2
Rayüjn Jesús xin nëjt xcuerp
(Mt. 9:1‑8; Lc. 5:17‑26)
Chi goc tioꞌp choon dxej, badxin Jesús luguiedx Capernaum, abiꞌ chi gogbee ree bejn, guial zaꞌman yagaj, tibrajtzi bidoꞌp zien daꞌt reeman lod zaꞌman, xt niꞌquid rdaant roꞌ port chuꞌ reeman, guiáad laaman culüüman laa reeman xtiidx Dios. Dxel bidxin tajp ree bejn yagaj lejn reeman tijb xin nëjt xcuerp. Per ad gojct niunë reeman laax lod zaꞌ Jesús guial bén guixiuj guidxa. Abiꞌ guxhal reeman guijc yu lod zaꞌman persi gulet reeman xinragxuu guin guidib ni nagaꞌx loj xt lod zaꞌ Jesús. Chi baguiaa Jesús guial rliladx reeman laaman, rëbaman loj xinragxuu guin:
―Xiꞌn, ma benan xtolil perdon.
Per yagaj zojb tioꞌp choon ree mextr rajc ley, been reeman xgab naladx reeman: “¿Chexc zeel rniee xin guin zian? ¿Chexc zeel rüjnx mazri xin zojbloj guial loj Dios? Achutczi rajc rüjn perdon dol tijbzi Dios.” Per gogbee gajc Jesús xgab cayüjn reeman, dxel rëbaman:
―¿Chexc zeel rüjndi xgab zian? ¿Conin ad nawëëgt gac, guial guiën loj bénragxuu guin ya: “Ma benan xtolil perdon”, o guiën ya: “Bixche, gules ni goꞌtil loj, baguiaj”? 10 Per yan gulün lëjt guial Bén guxhaal Dios rajpaman guialrniabee loj guidxliuj guie din güünman dol ree perdon. Dxel rëbaman loj xinragxuu guin:
11 ―Lüj rnin, bixche, bacaꞌ ni goꞌtil loj baguiaj lidxil.
12 Loj hor guin gajc bayajc xin guin, bixchex bacaꞌ ni goꞌtix loj, bariix lënü guin guidib loj gra ree bén rigaꞌ yagaj. Abiꞌ gra reeman badxaloj, ruzaꞌt reeman Dios zagdxe, rëb reeman:
―Niꞌqui tijb ad waguiaat ree ziꞌc na̱j ni cayguiaa ree yan.
Rbejdx Jesús Leví
(Mt. 9:9‑13; Lc. 5:27‑32)
13 Dxel wej Jesús roꞌnijsdoo Galilea zatijb. Dád zien ree bejn rdxin lod zaꞌman persi rulüüman laa reeman xtiidx Dios. 14 Chi cadëdaman, baguiaaman Leví xiꞌngaan Alfeo, zojbaman lod ruquijxaman impuest. Dxel rëb Jesús lojman:
―Tanal naj.
Laa bisu gajc Leví binalaman laaman.
15 Dxel chi cayaw Jesús lidx Leví con zien ree bén ruquijx impuest në ree bén ad nabant ziꞌc rën Dios, gra reeman zojbnë Jesús xan mex con ree xbejnman, guial zinal zien ree bejn laaman. 16 Chi baguiaa ree bénfarisew con ree mextr rajc ley guial cayawnë Jesús bén guin ree, rëb reeman loj ree xbejnman:
―¿Chexc zeel rawnë xmextridi bén ruquijx ree impuest në ree béndol?
17 Chi biguiejn Jesús ni rëb reeman, zeel rëbaman:
―Bénnadaan ree ad riaadxt reeman doctor, bénragxuu ree, laa reeman riaadx doctor. Ad zialtan par ree benzaꞌc, zialan par ree béndol din yayüjn reeman xgab por xtol reeman.
Rniabdiidx reeman loj Jesús xcwent guialrbaꞌn
(Mt. 9:14‑17; Lc. 5:33‑39)
18 Lën ree dxej zii gubaꞌn ree xbejn Waj bén ruroobnijs bejn ree, në ree bénfarisew. Abiꞌ yuꞌ ree bén gunabdiidx loj Jesús, rëb reeman:
―¿Chexc zeel ad rbaꞌnt ree xbejnl ziꞌc rbaꞌn ree xbejn Waj con ree bénfarisew?
19 Badxiꞌ Jesús laan rëbaman:
―Wen, ¿zajc guibaꞌn ree biooz zaꞌ loj guialruxhliaa ya laꞌtgaj zaꞌnë xin cuxhliaa guin laa reeman? Laꞌtgaj zaꞌnëx laa reeman ad zajct guibaꞌn reeman. 20 Per guidxin dxej chiquiedix loj reeman, abiꞌ chi guidxin dxej guin dxel guibaꞌn reeman.
21 ’Achut bén rataꞌ lajd cüb loj lajd yojx, din zaxüꞌn lajd cüb guin abiꞌ mazri quixyaꞌn lajd yojx guin. 22 Ad rguꞌ tëët bejn vin cüb lën anfr yojx, din zaguixyaꞌ vin cüb guin anfr guin, abiꞌ ziꞌc anfr guin ziꞌc vin guin zaxin reen. Zeel vin cüb rayal chuꞌn lën anfr cüb.
Rguiꞌch ree xbejn Jesús trigo dxej raziiladx ree bén Israel
(Mt. 12:1‑8; Lc. 6:1‑5)
23 Tijb dxej raziiladx ree bén Israel, cadëd Jesús con ree xbejnman loj guiniaa lod yuꞌ trigo, abiꞌ ree xbejnman guzuloj caguiꞌch reeman trigo guin chi cadëd reeman. 24 Dxel rëb ree bénfarisew loj Jesús:
―¿Chexc zeel rüjn ree xbejnl ni ad rayalt gac dxej raziiladx ree bejn?
25 Per rëb Jesús loj reeman:
―¿Gadidi gool loj xtiidx Dios ya ni been Davi chi gulaanman con ree xcompniaraman? 26 Tiamp ni goc Abiatar bixhioz rniabee gra ree bixhioz, guyu Davi lën xyadooroꞌ Dios, gudawnë ree xcompniaraman guiadxtil ma nagleꞌ abiꞌ bixhiosi ree rayal gaw laa reen.
27 Rëb tëë Jesús:
―Dios badxeꞌ dxej raziiladx bejn, per ad badxeꞌtaman dxej guin par sagdiaj bejn. 28 Abiꞌ naj, guial najn Bén guxhaal Dios, raꞌpan guialrniabee dxej raziiladx ree bejn.