1 San Pedro
Gyicy loga nu bzeed Bed lo de mbecy Israeel nu brushlas
1
Bed zeed yu ñgyoozh ni de mbecy Israeel
Ya̱ Bed, tub aposht ni Jesucrisht, zeeda̱ gyicy ii lo de ru mbecy Israeel nu bruu ledz nu za cyiiñ reñaꞌ gyedz. Rcyiiñ der lo de yu ni Ponto, gal nu lo yu ni Galacia, gal nu lo de yu ni Capadocia, gal nu lo de yu ni Asia, gal nu lo de yu ni Bitinia. Dela lugaar zeꞌ yuꞌ der. De ru nac der mbecy nu pcui Ñgyoozh gulas, gun ndeꞌ coz nu rlagy ub mi. Espiriit Yon nim bzu chum der par nu gzuub gyidag der ni Jesucrisht, nunu bicy mi nu byecy cyi der nu nac reñ Jesucrisht.
Ñgyoozh gyicy mi faboor nu ded ruꞌ gaꞌ la nap gyicy num de ru, nunu gyicy mi nu cheti ri añ ni der.
Gad nu grish lo den
Gyabic den gyel mbecy ni Ñgyoozh Uz Shuaan den Jesucrisht, gun par nu nac nu tonaꞌ la rashni lagy mi de ub na, ndeꞌ nu bicy mi nu byac den mbecy cub nu nac nu byabañ Jesucrisht, nunu ndeꞌ gyicy ñi nu rishli gad nu grish lo den. Ndeꞌ nu grish lo den nu cuic mi gyel nap nu bduꞌ choow mi gyibaa par de ub na, de coz nu wac nit lo, ni watop ñi, ni waziñ. Ñgyoozh zaab ic mi der nu nac nu rac ricy mi coz ily nu nac nu ricy cup der consuel lom. Ni gyicy mi, gun orzeꞌ gad nu gruu mbañ der gal nu psaꞌ lagy mi. Nunu laab Ñgyoozh gyicy mi nu yet lag der cuen lac mod co mbañ mi der ornu bi yad nu gyaꞌ lo tiem.
Par nu nac ndeꞌ, orzeꞌ tonaꞌ la gyet lagy der. Nomaas tub tiem zi galagy ñi nu gyicy shni der nu nac nu gzac der zañ lo coz deet. Consuel nu ricy cup der lo Crisht, ndeꞌ nañ gal nu na or. Na or zeꞌ chañ lo gyi, mas nit lo lañ, gun orzeꞌ gabe ben a rishli nac ñii or nap. Niꞌ ziꞌl ornu gzac deet der, orzeꞌ gabe ben a rishli ricy cup der consuel lo Crisht. Nunu consuel zeꞌ sac zir ñi gazeꞌ or. Benu gabee ricy cup der consuel lo Crisht ornu ded ni nu gzac deet der, orzeꞌ Ñgyoozh gyabic mi gyel mbecy ni der, nunu gyicy mi nu gyac der mbecy nu lily na, nunu griib zily mi de ru. Ni gyicy der ornu gruu zac Jesucrisht tuubaꞌ tir.
De ru rca der Jesucrisht mas nigul zac der mi. Nunu ricy cup der consuel lom mas wac zac der mi na. Orzeꞌ gucyit lagy der tub mod nu tonaꞌ la coz ily. Tub mod nu druu gal gyibaa. Ni wagacaꞌ cuic der raso̱o̱ de riidz ni de coz nu rzac ru. Gun par nu nac nu guud nu bruu mbañ der, orzeꞌ ndeꞌ nu ricy cup der consuel lom.
10 Orzeꞌ gulas de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh nap tonaꞌ la psyaꞌ dey nu byub yu de zeꞌ nu rniiñ ni de riidz nu gruu mbañ de mbecy. Nunu bzat dey de coz nu gyicy Ñgyoozh faboor num de ru nu cuic mi ni der. 11 Orzeꞌ Espiriit ni Crisht bicy mi nu gud lagy de yu zeꞌ de coz nu gzac zim, gal nu de gyel lily nim nu gruu zac despuees. Ndeꞌ tonaꞌ la gulas gud lagy dey. Nunu bicy pee dey nu ñgyad lagy yu cyu mbecy ndeꞌ. Nunu bicy pee dey nu ñgyad lagy yu la tiem gac de coz nu mnii Espiriit ni Crisht, biñ nu bicy cup dey nañ lardooy tiem zeꞌ. 12 Tees Ñgyoozh bicy mi nu guud lagy dey riidz nu mniiy. Ndeꞌ walab par de ub yu, sinu ndeꞌ par de ub na. De riidz zeꞌ, ndeꞌ riidz nu güeñ der ornu mnii de yu nu rshaal de riidz nu sac ni Crisht nu nac Espiriit Yon ni Ñgyoozh, biñ nu bruu gal gyibaa. ¡Nunu mas gashtal de anc ngulagy dey nu ñgyet lag yu cuen lac yaruu de riidz zeꞌ!
Ñgyoozh bzum de ub na nu chesan tub mod nap
13 Ndeꞌ nu bzu der altant, nunu byub ic der ub ru tub mod nu nap. Brish lo nap la der lo de coz nap nu cuic Ñgyoozh ni der ornu gruu zac Jesucrisht tuubaꞌ tir. 14 Bicy der gal nu rlagy ñi como nac der iꞌñ Ñgyoozh. Nunu bzuub gyidag der nim. Nunu cueꞌ gyicy der de coz a̱ꞌ nap nu druu nañ lardoor, gal nu bicy der anzir nu chuꞌ lo der mi. 15 Lugaar nu gyicy der de coz a̱ꞌ nap zeꞌ, orzeꞌ bicy der mod nu nap par lo Ñgyoozh. Gun Ñgyoozh, biñ nu bzu de ru nu gac nim, mi zeꞌ nac mi biñ yon. 16 Ñgyoozh nam lat de riidz nim: “Guc der mbecy nu wagyicy cyi, gun ya̱ wagyicya̱ cyi”, nam.
17 Ñgyoozh gri beem ni tub ga la de mbecy dub gal nu na coz nu ricy dey, nunu walab nu reñ ga la mod gyicy mi num tub ga mbecy. Como de ru “Uza̱”, rnii der lo Ñgyoozh, ndeꞌ nu rlagy ñi nu ca lagy der lom dub laa tiem lat nu yuꞌ der gyishlombecy ii. 18 Ñgyoozh bi bloo nap mi de ru lat de mod wancyiiñ nu pcyiiñ der gulas, de mod nu bzeeñ de gyitoo bel ni der. Na de ru nap rad lagy der la be la yuꞌ lo mod nu bloo mbañ mi der. Walab nu coz nu ded ni briish mi. Ni walab nu briish mi nu or. Ni walab nu briish mi nu plat. 19 Sinu briish mi nu reñ Crisht nu dzi sac. Mi zeꞌ guc mi gun lo Ñgyoozh. Guc mi gal nu na tub shily nu rila sac falt ni. 20 Crisht nil bi ca lo cuen nim nu ni zac mi nese anzir nu saꞌ lagy Ñgyoozh gyishlombecy. Tees na nu bi yad lazh tiem bruu zac mi par nu locyuub mi de ru. 21 Zeꞌ na nu nac Crisht, de ru ricy cup der consuel lo Ñgyoozh, biñ nu bicy nu byabañ mi. Nunu briic mi gyel lily nim ni Iꞌñ mi. Ndeꞌ nu de ru ricy cup der consuel lo Ñgyoozh, nunu rgyish lo der lom.
22 Zeꞌ na ornu de ru bzuub gyidag der de riidz nu rishli ni Crisht, orzeꞌ byecy dela cyi der. Gun orzeꞌ rishli gaal ca tub ca tub ziꞌl der losaꞌr nu dutuub la lardoor, gal nu dela fers ni der. 23 Tees de ru na der gal nu na mbecy nu bi gul tuubaꞌ tir. Na walabaꞌ nu gul der nu nac mbecy nu yuꞌ gyishlombecy ii, de yu nu ca lo cuen nu gat, sinu gul der nu nac de riidz ni Ñgyoozh. Riidz zeꞌ nim gyicy ñi nu cui mbañ mbecy, nunu gzuñ par dub laa tiem. 24 Gun lat de riidz ni Ñgyoozh rniim:
Dela mbecy na dey gal nu na gyish.
Zeꞌ gyel lily ni dey, ndeꞌ nañ gal nu na gyee ni gyish.
Gyish zeꞌ, ndeꞌ chawach ñi.
Zeꞌ gyee, ndeꞌ glag ñi.
25 Tees de riidz ni Shuaan den, ndeꞌ gzuñ par tub la.
Ni rnii de riidz ni Ñgyoozh. De riidz nu rzat ñi zeꞌ, ndeꞌ riidz nu sac ni Crisht nu rshaal de̱ lo de ru.