6
Në lëjt najdi xiꞌn, guial zinalidi Jesucrist, gol bazoob xtiidx ree xdadidi, din zian rayal güündi. Abiꞌ mandamient yaloj ni rëb guial yuꞌ ni yacaꞌ ree bal yaguieen ree ni rëb: “Gojp respejt xdad xniaal, din guibanl zagdxe guiban tëël xchej loj guidxliuj guie.” Nëgajc lëjt dad na ad gusagdiaj xiꞌndi chitëë guidxeꞌch reex por zian. Mejorli gol basniꞌs reex zagdxe, gol guneenë reex gol balüü tëë reex ziꞌc rën Dios. Në lëjt bén rüjn ree xchiin bejn, gol bazoob xtiidx bén na̱j xpatrondi loj guidxliuj guie. Con guidib luxdoodi gol gojp respejt gol bazoob tëë xtiidx reeman, gol gunaladx xchiin Jesucristan cayüjndi. Gol been reeman sirv ad chi ruguiaatzi reeman lëjt par yayaꞌndi zagdxe loj reeman, gol gunaladx guial Jesucristan cayüjndi sirv guial diidxli cayüjndi ziꞌc rën Dios güündi. Gol been dxiin con gan, gol gunaladx xchiin Jesucrist cayüjndi, ad xchiint bénguidxliuj. Din lëjt ma ragbee guial tijbgaj bejn majsi bén rüjn xchiin bejn o bén ad rüjnt xchiin bejn, per gudëë Jesucrist ni rayalaman ziꞌctzi na̱j ni zagdxe beenman. Nëgajc lëjt bén na̱j ree patron, gol gojc benzaꞌc con ree xmojsidi, ma gojczi rusagzidi laa reeman, din lëjt ragbee guial bén rniabee laa reeman në lëjt yuꞌman xanyabaa, abiꞌ ad rbetaman loj bejn.
Gol guzudxiꞌch loj ni rliladxidi
10 Rni tëën lojdi compniar raliduladx ree Jesucrist, gol guzudxiꞌch loj guial ma najdi tijbzi con laaman por xguialrniabee naroobaman. 11 Gol gojp lëjt gajc con xguialrniabee Dios din sudxiꞌchidi chitëë güün xindxab lëjt gan con ree ni rusquiee. 12 Din ad cayguieent ree naguiejn yaguieen ree gan loj tijb ni na̱j bëël në dxijt, caydijl ree con gra loj sprijtmal ziꞌc ree ni rajp guialrniabee, guialguxtis në gra loj xsprijt xindxab ni yuꞌ ni canabee tëë loj guidxliuj guie. 13 Zeel gol gojp lëjt gajc con xguialrniabee Dios din chileꞌ taandi xhietëëz loj guialzi guiꞌt sudxiꞌch tëëdi loj xhietëëz ni saquidi.
14 Gol guzudxiꞌchcliza por ni diidxli ni ma ragbeedi, gol basnuu tëë ziꞌc rayal guibandi. 15 Gol guzusin par guinieedi xtiidxzaꞌc Jesucrist din por laan yadxuꞌ ree zagdxe con Dios. 16 Gol badxeꞌguijc tëë guial guialrliladx ni rajpidi na̱j ni ragnë lëjt loj gra ni zëëd por xindxab. 17 Në ni been Dios perdon xtolidi, laan na̱j ni rutëë lëjt, guiáad xtiidxaman na̱j ziꞌc tijb espad ni runee xSprijt Dios lojdi. 18 Ad gucwëëz cwedx guiniabidi Dios. Gol gudiꞌn gunab lojman guixie guixie con xyudar xSprijtaman. Gol guzusin par cwedx guiniabidi laaman, ad gucheeladxidi, gol gurejdx tëëman por gra ree xbejnman. 19 Gol gurejdx gunab tëëman por naj din yazaladxaman naj diidx ni rayal ganen din ganen sin guialrdxeb xtiidxzaꞌc Jesucrist ni zidnë perdon. 20 Dios bacaabee naj par ganen xtiidxzaꞌcaman, abiꞌ por zian yuꞌn ladxguiib. Per gol gurejdx gunab Dios chitëë gadxeban gün xtiidxaman ziꞌc rayal günan.
Diidx bigra ca ree loj guiꞌch guie
21 Tíquico, tijb du lasaꞌ ree bén rayën daꞌt ree, abiꞌ diidxli cayüjnman dunuj ree yudar cayguieen ree sirv Jesucrist, laaman gugojn lëjt gra xhienaag zaꞌn xhie tëë cayünan, 22 din par zianczi caxhalan laaman din gugojnman lëjt xhienaag nadxuꞌn niz guie yaguꞌ tëëman luxdoodi. 23 Rniaaban loj Dios guial gra ree bén rliladx Jesucrist, cweꞌcdxeman luxdoo reeman guiën tëë lasaꞌ reeman, chililadx tëë reeman laaman në Dad Jesucrist, 24 güünleꞌ tëëman gra ree bén wali rën Dad Jesucrist.