3
Naiꞌ Paulus neik Rais Reko neu ka atoin Yahudis sin fa
Uisneno ka nbetis fa atoin Yahudis aiꞌ ka atoin Yahudis fa. Es naan ate In nreek haefan kau, naiꞌ Paulus kau, he ꞌnao ma utoon Yesus Kristus In Rais Reko ꞌeu ki reꞌ ka atoin Yahudis fa ꞌbi kota Efesus. Au unaob au mepu naan, tar antea au ꞌjair atoin bui. Tebes, hi ro mihiin mak, Uisneno anreek haefan kau, natuin In nroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu ki. Batuur, unuꞌ te, Uisneno ka natoon fa feꞌ neu mansian anmatoom nok saaꞌ reꞌ In nafeek anrair je neu ka atoin Yahudis sin fa. Mes oras ia, In natoon anrair rasi ia neu kau. Nok ranan ia, es reꞌ au ꞌtui reꞌ paar-paraꞌ aꞌbi ia ꞌeu ki. Karu hi mrees amrair je te, hi bisa mihiin batuur-batuur Uisneno In sarit anmatoom nok Yesus Kristus, reꞌ In nfei nrair je neu kau. Fin un-unuꞌ feꞌ, mansian ii ka nahiin In sairt ee batuur-batuur fa feꞌ. Mes oras ia, In npaek In Asmaan ee he natoon sarit naan neu In mafefa kniunꞌ ein ma In haef ein. Fin naꞌko unuꞌ te, Uisneno nafeek anrair nak on nai: karu atoniꞌ reꞌ ka atoin Yahudis fa npirsai Yesus Kristus In Rais Reko, sin bisa ntaman njarin Uisneno In aanh ein amsaꞌ, on reꞌ atoin Yahudis sin. Nok ranan naan, oras ia, hit arkit atjair nonot-asar meseꞌ, ma hit bisa ttoup buꞌ-buaꞌ tetus-athoen naꞌko hit Amaꞌ Uisneno.
Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot, onaim In npiir naan kau ꞌjair In haef. Ma In anfee In kuasa neu kau msaꞌ, he unaob In mepu naan. Naꞌko Uisneno Iin na, au reꞌ ia es reꞌ aanꞌ-anaꞌ. Maski on naan amsaꞌ, mes Uisneno npiir naan kau he unaob In mepu reꞌ maꞌtain reꞌuf. In nroim he au ꞌnao utoon ꞌeu atoniꞌ ka atoin Yahudis sin fa anmatoom nok Kristus In nekan arekot reꞌ ka natfeek niit fa. Anmurai naꞌko oras Uisneno nmoeꞌ pah-pinan ia, In sarit he nsonuꞌ Kristus neem, maꞌnifaꞌ. Mes oras ia, In nroim he au ꞌfei rais maꞌnifaꞌ naan in sarit. 10 In sarit naan, mahiin ii kah een. In nroim he npaek Iin na he nakriraꞌ In mahinin naan, neu areꞌ kuasa sin ma neu sin reꞌ naprenat et neon goe tnanan. 11 Oras In ka nmoeꞌ pah-pinan ia fa feꞌ, In nafeek anrair he nfei ranan he nsoi nafetin mansian. Es naan ate, In npaek hit Usiꞌ Yesus Kristus, he nmoeꞌ on naan. 12 Nok ranan naan, hit arkit reꞌ atpirsai trair teu Yesus Kristus, kais tamtau ttein he teem ma taꞌuab tok Uisneno. Fin In nroim he ntoup kit, oras mee-mee jah.
13 Mimnau! Au upein haꞌmuꞌit natuin au ꞌtuthae ki, tuaf-tuaf reꞌ ka atoin Yahudis fa. Maski on naan amsaꞌ, hi neekm ein kais anꞌoren. Au usaah ma utaah kuuk haꞌmuꞌit ia, maut he hi mtoup in arekon.
Naiꞌ Paulus anꞌonen ma ntoit makasi neu Uisneno
14 Oras au utenab ꞌaan kuuk Amaꞌ Uisneno In nekan arekot maꞌtaniꞌ naan ate, au ꞌriꞌtuu ma ꞌtoit makasi ꞌeu Ne. 15 Fin In reꞌ naan, areꞌ kanan nonot-asar pah-pinan ma sonaf neno tunan sin Amaf.
16 Au ꞌonen he In nfee tetus-athoen neu ki natuin In nekan arekot maꞌtaniꞌ naan.
Ma au aꞌtoit he In nsonuꞌ In Asmaan ee msaꞌ, ma anfee kuasa, maut he hi neekm ein naan naꞌbeꞌin.
17 Au ꞌtoit he Yesus Kristus anmoni nbi hi neekm ein, natuin hi mpirsai meu Ne piut-piut.
Ma au ꞌonen he hi mmoin ma mmafuut meik In manekan, on reꞌ hau roet reꞌ in aꞌbaaꞌn ee ntaam anbi afu.
18-19 Au ꞌonen amsaꞌ he hi mok Uisneno Iin na ok-okeꞌ, bisa mihiin batuur-batuur Kristus In manekan neu mansian, reꞌ mansian ii ka bisa nꞌukur ma nruuk naan ee fa. Natuin manekat naan, kouꞌ reꞌuf, mainua reꞌuf, mnaun reꞌuf, ma mfau reꞌuf.
Au ꞌonen amsaꞌ he hi bisa mnaben miit In manekan, tar antea manekat naan nahenu nbi hi neekm ein ma hi ꞌmoinm ein.
20 Uisneno In kuasa, maꞌtain reꞌuf, anneis nain naꞌko areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ hit bisa ttoit sin, ma naꞌko areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ hit bisa tatenab sin. Ma In npaek kuasa reꞌ maꞌtaniꞌ naan, he nmepu nbi hit nekak. 21 Nok ranan naan, iim arkit reꞌ tmafutuꞌ atbi Kristus, tait taꞌrat-raatn Ee. Pures ma boꞌis neu Ne piut-piut, naꞌko oras ia, tar antea nabar-baar. Batuur on naan, tua!
3:17 Kolose 2:7 3:18-19 Kolose 1:19, 2:9-10