2
Bi da kaꞌ llayaꞌl nnábello Diosenꞌ kate llalwill-lloeꞌ
Da naꞌ nake lliarao xhen gon lliꞌo nxenraꞌll Diosenꞌ: llayaꞌl nnábello Diosenꞌ gonneꞌ da yálljello, naꞌ nnabllo gakreneꞌ yeolol beꞌnne, naꞌ weꞌllo yel llioxken keꞌe, ka nak da wen naꞌ lloneꞌ kello. Naꞌ llayaꞌl nnabllo ke no wnebiaꞌ brao ak, naꞌ ren no beꞌnn wnebiaꞌ zerén reꞌ, nench naꞌ so kwezllo kwasro, naꞌ nono wllon wxenraꞌll-llo Diosenꞌ, leskaꞌ nono wllon billre da lleꞌnello gonllo da llayaꞌl gonllo. Da ni naken wen, naꞌ kaꞌn llazraꞌll Diosenꞌ, beꞌnnenꞌ nak wasrá kello. Le Leꞌen lleꞌnreꞌ yerá yeolol beꞌnne rao da xhinnjenꞌ, naꞌ lleꞌnreꞌ chejnieꞌ akreꞌ diꞌll li keꞌe naꞌ. Toze Diosenꞌ nakeꞌ beꞌnnenꞌ zaꞌk wxenraꞌll yeolol beꞌnne, naꞌ lekze toze beꞌnnenꞌ zo llde xtiꞌll-llonꞌ rao Diosenꞌ, Leꞌen re Jesucristonꞌ beꞌnnenꞌ gorje gokeꞌ beꞌnnach. Jesucristo naꞌ beꞌe latje goteꞌ ni ke da xhinnj ben yeolol beꞌnnach, naꞌ ka bllin lla bllia Diosenꞌ biaꞌa, kanaꞌllenꞌ bnneze beꞌnnach kanꞌ beneꞌ kellonꞌ. Naꞌ Diosenꞌ brejeꞌ nadaꞌ nakaꞌ postl, nench llsedraꞌ beꞌnne xtiꞌlleꞌ. Lloaꞌa diꞌll li, bi ziyaꞌ, le txhen naꞌ nakaꞌ Cristonꞌ, brejeꞌ nadaꞌ nench llzejnieꞌraꞌ beꞌnn bi nake beꞌnn Israel diꞌll li keꞌen, nench wxenraꞌll akeꞌ Leꞌe.
Naꞌ danꞌ lleꞌnraꞌ gak doxhente, yedop yellay beꞌnn kaꞌ yelwill akeꞌ Dios, gak akeꞌ beꞌnn raꞌlldaꞌo yalle, nench wlis naꞌa akeꞌn raweꞌ, naꞌ bi gakllaꞌa akeꞌ beꞌnne, naꞌ bi wchachrén akeꞌ beꞌnne. Naꞌ ka nak noꞌr kaꞌ llonliraꞌll Jesucristonꞌ, llayaꞌl gak xharaꞌne da nlaꞌ xhej de baraꞌnne, ka llon beꞌnn zej lixheje, kere te aktereꞌ yeyón yich yichj akeꞌn nbaraz, naꞌ wllia akrizeꞌ ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro o de yej chaꞌo danꞌ nziꞌi perla, naꞌ raꞌll xha da zaꞌk lsaꞌke gore. 10 Zan llayaꞌl gon akeꞌ da wen kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ gon akeꞌ, kanꞌ llon noꞌr beꞌnn nxenraꞌll Leꞌe. 11 Leskaꞌ noꞌr kaꞌ llayaꞌl so akeꞌ llize wzenay akeꞌ ke beꞌnn llroeꞌ llsede xtiꞌll Diosenꞌ, gon akeꞌ kon kanꞌ ye akeꞌ leakeꞌ. 12 Nadaꞌ bi lloaꞌa latj wzejnieꞌ noꞌr kaꞌ beꞌnn byio, naꞌ bi lloaꞌa latj nnebiaꞌ akeꞌ beꞌnn byio kaꞌ. Llayaꞌl so akeꞌ llize. 13 Le kate ben Diosenꞌ beꞌnnach, zgaꞌtek Adán naꞌ beneꞌ, naꞌ za benreꞌ Eva naꞌ. 14 Naꞌ daxiꞌon kere bxhiyeꞌn Adán naꞌn, Eva naꞌn bxhiyeꞌn nench beneꞌ daꞌn nllon Diosenꞌ goneꞌ, naꞌllenꞌ bayakeꞌ beꞌnn wen da xhinnje. 15 Naꞌ laꞌkze noꞌr kaꞌ llzo xhiꞌnn akeꞌ zaꞌkziꞌ akeꞌ, yerá akeꞌ chaꞌ nniꞌtteze nniꞌt akeꞌ wxenraꞌll akeꞌ Diosenꞌ, naꞌ llieꞌ akreꞌ Leꞌe, naꞌ chaꞌ nniꞌt akeꞌ gon akeꞌ kanꞌ llazraꞌll Diosenꞌ, naꞌ gon xhiraꞌll lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ.