6
Jesuuz rlyuum ni de mbecy nu nac de coz nap nu ricy dey
’Bzu der altant nu nac de coz nu gyicy der par Ñgyoozh. Cueꞌ glyuu der ñii lo mbecy par nu gzac dey coz nu ricy der, gun benu ni gyicy der, orzeꞌ Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa rila wabic mi i der.
’Ornu cuic ru gun ni tub mbecy nu ricy falt ñi ni, orzeꞌ cueꞌ cuic ru nu gad lagy mbecy. Gun ni ricy de mbecy rzuu lo nañ de yuꞌ nu rsyaꞌ der riidz ni Ñgyoozh nu lat de cay. Ni mod ricy dey par nu dela mbecy gyabic dey gyel mbecy niy. Tees ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu gyel mbecy nu byabic ziꞌl dey niy, ndeꞌ ziꞌl dela i dey. Zeꞌ ornu ru cuic ru gun ni mbecy nu ricy falt ñi ni, orzeꞌ cueꞌ cuic ru nu gad lagy par ni tub amig nir. Sinu dze ga gyicy ru ñii. Orzeꞌ Ñgyoozh uz na zac mi de coz nu ricy de ru dze ga. Orzeꞌ gyabic mi i der.
Jesuuz rlyuum ni de mbecy lac mod nii nu dey Ñgyoozh
’Na de ru ornu nii nu der Ñgyoozh, orzeꞌ cueꞌ gyicy der gal nu ricy de mbecy rzuu lo, gal nu ricy de mbecy nu yet lagy nu gyes su nii nu Ñgyoozh nañ de yuꞌ nu rsyaꞌ den riidz nim, nu de zeꞌ nu yacyup laꞌ nez. Ni ricy dey par nu gzac dela mbecy de coz nu ricy dey. Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu ndeꞌ ziꞌl dela i dey. Tees ru ornu nii nur Ñgyoozh, guꞌ nañ yuꞌ nir nunu soow ru roꞌ nir. Orzeꞌ mnii nu Ñgyoozh, uz ru, biñ nu zu lor. Orzeꞌ Ñgyoozh, uz ru, biñ nu rad lagy de coz nu ricy mbecy dze ga, mi zeꞌ gyabic mi i der.
’Lat nu rnii nu der Ñgyoozh, cueꞌ zañ tir gniir riidz nu wacyiiñ gal nu ricy de yu nu a̱ꞌ yuꞌ lo Ñgyoozh. De mbecy zeꞌ rnii tooy nu segur la cuic mi de coz nu rgyiiñ dey nu nac nu dzi zañ riidz rnii dey, rziiy. Orzeꞌ cueꞌ gyicy der gal nu ricy de yu zeꞌ, gun Ñgyoozh, uz den, bi rad lagy mi ca na coz nu cyiiñ ni der anzir nu cyiñ der lom. De ru, i mod gnii nu der Ñgyoozh ―nam―.
Ñgyoozh, Uz de̱, ru biñ nu zub gyibaa. Rlagy ñi ca lagy de̱ lor.
10 De̱ ya̱ rdiñ de̱ nu cyid gyel gubier nir lat de̱.
Rdiñ de̱ lor nu gac ñii gyishlombecy ii gal nu rlagy ru, nunu gal nu rac gyibaa.
11 Dzi na doo coz nu rlagy ñi nu da̱w de̱.
12 Bicy sulagy ne̱ de̱ ni de coz cyi nu ricy de̱ gal nu de̱ ya̱, ricy sulagyaꞌ de̱ ni de yu nu shiñ ricy nu de̱ ya̱.
13 Cueꞌ zaan ru nu gyet lag de̱ lo preb, sinu bloo chu de̱ ya̱ lat de coz a̱ꞌ nap.
Gun ru nac ru biñ nu riib ic
nunu ru nac ru biñ nu gac gyicy dela coz
nunu ru nac ru biñ nu lily na.
Ni nac ru par tub la. Ni gac ñii.
14 ’Se benu de ru gyicy sulagy der ni reñaꞌ mbecy nu shiñ ricy nuy ru, orzeꞌ niꞌ ziꞌl Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa, gyicy sulagyaꞌm ni der. 15 Tees benu wagyicy sulagy der ni reñaꞌ mbecy, orzeꞌ niꞌ ziꞌl Ñgyoozh, uz den, wayicy sulagy mi ni de cyi nu ricy der.
Jesuuz rlyuum ni de mbecy lac mod gyicy dey ornu ca dey ni ub yu nu cueꞌ goy gyit nu nac Ñgyoozh
16 ’Ornu de ru ca der ni ub ru nu cueꞌ gow ru gyit lat nu rzu bich der nu nac Ñgyoozh, cueꞌ gyicy der nu gabe nu ricy shnir gal nu ricy de mbecy rzuu lo. De yu zeꞌ rash dey tub mod par nu gabe nu ni ricy dey lo Ñgyoozh. Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu ndeꞌ ziꞌl dela i dey. 17 De ru, ornu gyicy ru ndeꞌ par lo Ñgyoozh, orzeꞌ bdaab lo der nunu bzu caacy der, 18 gun orzeꞌ deꞌ zir mbecy wad lagy dey ti ni ricy der. Tub zi la Ñgyoozh, Uz den, biñ nu zu ngach nu de ru, rad lagy mi. Orzeꞌ Ñgyoozh, Uz den, biñ nu rzac de coz nu ricy der dze ga, orzeꞌ mi zeꞌ gyabic mi i der.
Jesuuz rlyuum ni de mbecy nu nap zir nu gyicy dey de coz nu sac ñi gyibaa
19 ’Cueꞌ cyaañ der de gyel nap nir gyishlombecy ii, gun de gyel nap nu yuꞌ gyishlombecy ii gac gnit lo bigyich ñi, gac griib guul ñi, gac chuꞌ gubaan nañ yuꞌ coy ñi nu cha nuy. 20 Nap zir pcyaañ der gyel nap nir gyibaa. Gun lugaar zeꞌ wac nit lo bigyich ñi, nunu warib guul ñi. Ni gubaan wac chuꞌy nu cha nuy ñi. 21 Gun zeꞌ nu rcyaañ ru gyel nap nir, zeꞌ lugaar nu ric la añ nir lo.
Jesuuz rlyuum ni de mbecy nu urlo mbecy, ndeꞌ nañ gal na tub candiil
22 ’Urlor, ndeꞌ nañ gal na tub candiil nu rbic yaa nañ shcab nir. Orzeꞌ benu gyicy ru coz nap nu urlor, orzeꞌ gzu yaa nañ dutuub la shcab nir. 23 Tees benu gyicy ru coz cyi nu urlor, cow la zu nañ shcab nir. Nunu benu sac la yaa nañ shcab nir, orzeꞌ cow la zu. Orzeꞌ tonaꞌ la shiñ zu nañ shcab nir.
Jesuuz rlyuum ni de mbecy nu wac zu bich dey nu nac tiñ gal nu Ñgyoozh
24 ’Rila wac nu tub mbecy gyicy yu riiñ ni cyup patro̱o̱ niy, gun benu ni, orzeꞌ gazi lagy yu lo tub yu. Zeꞌ tuubaꞌy cay yu. O nu gyicy paay nuy tub yu. Zeꞌ tuubaꞌy güii naañ yu loy. Orzeꞌ wac zu bich mbecy nu nac Ñgyoozh, nunu niꞌ ziꞌl wac zu bich yu nu nac de gyel nap nu yuꞌ gyishlombecy ii laab tub ziꞌl tiem.
Jesuuz rlyuum ni de mbecy nu Ñgyoozh zum altant ni de iꞌñ mi
25 ’Ndeꞌ nu ya̱ rne̱e̱ lo der: Cueꞌ sug ic der nu nac de coz nu gow der o nu goꞌ der par nu cui mbañ ru gyishlombecy ii. Ni cueꞌ sug ic der nu nac shab ru. ¿A walab dzi zir sac nu cui mbañ der lo Ñgyoozh gazeꞌ de coz nu gow der? Nunu ¿a walab nu dzi zir sac cuerp ni der gazeꞌ shab ru? 26 Güii der de chigyiñ nu rded lo bi. Ni wagnuuz ma. Ni wagteꞌ ma cosech par nu cuꞌ choow ma ñii nañ ye. Tees Ñgyoozh uz den, biñ nu zub gyibaa, rgoow mi de ma. Zeꞌ yegar de ru. ¿A walab sac zir der gazeꞌ de chigyiñ? 27 ¿Ca na de ru nu nac nu dzi rsug ic der, orzeꞌ gac tuuñ zir der lo yur mas ñuu se tub or?
28 ’¿Lagu dzi rsug ic der nu nac shab ru? Bduꞌ cuen der lac mod raly de ya gyee nu nash ngush. Ni wagyicy ñi riiñ. Ni wagriꞌñ iily. 29 Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu rey Salomoong, mas tonaꞌ la guaniꞌñ yu, tees wansuy tub negy nu nsaap ñi gal nu na de gyee zeꞌ. 30 Benu Ñgyoozh rtiish mi de gyish, de nu nash ngush na nunu ina gyañ lo gyi nañ yo, ndeꞌ nu segur la tiish mi de ru, mbecy nu a̱ꞌ ricy cup consuel lom. 31 Ndeꞌ nu cueꞌ dzi csug ic der. Orzeꞌ niir: “¿Ca gad de coz nu dow na?”, o rnii gaꞌ der: “¿Ca gad de coz nu doꞌn?” o rnii gaꞌ der: “¿Ca gad negy cuish naa?” rnii der. 32 Gun dela de coz zeꞌ ricy ñi nu rsug ic mbecy nu walab mbecy ni Ñgyoozh. Tees de ru, zu Ñgyoozh uz der, biñ nu zub gyibaa nunu mi zeꞌ bi rad lagy mi nu de ndeꞌ coz nu galagy ñi ni der. 33 Orzeꞌ nu loga la bzub lo der nu nac gyel gubier ni Ñgyoozh, nunu niꞌ bzub lo der ni nu rlagy mi nu gyanap der lom. Orzeꞌ ub mi cuic mi dela coz nu galagy ñi ni der. 34 Orzeꞌ cueꞌ dzi gash der shab par nu nac ina, gun yuꞌ gaꞌ coz par ina nu gash der shcab. Tub dzi ga yuꞌ zir coz nu gash der shcab ―nam―.