4
Bale beꞌnn kwej yichj akeꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ kate llin lla
Ba beꞌe Spíritu ke Diosenꞌ diꞌll li, nench chejleꞌllo wllin lla kate bale beꞌnne kwej yichj akeꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ danꞌ llejleꞌllonꞌ, naꞌ chejleꞌ akeꞌ ke da gon daxiꞌo kaꞌ nench wxoayay aken leakeꞌ. Naꞌ nniꞌt beꞌnn kaꞌ wzejnieꞌ diꞌll wenraꞌlle, naꞌ billbi gak akreꞌ kat siyeꞌe akeꞌ beꞌnne. Wllon akeꞌ wchaynaꞌa beꞌnne, naꞌ wllon akeꞌ yeꞌj gaollo bal yel wao, laꞌkze naken da ba ben Diosenꞌ nench gaollon, lliꞌo nxenraꞌll-llo Cristonꞌ nombiaꞌllo diꞌll li keꞌen, naꞌ lloeꞌllo yel llioxken keꞌe. Yeolol danꞌ ben Diosenꞌ naken da wen, naksen da llayaꞌl siꞌllo kon chaꞌ weꞌllo yel llioxken keꞌe, katenꞌ gaollon naꞌ. Le kone lloaꞌ xtiꞌll Dios naꞌ, naꞌ danꞌ lloeꞌllo yel llioxken naꞌ, llayaken yall nench llak llaollon.
Kanꞌ llayaꞌl gon beꞌnn gon xchin Diosenꞌ
Ka nak beꞌnn lwellj lliꞌo nxenraꞌll Jesucristo naꞌ, chaꞌ wzejnieꞌ akroeꞌ ka da ki ba bniaꞌ rweꞌ naꞌ, naꞌ gakrén akoeꞌ, naꞌll gakoꞌ to beꞌnn wen llin wen ke Jesucristonꞌ. Lekzen gonen lachraꞌlloꞌ chaꞌ wzejnieꞌroꞌ beꞌnn xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ llejleꞌllo naꞌ, le naken to diꞌll wen, da ba bzenayoꞌ ke. Bi wzenayoꞌ ke diꞌll wenraꞌlle da llarjlaꞌll beꞌnn bi nxenraꞌll Dios. Bzoteze beꞌlaꞌll gonoꞌ kanꞌ llazraꞌll Dios naꞌ. Nnézkzello kat llta niaꞌnaꞌllo, llakrenen kwerp kellonꞌ raꞌte. Naꞌ kat llonllo kanꞌ llazraꞌll Dios naꞌ, llakrenllen lliꞌo nench zo bezllo kwasro, llinte lla kat lljazorenlloeꞌ ke chnare. Naꞌ diꞌll li naken da ni, zaꞌken chejleꞌllon, naꞌ zaꞌken wzenayllon do yichj do raꞌll-llo. 10 Ke len naꞌ llonllo xchineꞌn, naꞌ llaoraꞌll-llo kat ziꞌchiꞌll no beꞌnn lliꞌo, le nnézkzello Diosenꞌ zoeꞌ ke chnare, naꞌ sollo rez goneꞌ wen kello, Leꞌen lleꞌnreꞌ yesreꞌe yeolol beꞌnnach, naꞌ kaꞌn naksen goneꞌ ke beꞌnn llonliraꞌll Jesucristonꞌ.
11 Naꞌllenꞌ bzejnieꞌ beꞌnne da kaꞌ ba bniaꞌn, naꞌ goll akeꞌ wzenay akeꞌ ke yeololkzen. 12 Bi goꞌo latj gon akreꞌ rweꞌ kaze danꞌ nna nakoꞌ bi llaban. Yeolol bi da llonoꞌ, ben nench reꞌe beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Jesucristonꞌ kanꞌ llayaꞌl gon akeꞌ naꞌ. Broeꞌ akreꞌ kanꞌ neꞌo, naꞌ kanꞌ nakoꞌ beꞌnn wen, naꞌ kanꞌ nllieꞌroꞌ beꞌnne, naꞌ kanꞌ zechichoꞌ llonliraꞌlloꞌ Diosenꞌ, naꞌ kanꞌ nakoꞌ beꞌnn raꞌlldaꞌo xhiraꞌlle. 13 Naꞌ chak za yedaꞌ naꞌ, brek yichjoꞌ wraboꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, rao beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay nxenraꞌll Jesucristonꞌ, naꞌ bnneyoe akreꞌ wzenay akeꞌn, naꞌ bzejnieꞌ akreꞌ akrenꞌ zejenꞌ. 14 Naꞌ bi gatraꞌlloꞌ ke danꞌ broꞌ Diosenꞌ rao naꞌo gonoꞌ, kanꞌ bxoa taꞌk beꞌnn gor brao kaꞌ yichjoꞌ.
15 Llayaꞌl seꞌo do yichj do raꞌlloꞌ, gonoꞌ danꞌ brej Diosenꞌ rweꞌ gonoꞌ, nench reꞌe yeolol beꞌnne zejkzoꞌ llonoꞌ da wen. 16 Naꞌ wiaꞌo kanꞌ so kwezoꞌ nench soteze soꞌo gonoꞌ kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ, leskaꞌ soteze soꞌo wzejnieꞌroꞌ beꞌnne xtiꞌll Diosenꞌ kanꞌ naken. Naꞌ kaꞌn gonoꞌ nench gakrenen rweꞌ, naꞌ leskaꞌ gakrenen beꞌnn kaꞌ llzenay xtiꞌlloꞌn, nench naꞌ yerare rao da xhinnjenꞌ kate llin lla keré.