijbzi con laaman. Abiꞌ ziꞌc rëb Dios guial guneeman xSprijtaman, dxel yan guial ma nabannëdi laaman, laaman na̱j ziꞌc tijb sen ni rulüü guial ma najdi par Dios. 14 Guial ma nabannë xSprijt Dios dunuj ree, yacaꞌ ree ni rëb Dios guneeman chi ma bara xbejnman zaꞌ xanyabaa, din chitëë yacwëëz yazaꞌt reeman zagdxe por xguialrniabeeman.
Rniab Pab quiarguiejn loj Dios
15 Abiꞌ guial ragbeen rliladxidi Dad Jesús rën tëëdi los demazri ree bén na̱j xbejn Dios, 16 zeel ad rucwëëzt rudën quixtëë loj Dios por lëjt, beegaj rbedx rniaaban laaman. 17 Laaman na̱j Dios rniabee diizd xanyabaa, xDad Dad Jesucrist. Rniaaban lojman yazaladxaman quiarguiejn lojdi din chigniaꞌdi ni gulüüman lojdi gusnuu tëë güünbeedi laaman mazri. 18 Rniaaban lojman din guixhialaman xquiarguiejndi din chigniaꞌdi xhie rën guiëb ni rbëzidi diizd chi bacaabeeman lëjt, chigniaꞌ tëëdi guial ni zaꞌcdxoon naroob tëë na̱j ni naguꞌchaaw Dios par ree bén na̱j xbejnman. 19 Rniaab tëën lojman guial gagbeedi guial dád naroob na̱j xguialrniabeeman ni cayagnë dunuj ree raliduladx reeman. Laagajc guialrniabee naroob guin balüü Dios 20 chi basbanman Jesucrist abiꞌ guleꞌcaman laaman xladbeeman xanyabaa 21 lod badëëman guialrniabee lojman ni mazri lasajc guial loj gra ree guialrniabee, në loj gra guialguxtis në loj gra gobiarn. Abiꞌ mazri lasajc guialrniabee guin guial loj gra ree guialrniabee yuꞌ, në ni qui chuꞌri ree loj guidxliuj guie. 22 Dxel basaꞌn Dios gran loj Jesucrist, bacaabeeman laaman din nabeeman gra ree bén rliladx laaman. 23 Guiáad ree bén rliladx laaman, guidiblagaa nabannëman laa reeman abiꞌ bantëëz guin zaꞌman din laaman guidiblagaa rniabee.