2
Nyahɨ Kɨraisihopɨ Watɨpɨtaatɨ Gɨwunyaawaatɨ Pɨwɨha Jaipɨpai Tiwandawaamaitɨhaawo
Amɨ nɨnɨ sangisunɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya aunahɨpatɨ awaipatɨ Reotesiyaahandaahiyaisunɨ, amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya usa nahatiya nisɨ ambɨpatɨ ndɨmaahomwaaŋɨ maanohohiyɨhiyai maawɨ andɨtɨwiwɨtandɨ nisɨ andɨtatɨ napamatɨ dɨpɨwaatohɨtɨhandapɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨ kasatɨtandiyo. Nɨnɨ saindɨ kiyohɨtɨmandɨ amɨ sahunɨ kiyaunɨ sahɨ nahatiyaatɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ omaŋɨtɨtɨhɨ sahɨ andɨtitɨtaatɨwɨhandɨ tisaitɨwɨ nepɨ amɨ sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ baiwɨ tɨmaamaitɨwɨ maarɨho namɨndaatɨwe. Aiwɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtisaiwɨtandɨhandɨ gaahandɨ gwɨnyaitaatɨwe. Aiwɨ amɨ siyawaawɨ kandaahɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha noaasandisɨhaamɨ tanyaahaapɨ baiwɨ mmondaatɨwe, Kɨraisiho sawaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha noaasandiwaiwaamɨ tanyaahoso. Komɨhetɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaahaiwa amɨ gaahandɨ gwɨnyaitɨhaahaiwa nahatewa tisaitatɨ noaasandataise, nawɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ nawɨho waatɨ tisaitatɨ ahotipatamatiyato.
Utaaho wo sangi pɨwɨha atɨpatɨ nasanyatɨ kasatatɨ jaipɨpa kasatɨtandɨhandapɨ pondihɨ amɨ nɨnɨ pɨwɨha sa kandaato. Amɨ nɨnɨ sangisatɨ maasɨ wɨndɨ bɨmimonɨhɨ sahɨ nisɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ambɨpatɨ wɨndɨ maanohopo. Saiwɨ wɨndɨ maanohauhɨhandɨ kandɨ nisɨ maarɨho sangisatɨ maasɨndaise. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ gwɨnyaataatɨ saindɨ gwɨnyaataayo. Nɨnɨ sangisatɨ maasɨ bindataatɨ sahɨ watɨpɨhiyaatɨ tɨtɨhɨ watɨpɨtɨwɨ bitotawaawɨ Kɨraisihopɨ watɨpɨtɨwɨ gɨwunyaahauhɨ jasotɨ maaritataayo.
Isɨhiya Akɨtɨ Asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ Jisaasihomɨhetɨ Tisaitatɨ Ahondaise
Amɨ sahɨ Kɨraisɨ Jisaasihoai aimɨ numwaapɨ koai samɨ awaisɨhoemapɨ kopɨ gɨwunyaawaayowɨ sahɨ komɨhetɨ wɨrandɨwɨse. Koaisawɨ maasɨ nasisoaarɨ daiwɨ bitosawɨse. Aiwɨ komɨhetapɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtitɨtaatɨwɨhandɨ nepɨse, ipatɨ katamɨ damipatɨ tambatɨhɨrɨ mɨhaapɨ baahɨ yapɨpataatɨhɨ naihɨ watɨpɨhatɨ tɨtɨhɨ ahetipatamataiwo. Amɨ aŋaaŋɨ yasɨha watɨpɨhaasɨnɨ watɨpɨhaaŋɨ aŋɨmatɨndipatamataiwo. Aiwɨ pɨwɨha wanɨha gaaha Jisasɨ Kɨraisihopɨ sangi katawaasasohɨhaapɨ andɨtitɨwɨ gwɨnyaapɨ amɨ akɨtɨhaaso tɨwɨ anɨtiwɨ isɨwatɨwɨ, amɨ jinjapɨhɨ kiyaatɨnɨhɨ Autaahaatɨho nyamɨ, ‘Apɨhoai gaahoŋe gaare,’ undɨwɨse.
Sahɨ baiwɨ jatɨnɨwo, amɨ isɨhiya usa isɨhiyaamɨ nehɨ gwɨnyaahohɨwaiwa jaipɨpa ausaapɨ amɨ pɨwɨha nehɨhaiwa taanauhɨha kasatisaihɨ amɨ sahɨ wiwa kaiwa atɨwiwɨ iwinjapepihɨrɨtaawo. Isɨhiya siyohiyɨhiya nehɨ kiyaamɨ saisatoya isɨhiyaamɨ pɨwɨha gwɨnyaahohɨwaiwa amɨ itɨpɨho maipɨhapa yamɨhapa tɨwipatunɨ amɨ yapɨpataapɨhunɨ jatimbɨpaamɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ nepɨhaiwaare. Kɨraisihoaapɨhapɨ ko gwɨnyaasɨtɨhandɨ kiya saiwa nepɨhaiwaamaahe. Owetise.
Sahɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨ gisunyaatahiyaate, Kɨraisiho nyahɨ isɨhiyaanamɨ ambɨpatɨ netɨ akɨtɨnɨhɨ utaahoematiho. Satɨ komɨ ambɨpatɨ utaahomɨhatetɨ Autaahaatɨhometirɨhɨretɨhaiwa nahatewa tisaitatɨ ahondaise. Ahotihɨ amɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhomatiyahore. 10 Iyataatɨ Kɨraisiho kahatamatɨpetimbɨpa nahataapa watɨpɨhaiwa watɨpɨhandisahaiwaamɨ mɨtɨho jɨho awaisɨhore. Sahɨ Kɨraisihomɨhiyaatɨtihɨ amɨ sangi Autaahaatɨho asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nasamihɨ, amɨ sahɨ sandɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ apɨpaahɨ nga tisaipɨ newaayopo. 11 Iyataatɨ amɨ sahɨ Kɨrasihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ komɨhetɨ wɨrandohɨtɨhanda sahɨ noaipapɨ aimɨ samɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaandahiyaatamatetawaayopo. Amɨ sandɨhɨ ambɨpatamɨhandɨmaahe, isɨhiya namandipatohɨrɨhɨreto. Kɨraisiho sawaho sandɨ sangi kasisataise. Iyatɨ samɨ maarɨho jahɨho maipɨhaiwaisatɨ Kɨraisiho nesamataise. 12 Iyataatɨ sahɨ waapoho nehohura Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitauhɨ Autaahaatɨho sangi netɨ Kɨraisihoaisatɨ maasɨ anɨmwaahɨpatopɨ yasamwaasɨhiyaatamatetawaayopo. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhanda Kɨraisihoai japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ ahowimatɨ numwaasɨtɨhandapɨ sahɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhanda sangi maawɨ Kɨraisihoaisatɨ japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ isɨhiya napohiyɨhiyaamɨhatɨhapɨ ahosimatɨ nasamaasɨhiyaatamataiwɨ noaipawaayopo. Sahɨ waapoho nehohura sandɨ sangi sasimatataise. 13 Amɨ Judaahiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ dawaataatapɨhiyaatɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Mosesihoetapɨ komɨ isɨhiya Judaahiyai numwimbɨpa sahɨ monɨwɨ owehiyaate. Saiwɨ jɨhura sahɨ maipɨhaiwa tɨtɨhɨmetɨhaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa kiyauhɨ kaiwa sangi netɨ tiwatɨ yasamwaasɨhɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ napomawaayopo. Sahɨ saiwɨhiyaatɨ setahiyaatɨtihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho sangi netɨ Kɨraisihoaisatɨ asɨyɨhiyaatesamatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nasanyataise. Iyatɨ Autaahaatɨho nyamɨ maipɨhaiwa tɨtɨhɨmetiwaiwa nahatewa nenyamataise. 14 Wɨnɨhapɨpa kapaaraahɨ Autaahaatɨho nyangi sanyatatɨ sahɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha naitaatɨwo, nyatatɨ jɨpatɨpaihɨ jɨpatɨpindatɨ kapa nyangi netɨ kapaamɨ otɨtɨhɨ nanyapuwatɨ nyaiwatatɨ nyamɨ maipɨhaiwa autematɨ nanyisataise. Kapa siyatɨ pɨwɨha naitaatɨwo, tatɨ jɨpatɨpindimbɨpa nahusamatɨ Autaahaatɨho kapai kapaamɨ watɨpɨhandisatɨ netɨ owemataise. Netɨ nahusatɨ owematɨ Kɨraisihomɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaataise. Kɨraisiho nyapɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwisuro. 15 Iyatɨ Kɨraisiho napotatɨ japɨhɨ nepasura Autaahaatɨho itɨpɨho watɨpɨhaiwaamɨ watɨpɨhandɨ netɨ kandɨnɨhɨ yatɨhiwatɨ owematɨ, amɨ wapa wapa watɨpɨhandisahaiwaisangi tiwatɨ ipatisatɨ owemataise. Sandɨ auta Kɨraisihomɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ Autaahaatɨho satatɨ, nɨnɨ nahataapa kahatamatɨpetɨhapa watɨpɨhaiwa kaiwaamɨ watɨpɨhaiwa nahatewa titɨ ipɨhatindɨ yatɨhitɨ nehɨhaiwematɨ owemataayo, tatɨ isɨhiyai netɨ nunjataise.
Nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ Aimɨ Napowaamɨhaayonɨ Wɨnɨhapɨpa Wiwa Nyangi Wɨndɨ Tɨtɨhemaanyamaitaise
16 Isɨ amɨ sahɨ utaaho woai nehɨ nanɨhaiwɨ iwinjasaihɨ ko sangi ikwɨsisatɨ samaasatane, sahɨ nandapa waapoho nanɨwunɨ amɨ namandaatɨwunɨ wɨnɨhapɨpa ahotimbɨpa wɨndɨ minjapepihɨrɨwɨ amɨ asisɨha awaiwaiwa Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨhuraapɨ wɨnɨhapɨpaunɨ, amɨ waatɨho wanɨho asoho noaipasura Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨwɨ gaapundɨtaatɨwɨ wɨnɨhapɨpaunɨ amɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨhaamɨ wɨnɨhapɨpaunɨ wɨndɨ minjapepihɨropo, satato. 17 Saiwa amɨ wapa akɨpɨpa ipotɨ noaipaitandɨhaiwa taatɨ napihɨhaiwaamɨ nehɨ suwipatɨ jɨhɨ nasataise. Saiwaamɨ tɨtɨhɨ akɨpɨpaahɨ Kɨraisihoe. Kɨraisihosɨ amɨ ko sangi japɨhɨ nasamaatɨ nasamaasi Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ niyataise. 18 Utaaho satatɨ, sahɨ nɨnɨ kasatohɨrɨhɨretɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapɨmundopo, satisɨhoai sahɨ naingaapɨ wɨndɨ maawinjasawɨ atɨhomaawiwɨse. Utaaho wo sasatisɨhoaiso, nɨnɨ kasatohɨrɨhɨretɨ ipatisanɨwɨ yamɨhapataatɨhapɨ itɨpɨhiyaapɨ atotɨpɨwesawɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ nɨwimapɨ gaapɨmundɨwɨ amɨ samɨ ambɨpatɨ tipɨ mupwɨ yaawɨhandɨ wɨndɨ namunyopo, satisɨhoai sahɨ wɨndɨ atɨhomaawiwɨse. Amɨ sohɨ wiwa akɨpɨpa tanyaaha owehandɨ nehɨ koai naimaatatɨ genanataiso. Ko yapepatɨ yapenatɨ mmosɨrɨhɨretapɨ naimaatatɨ genanataise. Iyataatɨ ko wiwa mmonahaiwaapɨ kandaase. Iyatɨ ko maarɨho jahɨhomɨhaiwa japepihɨratɨ amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaatɨhonɨniso, tatɨ naimaatatɨ kandaase. Isɨ amɨ sahɨ koai nehɨ nanɨhaiwɨ iwinjasaihɨ ko sangi netɨ wɨndɨ maasapatisane. 19 So saiso Kɨraisiho nyamɨ mɨtɨhoaisatɨ tɨmaamaitirɨhɨra daihɨra aimɨ namasɨhɨ netɨ nɨwipɨtihɨhore. Amɨ so mɨtɨho ko ambɨpatɨ nahatepɨ jatatɨ nandapa amɨ waapoho nunyataise. Nunyatɨ andɨtatɨ usetɨho nahotaaha nahandɨ biyatɨ bitatɨ ambɨpatɨ ahendaise. Amɨ ambɨpatɨ Autaahaatɨho katɨ gwɨnyanatɨ watɨpɨtɨtandɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ gwɨnyanatɨ noaipatɨ watɨpɨtɨtando.
20 Sahɨ aimɨ Kɨraisiho napwisura koaisawɨ maasɨ napomawaawɨ itɨpɨho yamɨhapatɨ amɨ yapɨpatɨ jatimbɨpaamɨ watɨpɨhandaatɨhɨ bɨmimopo. Saiwɨ wɨndɨ itɨpɨho watɨpɨhandisahapaamɨ otɨtɨhɨ bɨmimowɨ sahɨ napindapɨ wɨnɨhapɨpa wapa satahapa, 21 Kɨnyɨ kɨmba wapa mipe, kɨnyɨ nandapa sapa nepɨ namaanɨme, kɨnyɨ yahapa wapai isɨpɨ namumwatɨme, tɨhapa taawɨ japepihɨropo? 22 Wɨnɨhapɨpa sapa wapaapɨ katimbɨpaahɨ kapa nyahɨ newaatɨ kapaara wapa otɨpɨpatɨ nunya kiyaatɨ amɨ nanɨhonɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ owetɨtandɨhapaapɨ kandaase. Iyataatɨ nehɨ isɨhiya kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhanda wɨnɨhapɨpa saiwa katɨwɨ wɨsasawɨ ahiyawɨ japepihɨrɨwɨse, nyatauhɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ japepihɨrɨhaayo. 23 Iyataatɨ amɨ isɨhiyaamɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa sapaahɨ yamaatɨ tiwatɨhaatɨ nga nyangi netɨ andɨtɨnyaihonɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaatɨ gaapundaatɨ, amɨ nyamɨ ambɨpatɨ yatɨhɨ newa ipɨhatisaatɨ tiwa muwaatɨ yaawɨhandɨ numwɨtɨhaahɨretɨ noaipaitaise. Setihɨ amɨ isɨhiya saiwɨ gwɨnyaawaayopo, wɨnɨhapɨpa sapa amɨtɨha gaahaiwa gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ noaipatɨ isɨhiyai gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ gaahandɨ nunyataise tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Iyataahandɨ kandɨ wɨnɨhapɨpa saiwa maarɨho jɨhomɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨwaiwa newaatɨ yatɨhiwa ipɨhatitɨhaawɨ wɨndɨ nga andɨtɨmaanyaiwɨtaise.