4
Sahɨ iwinjatohiyɨhiyaate, samɨ otɨpɨpatɨhiya nawɨho namepɨ nehɨhandɨ samɨ otɨpɨpatɨ kasiwɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaimatohiyɨhiyai sahɨ gaahatɨ kawiwɨ tɨtɨhɨ gaahɨretɨ gaahapa kapaara samɨ otɨpɨpatɨ kasitaatɨwɨhapa nunyawɨ iwɨtatamanɨwɨse. Sahɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate, sangisangi nehɨhatɨmaatɨ samɨ otɨpɨpatɨhatɨmaamataiwɨhiyaatangi jainjatisɨho Kɨraisɨ Jisaasiho yamɨhapataatɨhɨ bindataise.
Andɨtitaatɨ Gaapundaatɨ Tɨtɨhɨ Daitɨhaawo
Sahɨ wɨndɨ namopɨ amɨ wɨndɨ ikɨmaanɨwɨ naingaapɨ jatawaawɨ mwɨtetɨwɨ andɨtatɨ napamapɨ kiyaatɨnɨhɨ gaapundɨwɨse. Sahɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundohɨpɨpaapɨ ahapaapɨ pɨwaundaatɨ gaapundɨhaayono, tɨwɨ samɨ amɨtɨha biyatɨ nga jainjapwaatonɨhɨ gwɨnyaapɨse. Gaapundawaawɨ gaarehandisawɨ ahoyawɨ Autaahaatɨhoai saundɨwɨse, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨwɨ pɨwaundɨwɨ gaapundɨwɨse. Autaahaatɨho nyangi nyatatamanatɨ andɨtinyaiwɨtandɨ sahɨ nyapimaawɨ gaapundɨwɨse. Ko daihɨra nuwatɨ japwaahonɨhɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha ausaitaanɨ sahɨ koai nunjenɨwɨ pɨwaundɨwɨse. Pɨwɨha sa Kɨraisihopɨha jɨhura noaasandisɨha wanɨ aimɨ auta noaipasɨhaaro. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha isɨhiya atiwɨ naitaatɨwɨhandapɨ poundihɨ nɨngi kiya nanɨpuwawaayopo. Sahɨ nisapɨ gaapundɨwɨse, amɨ nɨnɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha awusaitandɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ baindɨ nga awusaitaano.
Sahɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyaisawɨ bindawaahura samɨ amɨtɨha gaahɨretɨ gwɨnyaapɨ amɨ tɨtɨhɨ gaahɨretɨhɨ sahɨ wapa kiyawaahapa kiyaamɨ ndɨhetɨ kaiwɨse. Asisɨha auhurura wura sahɨ mmonɨwɨ isɨwatopɨpa nepɨ namihɨrɨwɨ baiwɨ isɨwatawaawɨ Kɨraisihometirɨhɨretapɨ kopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai pɨwaundɨwɨ nunjawɨse. Iyawaawɨ sahɨ nasisoaarɨ pɨwɨha nehɨ gaahaahɨhɨ katɨwɨse. Iyawaawɨ pɨwɨha isɨhiya atitaatɨwɨ maaritohɨhaahɨhɨ nasisoaarɨ katɨwɨse. Aiwɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse, isɨhiya sangi (wapaapɨ) nasɨsehohiyɨhiyai kiya nasɨsehohɨpɨpaamɨ wihoaaŋɨhandɨ tɨtɨhɨ gaahɨretɨ kiya nga gwɨnyaitaatɨwɨhɨretɨ kaundɨtaatɨwo.
Porɨho Tikikusiyɨ Onesimaasiyai Natausaasihɨ Maisahurɨ Korosihandaahapɨ Nomaise
Nɨnɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpatapɨ Tikikusiho nahataapa sangi kasatɨtaise. Tikikusiho so nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahosɨ nyamɨ naisoho akohore. Iyatɨ ko nyangisatɨ maasɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Iyatɨ amɨ ko Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨho akoho otɨpɨpatɨ nga napaitatɨ kiyahore. Iyatɨ ko nyangisatɨ maasɨ otɨpɨpatɨ nɨnawɨpɨhɨ kiyohiyɨhiyaanɨnɨ koai maarɨho biyaatɨ nga nunyaahore. Nɨnɨ Tikikusihoai nandusaasohɨtɨmandɨ tanyaaha kɨmaape. Ko sapɨ kiya nɨnapitaiwɨ bindawaayopo, tatɨ daayatɨ sangi jatɨ jasondande. Iyatɨ amɨ ko sangi Porɨhoaisawɨhiya saiwɨ saiwɨ bindawaayopo satonɨhɨ, amɨ sahɨ nisapunɨ naisɨhiya Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ nɨngisawɨ maasɨ kiyawa bimohiyɨhiyaapunɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ nepɨ mmondaatɨwe. Iyatɨ amɨ ko sangi andɨtisaihonɨhɨ samɨ maarɨho wisaitonɨhɨ sahɨ japɨhɨ maaritɨtaatɨwo. Nɨnɨ Onesimaasihoai Tikikusihoaisatɨ maasɨ nandusoaasataayonɨ kurɨ sangisenda maasɨ napɨtaise. Onesimaasiho so nyahɨ kɨmbɨhiyaanɨ Kɨraisihomɨ naisɨhiyaanɨ maarɨho apɨpaahɨ nga nunyaahore. Iyatɨ ko apɨpaahɨ gaaho napaitarɨhore. Iyatɨ ko sahɨ sawanaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ Korosihiyaatamɨhore. Nyahɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ kɨmbɨhiyaanɨ Onesimaasiho apɨpaahɨ gaaho napaitarɨhotihɨ kopɨ nga gwɨnyaawa usonaatɨ koai autaahɨ newa isɨwataahore. Ko Tikikusihoaisatɨ maasɨ sangisenda napɨtaise.
Porɨho Kɨraisihomɨ Naisɨhiya Korosihiyai Gaahuraare Undataase
10-11 Utaahingwaasɨ murɨmingwaasɨ nɨngisawɨ nɨngi andɨtɨnipɨ otɨpɨpatɨ maasɨ nɨnawɨpɨhɨ kiyaatɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai winjatindɨhandɨ newaatɨ awaindewaamaatɨ kiyohingingwaasɨ Judaahiyaanamɨhingwaasɨ nehɨ murɨmingwaasɨhɨhe. Nehɨ singwaasɨhɨ nɨngi nga baiwɨ itatamanɨwɨ andɨtɨniwawaayopo. Iyataatɨ amɨ sɨkingwaasi maawɨ gaahuraare satawaatopo. Kingwaasamɨ wo Arisɨtakaasiho nɨngisa maasɨ naputɨha bimohɨho sangi gaahuraare, satataase. Iyatɨ amɨ kiyaamɨ wo Maakɨho Banapaasihomɨ sanaimwaaho sangi gaahuraare, satataase. Iyataatɨ so Maakɨhopɨ pɨwɨha aimɨ sangi kasatonɨhɨ (amɨ ko sangisenda nasonaahɨ sahɨ koai baiwɨ usonɨwɨ numwaapɨse). Amɨ kiyaamɨ wo Jasɨtusiho (amɨ pɨwɨha Gɨrikɨhaara Jisaasiho tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨho) koai maawɨ sangi gaahuraare, satataase. Nehɨ singwaasɨhɨhɨ Judaahiyaamɨ otɨhatɨhapɨ (nepemaitɨwɨ) Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨhingwaase. Singwaasɨ nisɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ usaaniwɨ wɨnipɨ yatɨhɨnipɨ gaanɨmawaayopo. 12 Iyataatɨ Epapɨraasiho sahɨ sawanaatamɨ naisoho sangi gaahuraare, satataase. So Epapɨraasiso Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ kawisɨhore. Iyataatɨ ko nasisoaarɨ sapɨ andɨtitatɨ mwɨtɨpisatɨ gaapɨsundatɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ nunjenataise, ko sangi netɨ andɨtisaihonɨhɨ sahɨ samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ anɨtiwɨ isɨpɨ bitopɨ, amɨ Autaahaatɨhomɨhaiwa wapaapɨ sahɨ wɨndɨ nausetɨhɨmetɨwɨ gaatɨwɨ, amɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa nahataapaapɨ sahɨ nga mmondaatɨwo. 13 Amɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ Epapɨraasihoai iwinjahonɨhɨ sangi jatatamanatɨ andɨtisaiwɨtandɨ otɨpɨpatɨ andɨtatɨ napamatɨ waatɨ kairɨhɨretapɨ nɨnɨ sangi akɨte ndɨ kasatataato. Sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Korosihandaahiyaatangisunɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya aunahɨpatɨ awaipatɨ Reotesiyaahandaahiyaisunɨ, amɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Iraporisihandaahiyaisunɨ jatatamanɨtandɨ Epapɨraasiho otɨpɨpatɨ waatɨ asakiyatɨ pɨhɨtatɨ kiyataise. 14 Amɨ nisunɨ nɨngisawɨ maasɨ kɨmbɨhɨ bimohiyɨhiyaamunɨ timbɨpaapɨ nyainjatisɨho amɨ nyahɨ koai maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nunyaatɨ biyaatɨ gɨwunyaawaatɨ usohohɨho Rukɨhounɨ amɨ wo Demaasihounɨ kurɨ sangi gaahuraare, satamaase.
15 Nyahɨ kɨmbɨhɨ bimohiyɨhiyaanamɨ ngaahuraarehandɨ nyamɨ naisɨhiya nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya aunahɨpatɨ awaipatɨ Reotesiyaahandaahiyaisunɨ, amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya Kɨraisihomɨ naisaamaatɨ Nimbaahaatamɨ aŋɨpɨpɨhɨ ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kanɨwɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumapɨ pɨwaundɨwɨ nahowisohiyɨhiyaisunɨ kanyundɨwɨ nunyawɨse. 16 Sahɨ Korosihandaahiyaatɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ awɨtɨwɨ atiwɨ owetanɨhɨ, amɨ Reotesiyaahandaahiyaisangi nahatiyaamɨ otɨhaatɨ awɨtɨwɨ atitaatɨwɨ kiyaapɨ nusoaasawɨse. Aiwɨ amɨ nɨnɨ utɨpɨhandɨ Reotesiyaahiyaapɨ nusoaasohɨtɨhandisangi, amɨ sahɨ nepɨ awɨtɨwɨ atiwɨse. 17 Saiwɨ amɨ sahɨ Arɨkipusihoai saundɨwɨ kaundɨwɨse. Amɨ kɨnyɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasihoaisapɨ tɨmaamaitɨpɨ bindapaapɨ kopɨ otɨpɨpatɨ kawitaapɨ gi nangɨmɨhanɨwɨ nahinyohɨpatamɨhihoaaŋɨ kinyɨ mɨtɨho nusoaasapɨ kaimbɨ gaamapɨ owemape undɨwɨse.
18 Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ nɨwahonɨnɨ nisɨ ikwɨra utɨpɨmandɨ kɨmandɨ sapɨ jɨpatɨpiyataayo. Amɨ sahɨ satɨwɨ, Porɨho sawaho komɨ ikwɨra utɨpɨmandɨ kɨmandɨ akɨtɨ jɨpatɨpiyataise, tɨwɨ mmondaatɨwo. Nɨnɨ daahɨ naputɨtɨ bindataayonɨ amɨ sahɨ nisapɨ wɨndɨ nanɨpɨmimatɨwɨ baiwɨ gɨnunyaapɨ gaapundɨwɨse, nɨngi Autaahaatɨho andɨtɨniwatɨ nɨtatamanɨtando. Amɨ nyamɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasiho sangi gaahandɨ kasitandɨ nɨnɨ sapɨ gaapɨsundataayo.