17
Cueꞌ lyuu mbecy ni losaꞌy nu gyicy yu cyi
Orzeꞌ Jesuuz nam rab mi de yu nu rsyaꞌ lom:
―Dub laa tiem yuꞌ coz a̱ꞌ nap nu ricy ñi nu ricy mbecy cyi. ¡Tees cuaa mbecy nu ricy yu nu gyicy de losaꞌy cyi! Nap zir benu cyiig dey tub gyitaꞌ gyech yeñ yu. Orzeꞌ shet lag dey yu lo nisyudoo. Nap zir ndeꞌ gazeꞌ nu gyicy yu nu gyicy tub yu shni cyi. ¡Orzeꞌ bicy cuidad der!
’Benu tub losaꞌr ricy yu cyi, orzeꞌ shuu nur yu. Tees benu neꞌy de cyi nu ricy yu, gyicy sulagy ru niy. Mas tub gagy tir gyicy yu coz nu walab seꞌñ nuy ru nañ tub dzi, nunu benu tub ga gaꞌ tir cyid yu lor nunu niiy nu wayicyaꞌy de coz nu bicy nuy der zeꞌ, orzeꞌ gyicy sulagy der niy ―nam.
Coz ily gac gyicy na nu nac nu gyicy cup na consuel
Orzeꞌ de yu nu bloo su Shuaan na Jesuuz na dey rab yum:
―Locyuub ru de̱ nu fert zir gyicy cup de̱ consuel lor ―na dey.
Orzeꞌ Shuaan na Jesuuz nam:
―Benu de ru ricy cup der consuel lo̱ mas ñuu miꞌ, gal nu na mbigy urnishtas, orzeꞌ gac nii der lo yag ily ii nu gruu lyuñ nu chañ gal lo nisyudoo. Orzeꞌ zeꞌ gzub ñi, gnii der. Orzeꞌ yag ii gyicy ñi gal nu de ru niir ―nam―.
Mod nu yad ñi nu gyicy moz
’Gyicy pee lan nu zu tub moz ni ca na tub de ru. Orzeꞌ ricy yu riiñ rlaꞌy yu, o nu rñay shily. Na ornu riy yuꞌ or gudze nu guay lat naay, wanii gaal der: “Gyeed zub ru gor gyit”, niir. Walab nu ni nii der, sinu niir: “Bzu lily, gun gyicya̱ che. Orzeꞌ zu bich ru nu nac ya̱ lat nu rda̱w nunu rdo̱ꞌ. Ornu lazh da̱w ya̱, orzeꞌ gow ru, nunu goꞌr”, niir. Niꞌ ziꞌl waric na gras ni moz benu gyicy ziꞌl yu gal nu yad ñi nu gyicy yu. 10 Niꞌ ziꞌl de ru, ornu glazh gyicy der gal nu mnii Ñgyoozh nu gyicy der, orzeꞌ niir: “Gur moz ziꞌl nac de̱. Wangyicy de̱ coz ily. Nomaas bicy de̱ gal nu yad ñi nu gyicy de̱”, nii der ―nam.
Jesuuz bicy yac mi tii mbecy nu gurat güii lepra
11 Orzeꞌ nez nu ya Jesuuz par Jerusaleeng, bded mi lo de yu nu ri ruꞌ bzaa ni Samaria, gal nu lo de yu ni Galilea. 12 Ornu brim ruꞌ tub gyedz miꞌ, orzeꞌ bdzeel mi tii mbecy nu rat tub lo güii nu la lepra. Orzeꞌ zet yuꞌ dey 13 rbish ti nu dey mi. Orzeꞌ na dey:
―¡Jesuuz, masht, gushni ñuu lagy de̱ ya̱! ―na dey.
14 Orzeꞌ ornu Jesuuz bzaac mi dey, orzeꞌ nam:
―Gua der lo uz rlyuur ub ru, gun orzeꞌ gad lagy yu nu bi byac der ―nam.
Orzeꞌ nez nu za dey byac dey ni güii zeꞌ. 15 Orzeꞌ tub yu nu gurat zeꞌ, ornu gud lagy yu nu byac yu, orzeꞌ bish cyay gua gaꞌy lo Jesuuz. Orzeꞌ ye la rniiy nu ryabic yu gyel mbecy ni Ñgyoozh. 16 Orzeꞌ gugyit tiily yu gal lo yu la yeñ gyiꞌ Jesuuz nu rbic yu gras nim. Yu zeꞌ nac yu mbecy Samaria. 17 Orzeꞌ Jesuuz nam:
―¿Walab gaal walab tii mbecy byac yu? ¿Ca za se gaa de mbecy zeꞌ? 18 ¿A sacaꞌ zir yu nu rbic gras ni Ñgyoozh gazeꞌ mbecy ii? Ni a̱ꞌ nac yu mbecy guledz ―nam.
19 Orzeꞌ nam rab mi mbecy zeꞌ:
―Wes su, nunu yaa. Ru bi byac ru par nu bicy cup ru consuel lo̱ ―nam.
¿Lac mod cyid gyel gubier ni Ñgyoozh?
20 Orzeꞌ la be mbecy fariseo bdugyiꞌ dey lo Jesuuz ben gul cyid gyel gubier ni Ñgyoozh. Orzeꞌ nam rab mi dey:
―Mod nu cyid gyel gubier ni Ñgyoozh, ndeꞌ walab mod nu zac mbecy. 21 Wac nii mbecy nu par ii zuñ, o par re zuñ. Gun bi zu gyel gubier ni Ñgyoozh lat de ru ―nam.
22 Orzeꞌ nam rab mi de yu nu rsyaꞌ lom:
―Shuub dzi ornu de ru galagy der gzac der tub dzi nu ya̱, biñ nu byac mbecy, gzu̱ lat der, tees or la zeꞌ wazacaꞌ der ya̱. 23 Gun gruu zac mbecy nu nii dey: “Ii zum”, o “Re zum”, nii dey. Tees cueꞌ cha güii der, nunu ni cueꞌ cha ca der ich dey. 24 Gun gal nu rzu gyi ni guzii baa nu ricy ñi nu rzu yaa rup chu laꞌ gaa la, orzeꞌ ni mod gyicy ya̱, biñ nu byac mbecy, ornu shuub dzi nu yapa̱. 25 Tees nu loga la rlagy ñi nu gzac zi̱. Nunu rlagy ñi nu gzu chu de mbecy nu yuꞌ tiem na ya̱. 26 Gal nu guc tiem ni Noé, orzeꞌ niꞌ ziꞌl mod gac ornu ya̱, biñ nu byac mbecy, yapa̱ tuubaꞌ tir. 27 Tiem zeꞌ de mbecy nu bdow ziꞌl dey, nunu goꞌy, nunu pchelaa dey. Ni bicy dey gashtal ornu pshuub dzi nu guꞌ Noé nañ barc. Na ornu bruꞌña gyey, orzeꞌ dela dey gut yu. 28 Nunu niꞌ ziꞌl guc tiem ni Lot. De mbecy row dey, nunu roꞌ dey. Rzii dey la coz, nunu rut dey la coz. Rnuuz dey la coz, nunu rzaa dey yuꞌ. 29 Tees ornu bruu Lot lat gyedz Sodoma, orzeꞌ bet gyey gyi gal nu asufre. Orzeꞌ dela dey gut yu. 30 Niꞌ ziꞌl gac ornu ya̱, biñ nu byac mbecy, gruu zaca̱ tuubaꞌ tir.
31 ’Orzeꞌ dzi zeꞌ yu nu zub too yuꞌ, cueꞌ nu gyet yu nu coy suuy nu yuꞌ nañ yuꞌ anzir nu ruu chuy. Nunu niꞌ ziꞌl yu nu ricy riiñ lat naa, cueꞌ gaꞌ cush cyay gyay yuꞌy. 32 Byezaꞌ lagy der mñaa Lot. 33 Gun yu nu rlagy co nap ub, yu zeꞌ gnit loy. Tees yu nu shet ic nu gat, yu zeꞌ gruu nap yu.
34 ’Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu rel zeꞌ cyup mbecy riib yu laab lo tub ziꞌl nuun nas yu. Orzeꞌ tub yu gruuy gyishlombecy ii nu gyay. Orzeꞌ tuubaꞌy gyiyeeñ yu. 35 Na cyup biñ mñaa cam rom iiñ gyech. Orzeꞌ tub mi gruum gyishlombecy ii nu gyam. Zeꞌ tuubaꞌm gyiyeeñ mi. 36 Na cyup mbecy riy ricy yu riiñ lat naay. Orzeꞌ tub yu gruuy gyishlombecy ii nu gyay. Zeꞌ tuubaꞌy gyiyeeñ yu ―nam.
37 Orzeꞌ na de yu nu rsyaꞌ lom rab yum:
―¿Ca gac de coz zeꞌ Shuaan de̱? ―na dey.
Gazeꞌ nu nam rab mi dey:
―Zeꞌ nu nguaa de cuerp gut, zeꞌ gyatublaazh dela lyash ―nam.