Korosihiyaapɨ Utɨpɨho
Kɨmandɨ Korosihiyaapɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Napwɨtohɨpɨpɨhɨ Porɨho konɨhɨ napwɨtatɨ bindataatɨ kɨmo utɨpɨmo jɨpatɨpiyataise 62 A.D. hura. Yapɨpatɨ Garesiyaahanda pɨwɨha asɨwa nehɨha katɨwunjohɨpatamataiwɨ amɨ aunahɨpa Korosihandaahiyaatangisangi naasɨkatɨ kaiwɨ isɨhiyai katɨwunjawaapo. Katɨwunjohiyɨhiya usa sapɨhɨ napɨwɨ wɨnɨhapɨpa jɨhɨ japepihɨrohɨwaiwaapɨ kaiwa kiya japepihɨrɨto tɨwɨ kiya katɨwunjauhɨ kiya Korosihiya pɨwɨha akaahe, tɨwɨ gwɨnyaawaapo. Siyauhɨ Porɨho jɨpatɨpaindɨmandɨ kiya pɨwɨha siyahaiwa wɨndɨ baiwɨ atɨhomaawiwɨ nehɨ Kɨraisihomɨ nausainjɨtɨhandapunɨ Komɨ watɨpɨhandapunɨ Sawahopunɨ gɨwunyaitaatɨwɨ kaundatɨ Porɨho jɨpatɨpiyataise.
Korosiyaahiyaapɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Komɨ pɨwɨha namasatɨ kaundatɨ ipɨhɨrete undatɨ kaundisɨha (1:1-7)
Kɨraisihometirɨhɨretapunɨ amɨ ko nyapɨ kaimbɨpaapunɨ nunjatɨ kaundisɨha (1:8–2:19)
Wanɨhɨrɨ gaahɨretɨ bimɨtaapɨhɨretɨ siyate undatɨ kaundisɨha (2:20–4:6)
Porɨho komɨ pɨwɨha osasepɨhaatɨ owematɨ ipɨhɨrete undisɨha (4:7-17)
1
Kɨmandɨ Utɨpɨmandɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiya Aunahɨpatɨ Awaipatɨ Korosihanda Bimohiyɨhiyaapɨ Porɨho Jɨpatɨpaindɨhande
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasiho nɨngi komɨ pɨwɨha awusaitandɨ kandatɨ natanoaasisɨhonɨne. Autaahaatɨho sawaho maaritatɨ gwɨnyaasɨtɨhandaahɨ Kɨraisiho nɨngi komɨ pɨwɨha otɨpɨpatɨ naninyatɨ natanoaasisɨhonɨne. Iyataatɨ nyamɨ naisoho Timoteho nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨho nɨngisatɨ maasɨ kɨmbɨhɨ kɨmore. Aihɨ nɨnɨ Timotehoaisatɨ maasɨ bindɨhaawɨ sahɨ Kɨraisihoai nɨwipinjawɨ koaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ naasiyaatimatɨwɨ, amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Korosihanda bimohiyɨhiyaatapɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyataayo. Jɨpatɨpiyataatɨ sangi yɨhoaaŋɨ sataha, nyamɨ Apɨho Autaahaatɨho sangi komɨ gaahandɨ kasisatɨ andɨtisaiwatɨ amɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ yatɨhɨsiwatɨ japatisatɨ napaisaatisamane, satɨhaato.
Yɨhoaaŋɨ Sapɨ Autaahaatɨhoai Gaahoŋe Undɨha Pɨwaundɨhaato
Yɨhoaaŋɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨhaahura sapɨ nasisoaarɨ gisunyaaha Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ Sapɨhoai, ‘Kɨnyɨ Gaahoŋe gaare,’ undɨha pɨwaundɨhaayo. Yɨhoaaŋɨ Autaahaatɨhoai, Kɨnyɨ Gaahoŋe gaare,’ undohɨtɨmandɨ amɨ sahɨ Kɨraisɨ Jisaasihopɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ, amɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyai samɨ maarɨho nunyohɨtɨhandapɨ yɨhoaaŋɨ aimɨ atisɨha nehaawe. Iyaha amɨ sahɨ wuwanɨhura jɨhɨ Pɨwɨha Wanɨha Gaaha sangi isɨhiya nesipɨwɨ kasatauhɨ, amɨ sahɨ atisawaawɨ kaapɨ pɨwɨha akɨtɨ akaahaare, amɨ isɨhiya akaahe tɨwɨ atiwɨ naitaatɨwɨhaare, tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Gwɨnyaawaawɨ amɨ kahapaamapɨpa gaahaiwa ipotɨhura sangi Autaahaatɨho nasamɨtandɨ nasamɨhanatɨ ahɨsihɨ yamɨhapataatɨhɨ ahisotiwaiwaapɨ akɨtɨ naito tɨwɨ sahɨ gwɨnyaapɨ jatawaayopo. Amɨ sahɨ saiwɨ jatawaahiyaatisɨ sahɨ Kɨraisihopɨ akɨtɨnɨhɨ watɨpɨtɨwɨ gɨwunyaapɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyai maarɨho nunyawaayopo. Iyataatɨ sa pɨwa wanɨha gaaha yapɨhɨ nahanda isɨhiya nesi daiwɨ ausaawaayopo. Ausaahauhɨ isɨhiya taahiyɨhiya atiwɨ nepemaitɨwɨ ka pɨwɨha japepihɨrɨwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaayopo. Gɨwunyaahauhɨ amɨ pɨwɨha Gaahaapunɨ amɨ Kɨraisihopunɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha dahopa amɨ wapa kiya kiyohɨwaiwa nga tɨtɨhɨ noaipataise. Amɨ sandɨhɨ sahɨ wuwanɨhura pɨwɨha wanɨha gaaha Autaahaatɨho sangi sahɨ wapa gaahapa wɨndɨ kamaiwɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kasindɨhandapɨ pɨwɨha akaaha namasawɨ atisauhɨ samɨhatɨhɨ gaahaiwa nasoaipasɨhɨ mmonɨwɨ nehohɨpatamatiyatɨ kiyaisɨ nusoaipataise. Iyataatɨ sa Pɨwɨha Wanɨha Gaahaapɨtaha Epapɨraasiho sangi ausaatɨ kasatatɨ katasisataise. Katasisihɨ sahɨ ka pɨwɨha aimɨ atiwɨ mmonɨwɨ nehopo. Epapɨraasiho so Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨho gaahore, amɨ ko Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ napaitatɨ kiyahoso. Amɨ ko nyangisatɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ nɨnawɨpɨhɨ kiyaahotihɨ nyahɨ koai nyamɨ maarɨho akɨtɨnɨhɨ nunyaahore. Iyataatɨ ko sangi biyatɨ jatatamanatɨ andɨtisiwatɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ usaanamɨ aunahɨpatɨ netɨ samɨhatɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Iyataatɨ ko nyangi sahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ andɨtisaisɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai maarɨho nunyohɨtɨhandapɨ kanyatataase.
Korosihiyai Autaahaatɨho Andɨtɨwiwɨtandɨ Porɨho Gaapundataase
Amɨ saiwa nahatewa sangi nasoaipasɨwɨmaiwaapɨ yɨhoaaŋɨ wuwanɨhura namasɨha sapɨ pɨwɨha atisohururaapɨ wɨndɨ namaamɨhaaha kuraaŋɨnɨhɨ nasisoaarɨ sapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨha gaapundɨhaayo. Gaapɨsundɨha Autaahaatɨhoai nunjenɨhaayo, ko sangi andɨtisaiwatɨ netɨ gisunyaahonɨhɨ, amɨ sahɨ ko maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa baiwɨ akɨtɨnɨhɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨ nepɨ japepihɨrɨtaatɨwo. Komɨ Itɨpɨho sangi Autaahaatɨho gaahaiwa gwɨnyaasɨwaiwa samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ, amɨ amɨtɨhetɨ netɨ gisunyaahonɨhɨ sahɨ kaiwa tisaipɨ nga naitaatɨwo. 10 Saiwɨ tisaipɨ newaawɨ Autaahaatɨho isɨhiya daiwɨ bitoaitaatɨwɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ sahɨ japepihɨrɨwɨ daiwɨ bitoaitaatɨwo. Aiwɨ amɨ sahɨ nasisoaarɨ isɨhiya usaisɨ nehɨ gaahatɨ kawiwɨ, amɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ mmonɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ waatɨ awaindemapɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo. 11 Yɨhoaaŋɨ sapɨ siyaha gaapundɨhaayo, Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhandɨ gaahandɨ awaindɨhanda sangi netɨ andɨtisaiwatɨ watɨpɨhandɨ apɨpaahɨ gaahandɨ sangi nasanyatɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ andɨtisaiwatɨ watɨpɨsamaitando. Watɨpɨsamahonɨhɨ andɨtitɨwɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa amɨ nasɨsesɨwaiwa maaritɨwɨ nga nepɨ bitoaitaatɨwo. 12 Saiwɨ sahɨ maaritɨwɨ Apɨho Autaahaatɨhoai, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨtaatɨwo. Amɨ ko sapɨ gaahaiwa kahapaamapɨpa sahɨ naitaatɨwɨ nasamɨhainjɨpɨpa nga naitaatɨwɨ sangi netɨ andɨtisaisɨhɨ sahɨ gaahapa kaiwɨ japepihɨrawaayopo. Isɨ kapa sahɨ komɨ isɨhiya komɨ nausainjɨtɨhandaatɨhɨ bimohiyɨhiyaisawɨ maasɨ naitaapo. 13 Iyataatɨ amɨ ko Autaahaatɨho nyangi asɨhatindɨhandɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ jatindɨhandaatɨhapɨ tinjaatɨ nuwatɨ nanyamaatɨ, amɨ komɨ Mwaaho ko maarɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ numwisɨho Jisasɨ Kɨraisiho nausainjɨtɨhandisatɨ komɨ isɨhiyai iwinjatisawɨhiyaamɨhihoaaŋenyamataise. 14 Ko Autaahaatɨhomɨ Mwaaho nunyanatɨ nyangi nanyamaatɨ amɨ nyamɨ maipɨhaiwa ko nenyamataise.
Kɨma Pɨwɨha Kɨraisihopunɨ Amɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨhaare
15 Kɨraisiho Autaahaatɨhomatiyahore. Iyatɨ ko Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ sɨwipate. Isɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai wɨndɨ mausonawaahandɨ kandɨ Kɨraisiho utaahoematatɨ yapɨmbataapɨhɨ noaipatɨ bimisura isɨhiya koai usonawaawɨ komɨhetapɨ Autaahaatɨhopɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa nahataapa kiyatɨ ahaimbɨpa kapa sangɨ noaipasuraapɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhomɨ Mwaaho jɨhoematatɨ aunahɨpatɨ netɨ ko jɨhɨ bimisɨhosɨ, amɨ nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahaimbɨpai nusatipɨhaatɨ autaahɨ mɨtɨho jɨhoematatɨ bindataise. 16 Iyatɨ kɨmɨko Jisasɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandaahɨ kahapaamapɨpa nahataapa yamɨhapataatɨhunɨ amɨ yapɨpataapɨhunɨ ahotimbɨpa kiyatɨ ahiyataise. Iyatɨ amɨ nahataapa auta ahotihɨ nyahɨ nyamɨ ndɨhaara nga biyaatɨ mmonɨhohɨpɨpaunɨ, amɨ wapa auta wɨndɨ ahɨmotihɨ monɨhohɨpɨpaunɨ nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahiyataise. Iyatɨ amɨ nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahaimbɨpaamɨhatɨhɨ wiwa itɨpɨho yamɨhapataatɨhapɨhaiwa enjerɨhiya, amɨ itɨpɨho wiwa watɨpɨhaiwa watɨpɨhandisahaiwa amɨ wapa kahatamatɨpetahaiwa watɨpɨhaiwa watɨpɨhandisahaiwai maawɨ kiyatɨ ahiyataise. Saiwa Kɨraisihoaisatunɨ amɨ kopunɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahiyataise. Amɨ kaiwa nahatewa Kɨraisihoai netɨ nɨwimaatɨ koai ambɨpatɨ awaipatɨ numwɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho komɨ Mwaaho Jisasɨ Kɨraisihopɨ kiyatɨ ahɨwisataise. 17 Iyatɨ Kɨraisiho saiwa kahapaamapɨmba nahataapa sangɨ noaipasura jɨhɨ ko bimisɨhore. Isɨ ko Kɨraisihopɨ nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahɨwimbɨpai ko Kɨraisiho sawaho netɨ itatamanatɨ anɨtisatɨ isɨwatatɨ jatihɨ, amɨ kapa netɨ kapaamɨ ahotimbɨpɨhɨ tɨtɨhɨ komɨ ikwɨraatɨhɨ itatamaŋɨnatɨ ahotɨmɨ notaise. 18 Iyataatɨ ko Kɨraisiho komɨ ambɨpatamɨ mɨtɨho awaisɨho jɨhore. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ satɨ isɨhiya nahatiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaare. Iyatɨ isɨhiya nahatiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiya maariwɨ mbɨpa dɨtɨhɨrɨ nepɨ, amɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ bimohɨtɨhandamɨ ko sawaho tanyaahore. Ko kiyaisɨ kiyaamɨ maarɨho maariwɨ dɨtɨhɨrɨ mbɨpa nepɨ maariwɨ asɨyɨhiya daiwɨ bimohɨtɨhandɨ asisɨha nahatewetɨ nunyataise. Kiya koai iwinjapepihɨrɨwɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ nepaitaatɨwɨhandapɨ ko Kɨraisiho namasatɨ kiyatɨ jɨhoematɨ anɨmwaahɨpatombɨ isɨhiya napopɨ nanoposohiyɨhiyaamɨ jɨho ko nepataise. Ko jɨhɨ nepasɨtɨmandɨ amɨ ko nahataapa kahapaamapɨpaamunɨ amɨ isɨhiyaamunɨ awaisɨho jɨhoematatɨ aunahɨpatɨ jɨhɨ naitande. 19 Amɨ sandɨhɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretɨhaiwa nahatewa ko gwɨnyaatɨ kiyatɨ jatɨ mmonatɨ maaritiwaiwa nahatewa kaiwaanɨhɨ komɨ Mwaahomɨhetɨ ahiyonɨhɨ komɨhetɨ tisaitatɨ ahotɨtandɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaataate. Siyataatɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ Mwaaho Kɨraisihomɨhetɨ tisaahɨwatɨ ahiyataise. Amɨ Mwaaho komɨ Sapɨhometirɨhɨretɨhaiwa netɨ Autaahaatɨhomatetahotɨtando. 20 Iyatɨ kahapaamapɨpa nahataapa yapɨpataapɨhunɨ amɨ yamɨhapataatɨhunɨ ahotimbɨpa netɨ Autaahaatɨho sawahoaapɨhɨ kapaisatɨ komɨ maarɨho tɨmaamaitatɨ yatɨhɨ urɨpatisanatɨ amɨ napaisaatɨtɨtandɨ komɨ Mwaahoai nehɨ iwinjasɨhɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napotɨ jɨtɨpatɨ nuhaataise. Aihɨ satɨ jɨtɨpatɨ Kɨraisiho nuhaasɨpitaahɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisunɨ, amɨ kahapaamapɨpaisunɨ netɨ sawahoaapɨhematɨ pɨwaundatɨ kiya isɨhiyaapunɨ amɨ kahapaamapɨpaapunɨ koaisɨ apowihɨ mandɨtɨwisatɨ itɨhundatɨ tiworɨhoemainjɨtɨhandɨ namatɨ komɨ maarɨho yatɨhɨwitatɨ napaisaatɨndaise.
21 Iyataatɨ amɨ sahɨhɨ jɨhura Autaahaatɨhoaapɨhapɨ kaanɨhɨ nawisawɨ sangi yandɨhɨ Autaahaatɨhomɨ tiworisaatimatɨwɨ bimambɨwɨhiyaate. Aiwɨ sahɨ yandɨhɨ bindawaawɨ maipɨhaiwa gwɨnyaapɨ amɨ kapa sahɨ gwɨnyaahohɨpɨpa kiyawaayopo. 22 Sahɨ saiwɨ bimauhɨ amɨ Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatatɨ napotaise. Napwihɨ ko napwindɨhanda Autaahaatɨho sangi nasamaatɨ komɨ naisɨhiyaatesamatɨ pɨwaasatatɨ nahosisataise. Amɨ sandɨ ko sasindɨmandɨ ko sangi nasamaasi sawahoaapɨhɨ niyonɨhɨ sahɨ noaipapɨ ko sawahomɨhiyaatimatɨwɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ saasanotahiyaatɨ komɨ ndɨhetɨ ainahiyɨhiyaatimatɨtaatɨwe. 23 Amɨ sahɨ satɨwɨ nyangi Kɨraisiho japɨhɨ nanyamaitandɨ napotaiso, tɨwɨ andɨtitɨwɨ kopɨ pɨwɨha wanɨha gaaha sahɨ atisohɨhaapɨ gɨwunyaapɨ bitotawaawaaho. Iyataatɨ pɨwɨha sa wanɨha gaaha sahɨ atisohɨha ka amɨ isɨhiya nahatiyai kaundɨwɨ katɨwunjauhɨ nahataapɨpɨhɨ atiwɨ nepɨ kaapɨ gwɨnyaahauhɨ, amɨ nɨnɨ Porɨhonɨnisangi pɨwɨha sa Kɨraisihopɨha ausaitandɨ Kɨraisiho ahɨnihɨ komɨ otɨpɨpatɨhonɨnimatataayo.
Porɨho Kɨraisihomɨ Isɨhiyai Andɨtɨwiwɨtandɨ Otɨpɨpatɨ Kiyataise
24 Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya siya Kɨraisiho sawahomɨ ambɨpatamataiwɨhiyaare. Kiya saiwɨ komɨ ambɨpatɨ ikwauhiyaasɨ nɨnɨ kiyai iwɨtatamanɨtɨ andɨtɨwiwɨtandɨ nisɨ ambɨpatetɨ apɨpaahɨ yaasatɨ tiwatɨ mɨnɨwɨhaiwa taatɨ wanɨ nɨnɨ nehohɨwɨmaiwa maaritɨtɨ netaayo, amɨ Kɨraisihomɨ ambɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai andɨtɨwiwɨtando. Iyataatɨ saiwa nisɨ ambɨpatɨ yaasatɨ tiwatɨ mɨnɨwɨhaiwa nehohɨwɨmaiwa Kɨraisiho sawahoaisangi taatɨ netaise, amɨ nisɨ ambɨpatɨ koaisatɨ tɨmaamaitohɨtɨhanda noaipatɨ komɨ ambɨpatɨ ikwauhɨrimatahatiso. Nisɨhetapɨ Kɨraisiho komɨ ambɨpatɨ yaawatɨ tiwatɨ murɨwahaiwa kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ nesɨwaiwa sangɨ netɨ amɨ sangɨ owetise. Isɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ ambɨpatɨ yaasatɨ tiwatɨ mɨnɨwɨhaiwa nehohɨwaiwa Kɨraisiho nɨnɨ koaisatɨ maasɨ tɨmaamaitohɨtɨhandɨ sangɨ netɨ owemasɨwaiwa nɨnɨ netɨ gaamaitandɨ taatɨ netaayo. 25 Nyahɨ Judaahiyaanamɨ dawaapɨpɨhiyaatangi komɨ pɨwɨha kasatɨtɨ andɨtɨsiwɨtandɨ Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨ nɨngi naninyatɨ nanɨmɨhainjɨhɨ noaipatɨ samɨ otɨpɨpatɨhonɨnimatataayo. Komɨ pɨwɨha nahata kaanɨhɨ gaamatɨ sangi kasatɨtando. 26 Komɨ pɨwɨha sa isɨhiya nahatiya jɨhuraahiyai wɨndɨ ausaatɨ nunjatɨ kamundatɨ noaasatɨ isɨwatɨ bimainjatɨ wanɨ kɨmura komɨ isɨhiyai auta ausaimanatɨ nunjatɨ kaundisɨhaaro. 27 Iyataatɨ komɨ pɨwɨha sa isɨhiya nahatiya jɨhuraahiya wɨndɨ atɨhomiwɨ amɨ monɨwɨhaare, amɨ ko kiyai wɨndɨ nunjatɨ kamundiho. Sawaho maaritatɨ gwɨnyaasɨtɨhandaahɨ nyahɨ komɨ isɨhiyaanɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi komɨ pɨwɨha jɨhura noaasandisɨha Autaahaatɨho wanɨ aimɨ netɨ nanyisataise, amɨ nyahɨ mmondɨhaawo, pɨwɨha sa apɨpaahɨ gaahaasɨ isɨhiya nahatiya nahataapɨpɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨhaaso, taato. Iyataatɨ pɨwa sa jɨhura noaasandinjɨhaare toha siyahaapɨto. Kɨraisiho wanɨ yaho samɨ maarɨhoaatɨhɨ bimotɨ amɨ sangisatɨndaise. Ko siyatɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ bindataatɨ ipotɨhura komɨ apɨpaahɨ gaahaiwa yamɨhapataatɨhɨ sahɨ naitaatɨwɨ jaawɨ bimɨtaatɨwɨ ko taatɨ sangi netɨ tisamanataise. 28 Aihɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ pɨwɨha ko Kɨraisihopɨha isɨhiya nahatiya nehɨ nɨnaasiyaisaahɨhɨ yiyandɨhɨ auta ausaawaatɨ wapa sapa sahɨ kaiwɨse undaatɨ kaundaatɨ, amɨ kataunjawa amɨ wapa sapa sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse, undaatɨ wɨnɨhundɨhaato. Siyahaawɨ amɨ amɨtɨha gaahaiwa biyaatɨ gwɨnyaawaatɨ gɨnyunyaatɨtandɨ Autaahaatɨho nanyamisɨhaara isɨhiyai pɨwɨha ausaawaatɨ auta kaundaatɨ wɨnɨhundaatɨ amɨ katawaunjɨhaayo, amɨ isɨhiya nɨnaasohɨ nɨnaasaamɨ Autaahaatɨhomɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa kiya nɨnaasiyaahɨ kaiwɨ bitoaitaatɨwɨhapa wapaapɨ kiya wɨndɨ nenoaahɨtatɨ, amɨ nausetɨmetɨwɨ amɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ utaaho nehɨ naasomataiwɨ noaipaitaatɨwo. 29 Amɨ saindɨ isɨhiya nahatiya nɨnaasohɨ nɨnaasaamɨhi netɨ Kɨraisihoaisatɨ tɨmaamaitɨ wɨsasisanɨhɨ kiya Autaahaatɨhomɨhapa wapaapɨ wɨndɨ nausetɨmetahiya noaipaitaatɨwɨhandapɨ nɨnɨ Kɨraisiho nɨngi andɨtɨniwatɨ komɨ watɨpɨhandɨ nanɨmindɨhandaahɨ otɨpɨpatɨ apɨpaahɨ watɨpɨhatɨ katɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ kiyataayo. Kiyonɨhɨ nɨngi Kɨraisiho komɨ watɨpɨhandɨ naninyatɨ andɨtɨnisɨtɨhandɨ auta noaipataise, nɨnɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨrɨhɨretapo.