2
Yedyi Caná ga nebaba Galilea bëyaquëꞌ huetzaganaꞌ
Guca lao tzona dza, naꞌ guca huetzaganaꞌ yedyi Caná quie estado Galilea. Biz̃i yedyi naꞌ zurë z̃naꞌ Jesús, blëꞌënëꞌ caora naꞌ. Biz̃i ganꞌ guca huetzaganaꞌ, bërëjëꞌ Jesús invitar len yaca benꞌ quienëꞌ. Biz̃i naꞌ guca bebidyi vino nisa bedzuliꞌ ta riꞌoyaquëꞌ. Naꞌra una z̃naꞌ Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Babebidyi vino, gabira yudzon.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ z̃nëꞌë:
―Z̃naꞌa, ¿bixquienꞌ naoꞌ nëꞌëdiꞌ canaꞌ? Binedyin hora uluꞌenaꞌ benëꞌ yelaꞌ huaca quiaꞌ.
Naꞌ biz̃i unëꞌ z̃nëꞌë rëbinëꞌ yaca benꞌ ruꞌe laze:
―Ulehue yugulu con ta ruebiꞌ leꞌe mandado huele ―nëꞌ rëbinëꞌyaquëꞌ.
Biz̃i ganꞌ nitaꞌyaquëꞌ naꞌ, nitaꞌrë xopa yesoꞌ yela de yo. Ca biuꞌ benëbi quie yaca benꞌ Israel, lëyesoꞌ naꞌ nacan ta yudzon nisa ta rguibiyaquëꞌ cuinyaquëꞌ lente ta de quieyaquëꞌ. Lao tu huiona yudzon cadu gatzo gayuhua litro o cadu tzona galo chi litro nisa. Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ ruꞌe laze:
―Usedzaꞌle yesoꞌ naꞌ nisa.
Caora bedzaꞌ lao xopa yesoꞌ, naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ ruꞌe laze:
―Ulecuion, ulehueꞌ benꞌ naca xanꞌ lani.
Biz̃i laodaꞌteyaquëꞌn yehuaꞌayaquëꞌn bëꞌyaquëꞌn benꞌ xanꞌ lani. Biz̃i benꞌ naca xanꞌ lani, byubinëꞌ nisa babeyacan vinola, pero binezinëꞌ ga zaꞌn. Tuzi yaca benꞌ ruꞌe laze baneziyaquëꞌ ga zaꞌn. Canaꞌ guca guz̃i benꞌ naca xanꞌ lani biꞌ utzaganaꞌ 10 unëꞌ rëbinëꞌbiꞌ:
―Yaca benëꞌ rue nu lani ruꞌecaziyaquëꞌ tanëro vino naca dyaꞌa. Caora riꞌo yaca benꞌ rida lani ta zila, naꞌ ruꞌeyaquëꞌ vino sisa. Naꞌ biz̃i luëꞌ, pcaꞌnloꞌ vino dyaꞌa hasta naꞌtera baolioloꞌn barequisioꞌn ―nëꞌ rëbinëꞌ biꞌbyu.
11 Canaꞌ naca milagro nëro bë Jesús yedyi Caná quie estado Galilea, ga uzulaonëꞌ bluꞌenëꞌ yelaꞌ huaca quienëꞌ. Danꞌ bënëꞌ canaꞌ, lëcanaꞌ gule yaca benꞌ zio nao lëbëꞌ.
12 Ude beyudyi naꞌ, uzëꞌë ziolënëꞌ z̃nëꞌë, len bichinëꞌ, len yaca benꞌ quienëꞌ yedyi lao Capernaum. Lëganꞌ naꞌ begaꞌnyaquëꞌ baba dza.
Blao Jesús yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Danꞌ bazu bago gaꞌalaꞌ lani pascua ta rezaꞌlaꞌadyiꞌyaquëꞌ ca guca bro xuzixtaꞌoyaquëꞌ nación Egipto, lëcanaꞌ uzaꞌ Jesús bdyinnëꞌ ciudad Jerusalén. 14 Ca bdyinnëꞌ laliꞌa quie idaoꞌ rnabëꞌra ciudad Jerusalén, naꞌ blëꞌënëꞌ nitaꞌ yaca benꞌ rutiꞌ huaga, len benꞌ rutiꞌ becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, len benꞌ rutiꞌ biu. Lëscanꞌ blëꞌënëꞌ yaca benꞌ rutzaꞌ dumi. 15 Biz̃i cati blëꞌë Jesús ca rue yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ laliꞌa idaoꞌ rnabëꞌra, naꞌ uz̃iꞌguëꞌ tu guidi udinëꞌ blaonëꞌ yaca benꞌ yuꞌu rutiꞌ lente huaga lente becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quieyaquëꞌ. Naꞌ quie benꞌ retzaꞌ dumi, uruꞌunnëꞌ mesa quieyaquëꞌ layu, gusi dumi layu. 16 Naꞌra gudyinëꞌ yaca benꞌ rutiꞌ biu rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¡Ulecuba yugulu ta de niga! ¡Bihuele yuꞌu quie yeꞌeya yuꞌu quie Xuzaꞌ!
17 Canaꞌ bezaꞌlaꞌadyiꞌ yaca benꞌ quiëꞌ canꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani: “Tanto rdëbidaꞌ quie yuꞌu quioꞌ, raquedaꞌ bayëchiꞌ ca tamala rue yaca benëꞌ quien.”
18 Naꞌra una yaca benꞌ Israel rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Bluꞌe nëtoꞌ tu seña ta inezindoꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quioꞌ danꞌ blaoloꞌ yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ laliꞌa idaoꞌ.
19 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi leꞌe udyiaguiꞌle idaoꞌ rnabëꞌra niga, nëꞌëdiꞌ yechizaꞌ tu tacubi gaca lao tzona dza.
20 Biz̃i una yaca benꞌ Israel rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Yaca benꞌ bë idaoꞌ rnabëꞌra niga, bëyaquëꞌn lao chopa galo xopa iza, ¿naꞌ como luëꞌ naoꞌ gaca lao tzona dza yechizaloꞌ tu tacubi? ―Canaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús.
21 Pero caora unë Jesús canaꞌ, cala quie idaoꞌ naꞌ unënëꞌ, quie cuinzinëꞌ unënëꞌ. 22 Biz̃i caora guti Jesús bebannëꞌ tatula, caora naꞌ lëlenaꞌ bezaꞌlaꞌadyiꞌ yaca benꞌ unao lëbëꞌ con ca unëꞌ. Lëlenaꞌ guleyaquëꞌ ca rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi lente ca una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
Nezi Jesús bi pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌo benëꞌ
23 Caora uzu Jesús ciudad Jerusalén, caora naꞌ guca lani pascua. Lëcanaꞌ yaca benꞌ zë guleyaquëꞌ quienëꞌ danꞌ blëꞌëyaquëꞌ yelaꞌ huaca quienëꞌ. 24 Biz̃i Jesús gucabëꞌnëꞌ biguleyaquëꞌ dulaꞌadyiꞌyaquëꞌ, danꞌ nezinëꞌ bi pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌo yaca benëꞌ. 25 Lëlenaꞌ birnaban nu yëbi Jesús bi pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌo yaca benëꞌ.