2
Pablonꞌ beꞌe xtiꞌll Cristo beꞌnnenꞌ got leꞌ yay cruzenꞌ
Beꞌnn biꞌche, kanꞌ badtixjweꞌraꞌ reꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, bi biaꞌa diꞌll nbaraz, naꞌ diꞌll siꞌn ka da llroeꞌ beꞌnn llaꞌa rao yellrio ni. Beꞌrenkzaꞌ reꞌ diꞌll ke Jesucristonꞌ, naꞌ kanꞌ beneꞌ beꞌe latj bet akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruz naꞌ, ni ke lliꞌo, naꞌ bi beꞌrenaꞌ reꞌ billre diꞌlle. Kanꞌ bzorenaꞌ reꞌ naꞌ, gokbeꞌraꞌ bi nakaꞌ beꞌnn war, naꞌ bxhizaꞌ llebaꞌ chaꞌ bi wzenayre kiaꞌ. Naꞌ kanꞌ beꞌrenaꞌ reꞌ diꞌllenꞌ, kere beꞌrenaꞌ reꞌ diꞌll yel siꞌn ke beꞌnnachenꞌ nench naꞌ wperaꞌ reꞌ. Zan Spíritu ke Dios naꞌn gokrenen nadaꞌ ren yel wak keꞌe naꞌ, benen nench byejleꞌre. Kaꞌ benaꞌ nench naꞌ byejleꞌre ke Diosenꞌ, kere danꞌ bénere yel siꞌn ke beꞌnnachenꞌ, zan danꞌ byejleꞌre danꞌ breꞌre yel wak ke Dios naꞌ.
Spíritu ke Diosenꞌ llonnen yel llejnieꞌ
Naꞌ ren beꞌnn kaꞌ ba yoꞌrao llzenay ke Diosenꞌ, lloeꞌllo diꞌll siꞌn ke Dios, bi naken ke yellrio ni, naꞌ bi naken ke beꞌnn brao, naꞌ beꞌnn wnebiaꞌ zjaniꞌt ganni, le sete te ke beꞌnn kaꞌ kone yel siꞌn ke akeꞌn. Dios naꞌ ba bzejnieꞌreꞌ netoꞌ yel siꞌn naꞌ, danꞌ nono byejnieꞌ kanaꞌ, danꞌ bwieꞌ gak kanꞌ za xe yellriote, le kanaꞌtenꞌ bwieꞌ kanꞌ goneꞌ nench naꞌ sollo nbaraz ke chnare. Naꞌ ni to beꞌnn wnebiaꞌ zjallaꞌa yellrio ni, bi byejnieꞌ akreꞌ yel siꞌn ke Diosenꞌ, le chenak byejnieꞌ akreꞌn, bi bdaꞌa akeꞌ Xanllo Jesucristonꞌ leꞌ yay cruzenꞌ chenake, beꞌnnenꞌ nak beꞌnn lliarao xhen naꞌ. Naꞌ kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen:
Diosenꞌ ba noneꞌ xhnid da nak nbaraz ke beꞌnn kaꞌ nllieꞌ Leꞌen.
Notno beꞌnn llaꞌa rao yellrio ni, ba breꞌe akreꞌ, naꞌ ba ben akreꞌ ka da ki.
Naꞌ notno nna gon xhbab katk da nbaraz nak aken.
10 Naꞌ Diosenꞌ beneꞌ nench Spíritu keꞌen broeꞌren lliꞌo, le Spíritu naꞌn nombiaꞌ yeololte da de, naꞌ rente da yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo Dios.
11 Kanꞌ naken ke beꞌnnachenꞌ, notno nneze bi xhbab llon beꞌnne, ke kellonꞌ nnézello bi xhbab llonllo. Kanꞌ naksen ke Diosenꞌ, Spíritu keꞌe naꞌzenꞌ nnezen bi xhbab lloneꞌ. 12 Naꞌ Dios naꞌ ba benneꞌ lliꞌo Spíritu keꞌe naꞌ, naꞌ bi naken ka danꞌ yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo kon to beꞌnn llaꞌa rao yellrio ni, nench naꞌ nnézello ke da wen naꞌ ba benn Diosenꞌ lliꞌo. 13 Katenꞌ lloeꞌrentoꞌ reꞌ xtiꞌll Cristonꞌ, kere lloeꞌtoꞌ diꞌll ke yel llejnieꞌ ketoꞌn, diꞌll da bzejnieꞌ Spíritu ke Dios naꞌn lloeꞌtoꞌ, naꞌ beꞌnn ba yoꞌ Spíritu ke Diosenꞌ lo raꞌlldaꞌweꞌ, llzejnieꞌ aketoeꞌ yeololte da kaꞌ llzejnieꞌ Spíritunꞌ netoꞌ.
14 Naꞌ beꞌnn bi yoꞌ Spíritu ke Diosenꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌ, bi llejleꞌ akeꞌ ke diꞌll danꞌ llonn Spíritu ke Diosenꞌ netoꞌ lloeꞌrén aktoeꞌ, llak akreꞌ bibi zaꞌk danꞌ. Naꞌ bi llejnieꞌ akreꞌ le bi yoꞌ akeꞌ Spíritu ke Diosenꞌ gakrenen leakeꞌ chejnieꞌ akreꞌn. 15 Naꞌ beꞌnnenꞌ yoꞌ Spíritu ke Diosenꞌ lo raꞌlldaꞌweꞌ naꞌ, llakbeꞌreꞌ biteze chaꞌ naken da zaꞌke, naꞌ notno bi llak nne keꞌe. 16 Xtiꞌll Diosenꞌ nyojen nen: “¿Noxha llraꞌ llejnieꞌ kanꞌ nak xhbab ke Diosenꞌ nench wzejnieꞌreꞌ Diosenꞌ?” Zan Diosenꞌ ba benneꞌ lliꞌo Spíritu keꞌen, naꞌ chejnieꞌllo xhbab ke Cristonꞌ.