3
Nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ Maasɨ Aimɨ Japɨhɨ Nepɨhaayo
Autaahaatɨho sangi Kɨraisihoaisatɨ maasɨ aimɨ ahosimasɨhiyaatisɨ, amɨ sahɨ mɨhaatɨ yamɨhapaatɨhɨ Kɨraisiho komɨ gwɨtɨhoaatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bimimbɨpɨhɨ kahapaamapɨpa ahotiwaiwaapaiwɨ daapɨ, amɨ kaiwetɨ samɨ maarɨho amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nausawɨ mwɨtɨpisawɨ ahiyawɨse. Samɨ maarɨho amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nahandɨ mɨhaatɨ autaahɨ Kɨraisiho bimimbɨpɨhɨ ahotiwaiwetɨ mwɨtɨpisawɨ nausawɨ ahiyawɨse. Aiwɨ sahɨ maapɨ yapɨpatambɨhaiwetɨ wɨndɨ nausawɨ ahiyawɨ minjatɨwɨse. Amɨ sahɨ utaaho wo napomasɨhɨ komɨ ambɨpatɨ yapɨpataatɨhɨ yamwaahauhɨ noaasandipatamataiwɨ aimɨ napomapɨ Kɨraisihoaisawɨ maasɨtɨwɨ komɨhetɨ noaasandɨwɨ Autaahaatɨhoaisawɨ tɨmaamaitawaayopo. Sahɨ saiwɨ Kɨraisihomɨhetɨ isɨhiya wɨndɨ maasonɨhauhɨhandɨ noaasandɨwɨ Autaahaatɨhoaisawɨ tɨmaamaitauhɨ Kɨraisiho sahɨ asɨyɨhiyaatɨ bimohɨtɨhandamɨ sawaho tanyaahore. Sahɨ komɨhetɨ noaasandohɨho Kɨraisihoai Autaahaatɨho netɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ausaimanatɨ auta natausaasonɨhɨ nasatɨ yapɨpataapɨhɨ noaipahonɨhura sangisangi koaisawɨ maasɨ komɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ otiwa kambwaatɨ awaindɨhandɨ nausainjɨtɨhandisawɨ noaipaitaapo. Noaipasaihɨ amɨ isɨhiya kiyaamɨ ndɨhaara sangi Kɨraisihoaisawɨ ahoyawɨ jasondaapo.
Nyahɨ Maarɨho Jahɨho Jɨhomɨhapa Namawaatɨ Maarɨho Asoho Wanɨho Newaatɨ Wanɨhiyaanimatɨhaayo
Isɨ amɨ sahɨ samɨ maarɨho jahɨho jɨhomɨhapa maipɨhapa apɨpaahɨ tɨtɨhɨmetɨhapa maapɨ yapɨpatambɨhapa wɨndɨ kamaiwɨ namapɨse. Nɨnɨ sandɨ siyahaiwa kɨmaiwaapɨto usɨhiya asɨhiya namaatohɨtɨhandamɨ ipaahaapɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ kɨhiyaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ amɨ ainjotahaiwa wiwa kaiwɨ amɨ maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kaitaatɨwɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndotɨ ngotɨ nehotatɨ, amɨ isɨhiya usaamɨhapaapɨ nyamapaatɨtando, tɨwɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndosɨtɨhandapɨto. Sandɨ isɨhiya usaamɨhapaapɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ maahoaipatɨ nanaapwɨtohɨtɨhandɨ sandɨ autaahaatɨho jaipɨtahoai mepɨ autaahepumapɨ gaapundohɨtɨhandamatiyahande. Sahɨ saiwa saiwɨ wɨndɨ kamaiwɨse, amɨ Autaahaatɨhoai atɨhomaawiwɨ koai nepumapɨ isɨhiya saiwa kiyohiyɨhiyaapɨ apowihɨ wihoaaŋɨhandɨ nawɨhomatiyatɨ kiyai ipotɨhura numwɨtandɨhandɨ yɨhandɨ aimɨ taatɨ nasataise. Sahɨ jɨhura samɨ maarɨho jɨho jahɨhoaatɨhɨ bimohura isɨhiya saiwa kiyohiyɨhiyaisawɨ maasɨtɨwɨ sɨkaiwa kaimbɨwɨhiyaate.
Amɨ wanɨhɨ sahɨ saiwa nahatewa kaiwaanɨhɨ namamapɨse. Sangi aposindɨhandɨ amɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nasinaamasɨtɨhandɨ, amɨ samɨ maarɨho maipɨho isɨhiya usa nepɨ nopɨsasɨndo tɨwɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ, amɨ utaaho wopɨ isɨhiya ko gaahoe tɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nopɨsasɨwɨ koai ambɨpatɨ maipɨhatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ numwɨtaatɨwɨ gwɨnyapenɨwɨ isɨwatawa katohɨwaiwa, amɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ maipɨhaiwa apɨpaahɨ ainjotahapa gwɨnyaapɨ maahomwaaŋapɨ katohɨwaiwa kaiwaanɨhɨ namamapɨse. Sahɨ nɨnaasoŋɨhɨ amɨ nɨnaasaaŋɨhɨ samɨ naisɨhiya Kɨraisihomɨhiya usai pɨwɨha jaipundɨwɨ kaundɨwɨ kamanɨwɨse. Amɨ saiwa samɨ maarɨho jahɨho jɨhomɨhaiwaahɨ sahɨ aimɨ namamapɨ maarɨho wanɨho asoho nesihiyaate. 10 Aiwɨ sahɨ aimɨ noaipapɨ wanɨhiyaatɨ asɨyɨhiyaatimatawaayopo. Autaahaatɨho sawaho sangi netɨ wanɨhiyaatɨ asɨyɨhiyaatesamataise. Iyatɨ Autaahaatɨho nasisoaarɨ sangi wanɨhaiwa gaahaiwa pɨhɨtatɨ kasisatɨ nasanyatɨ netɨ gisunyaataise, kaiwa gaahaiwa wanɨhaiwaahɨhɨ sahɨ jinjapɨhɨ gwɨnyaitaatɨwo. Ko saiwa gaahaiwa wanɨhaiwa kasisatɨ netɨ gisunyaasɨhɨ gaahaiwa wanɨhaiwaahɨhɨ gwɨnyaapɨ noaipapɨ wanɨhiyaatimatɨwɨ Autaahaatɨho sangi kiyatɨ ahɨsisɨhometirɨhɨretapɨhaiwa taawɨ newaayopo, amɨ siyawaawɨ sahɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ kopɨ gisunyaatonɨhɨ mmondaatɨwo. 11 Amɨ kɨmandɨ sangi taatɨ kasimatindɨmandɨ kandapɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ Kɨraisihomɨ naisɨhiyaatɨ mmotɨnɨwɨ jatɨnohɨrɨhɨretɨ saiwɨ noaipawaayopo. Sahɨ usaatɨ Judaahiyaanamɨ dawaatapɨhiyaatɨmetɨwɨ, amɨ usaatɨ tɨtɨhɨ sangi Judaahiyaatɨmetɨwɨ, amɨ usaatɨ nehɨ sangi yandɨhɨ samɨ ambɨpatɨ namandipatɨwɨhiyaatɨmetɨwɨ, amɨ usaatɨ samɨ ambɨpatɨ nahomaamandipapɨhiyaatɨmetɨwɨ, amɨ usaatɨ nehɨ sangi yandɨhɨ pɨwɨha waatɨwɨ yapɨpatɨ wɨtaahapɨhiyaatɨmetɨwɨ, amɨ sahɨ usaatɨ ipataatɨhapɨhiyaatɨmetɨwɨ, amɨ sahɨ usaatɨ utaaho womɨ otɨpɨpatɨ nawɨho owehatɨ kawiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhapɨhiyaatɨmetɨwɨ, amɨ usaatɨ nehɨ sangi nanɨhaiwɨ samɨ gwɨnyaapɨ maaritohɨrɨhɨretɨ bitopɨhiyaatɨmetawaayopo. Iyataatɨ Kɨraisiho (sawaho) saiwa nahatewai namaasatɨ daahematɨ noaipatɨ (awaisɨho) jɨhondaise. Iyataatɨ kahapaamapɨpa nahataapaamunɨ amɨ isɨhiya nahatiyaamunɨ ko jɨhɨtatɨ amɨ ko isɨhiyaanɨnɨ kahatamatɨpetahiyaanɨnɨ nahatiyaanɨnɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bindataise.
Nyahɨ Isɨhiya Usaisɨ Maarɨho Akɨtɨnɨhɨ Numwɨtɨhaawo
12 Amɨ Autaahaatɨho sahɨ tɨtɨhɨ apɨpaahiyaatɨ kiyaatɨnɨhɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ nasamɨhainjɨhɨ sahɨ aimɨ noaipapɨ komɨ isɨhiyaatimatauhɨ, amɨ ko komɨ maarɨho sangi apɨpaahɨ awaindɨhandɨ akɨtɨnɨhɨ nasanyataise. Isɨ amɨ sahɨ kɨmaiwa nepɨ isɨwatɨwɨ kaiwɨse. Sahɨ woŋɨ waaŋɨ amɨ wowaatapɨ maarɨho asɨpaimbɨ asɨpinɨwɨ iwɨtatamanɨwɨ amɨ gaahatɨ kainnɨwɨ itatamaŋɨnɨwɨse. Aiwɨ sahɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ isɨhiya usaisawɨ nepɨ tunnɨwɨ mɨmunɨwɨ yatɨhitɨwɨ bɨpi napaisaatɨ bimaawɨ amɨ isɨhiya usa sangi mɨmaipɨsisaihɨhiyaapɨ ketɨ wɨndɨ apomaasane. 13 Iyataatɨ amɨ samɨ wongi utaaho wo wapa maipɨhapa kahisonɨhɨ kopɨ pɨwɨha waisapɨhoŋɨtapaapaahɨ amɨ gaasɨ amɨ sandɨ maipɨhandamɨ naaŋiwaiwa kɨnyɨ nepɨ awɨtɨmapɨ utaaho maipɨhapa kahisɨhoai kapa kahimbɨpa nepumape. Samɨ maipɨhaiwa Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasiho aimɨ nesamasɨhiyaatisɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ sɨkaiwɨ usa sangi maipɨhapa kasisohɨpɨpa nepumapɨse. 14 Saiwa saiwɨ sahɨ nga kiyawaawɨ amɨ kaiwaamɨ autaahɨ wamwaaŋɨ apɨpaahɨ jɨhɨ awaindɨhandɨ sahɨ isɨhiya Kɨraisihomɨ naisɨhiya Autaahaatɨhomɨ manyinyai maarɨho nunyawɨse, amɨ maarɨho nunyohɨtɨhandɨ sandɨ nahataapai netɨ naasaimbɨpɨhematɨ naasaimbaahɨmatɨ tɨmaamahɨwatɨ wapaapɨ wɨndɨ nausetɨmetatɨ anɨtisatɨ isɨwatataiso. Iyatɨ wapaisɨ daahematɨ nusatipɨhaatɨ amɨ wapa gaahapa nahataapai netɨ andɨtɨwiwatɨ isɨwatihɨ tɨmaamaitatɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Iyatɨ sangi netɨ naasiyaatesamatɨ tisamaamahɨwataise. 15 Amɨ siyatɨ Kɨraisiho sangi netɨ yatɨhɨsiwatɨ napaisaatisamasɨhɨ, amɨ sahɨ yatɨhitɨwɨ napaisaatɨ napairɨhɨretɨ wɨndɨ tunnɨwɨ ikwɨnɨwɨ itɨhɨmanɨwɨ bimaawise. Saiwɨ binyaihɨ amɨ sandɨ Kɨraisiho komɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ tɨtɨhɨ yatɨhɨwitatɨ napaisaatɨtindɨhandɨ sangi nasamindɨhandɨ sangi samɨ maarɨhoaatɨhɨ jainjatane. Amɨ sɨkaiwɨ sɨkɨretɨ daiwɨ wɨndɨ tunnɨwɨ munɨwɨ itɨhɨmanɨwɨ ususaatɨ yatɨhɨ napaisaatɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ (nehɨ sangi samɨhapɨhɨ) bimɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho gaatatɨ nasamaatɨ nasamahanatɨ netɨ ahosihɨhiyaatiso. Sahɨ bapaiwɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhoai, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨwɨse. 16 Aiwɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha wapa gaahaiwa anaahɨpɨpa nawɨho nawɨhomɨ aŋaaŋɨ tisaitatɨ ahotipatamatiyatɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ tisaitɨwɨ nepɨ kɨpwɨwise. Aiwɨ sahɨ woŋɨ waaŋɨ wo waati sahɨ gaahaiwa Kɨraisiho nasamiwaiwa katɨwunjawɨ, amɨ baiwɨ mmonɨpinjawɨ mwɨtɨpisawɨ kaiwunjawɨse. Aiwɨ aunɨhɨhɨrɨ Autaahaatɨhomɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahotirɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ manyinyaatamɨ aunɨhɨhɨrɨ samɨ utɨpɨhoaatɨhapɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ amɨ aunɨhɨhɨrɨ wiwa Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ gisunyaahonɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨse. Aunɨhɨtɨwɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumapɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undɨwɨse. 17 Aiwɨ samɨ pɨwɨha katɨwɨ amɨ pɨwaatohɨhaaraahunɨ, amɨ samɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨwaiwaaraahunɨ, amɨ wapa wapa nahataapa sahɨ kiyohɨpɨpa Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ ambɨpata kaiwɨ amɨ komɨ ambɨpatɨ satɨ kataahɨ nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhoai saundɨwɨse, ‘Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨwɨse.
Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨ Nususasapunɨ Amɨ Kɨraisihomɨ Wanɨhiyaanɨ Asɨyɨhiyaanimatohiyɨhiyaanapɨ Porɨho Pɨwɨha Katindɨhandapɨhaare
18 Sahɨ asɨhiyaatɨ usɨhiyai namaatohiyɨhiyaate, samɨ sɨwoyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ kiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse, amɨ usɨhiya siya sahɨ namaatɨwɨ nususasaatamɨ aŋɨpɨpɨhɨ jatawaawɨ sapa saitɨhaawo tɨwɨ pɨwɨha kiya jɨhimatɨwɨ katawaatowo. Sahɨ saiwɨ saitaatɨwɨ Autaahaatɨho mmonataatɨ gaare, amɨ sahɨ aimɨ Kɨraisihoai nunyanɨwɨ nɨwipinjawɨhiyaatiso. 19 Sahɨ usɨhiyaatɨ aimɨ namaatɨwɨhiyaate, samɨ sɨwaasɨhiyai wapa waapɨhundɨwɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nɨwinaamanahɨretɨ wapa kawiwɨ kamundɨwɨse.
20 Manyinyaate, sahɨ samɨ sɨniya japiyaamɨ kasatohɨpɨpa nahataapa atɨwiwɨ kaiwɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨse. Sahɨ manyinyaatɨ Kɨraisihoai nunyanɨwɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ samɨ sɨniya japiyaamɨ pɨwɨha kasatohɨpɨpa nahataapa kapa kaitaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨho maaritatɨ komɨ maarɨho wɨwitataise. 21 Sahɨ manyinyaamɨ sapiyaate, samɨ manyinyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ nɨwinaamanɨwɨ nusopɨsasawɨ itɨhɨtɨwɨ apowɨtandɨhɨretemaamapɨse. Amɨ wiwa kiya saiwɨ itɨhɨtɨwɨ, amɨ nyahɨ wapa gaahapa nga wɨndɨ kamaito, tɨwɨ gwɨnyapendaawo.
Otɨpɨpatɨhiyaapunɨ Amɨ Kiyaamɨ Awaisawɨhiyaapɨ Porɨho Katindɨhandapɨhaare
22 Sahɨ otɨpɨpatɨhiyaatɨ utaaho wo sangi nasamaatɨ nehɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatesamatɨ jainjaatɨ bimihɨ koaisawɨ bindawaawɨ komɨ otɨpɨpatɨ nawɨho owehatɨ kawisohiyɨhiyaate, sangi jainjatisɨhomɨ pɨwɨha kasatimbɨpa nahataapa atɨwiwɨse. Amɨ sahɨ wiwa saiwɨ gwɨnyaapɨ nyangi nyainjatohiyɨhiya nyapɨ satɨwɨ, nyamɨ otɨpɨpatɨhiya kɨmiya gaahiyaare, tɨwɨ ginyunyaito tɨwɨ kiya samɨ awaisawɨhiya jainjatohiyɨhiya detɨ bitosaihɨhuraahɨhɨ otɨpɨpatɨ napaitɨwɨ kaitaawo. Sahɨ saiwɨ wɨndɨ kamaiwɨ amɨ kiya detɨ bitotawa jainjasaihɨhuraaro e amɨ kiya kaanɨhɨ waapɨhɨtɨwɨ maasinjasahɨhuraisangi napaitɨwɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ nasisoaarɨ kawiwɨse, amɨ sahɨ samɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihopɨ nga gaahɨretɨ ko gaahosɨ nyapɨ maaritɨtaiso tɨwɨ gwɨnyaapɨ kiyawaayowo, amɨ nehɨ isɨhiyaahɨhɨ sapɨ kiya otɨpɨpatɨ nga kanyisawaayopo, tɨwɨ sapɨ maaritɨwɨ jasondaatɨwɨ sahɨ kiyawaamaayowo. 23 Isɨ otɨpɨpatɨ wɨtɨ wɨtɨ kiyawaahatɨ baiwɨ napaitɨwɨ nawɨhaiwɨ kaiwɨse. Iyawaawɨ sahɨ isɨhiya Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiyaamataiwɨ sangi jainjatohiyɨhiyaamɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨse, amɨ isɨhiya nehɨ isɨhiyaamɨ maapɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiyaamataiwɨ sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse. 24 Amɨ sahɨ sangi jainjatisɨho Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ akɨtɨnɨhɨ kawisawaayopo. Isɨ amɨ sahɨ gwɨnyaapɨse. Ko Awaisɨho sawaho sahɨ otɨpɨpatɨ kopɨ kawisohɨpɨpaapɨ wihoaaŋɨhapa nawɨhomatiyatɨ Autaahaatɨho Kɨraisihomɨ isɨhiyai numwɨtandɨ namɨhanatɨ ahaimbɨpa gaahaiwa nasamɨtaise. Amɨ sahɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaatɨtihɨ ko sangi akɨtɨnɨhɨ jainjatataiso. 25 Autaahaatɨho isɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwa nehɨ naaso naasomɨhetematɨ tiwɨtapaatɨ naasaipitɨ katɨ kiyatɨ usonaahosɨ amɨ utaaho wo maipɨhandɨ kaisɨhoai kamwaaŋɨ wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ Autaahaatɨho numwɨtaise, nawɨho otɨpɨpatɨ wapa kaimbɨpaapɨ wihoaaŋɨhapa nesɨpatamatiyato.