4
Maarɨho Naasohɨtanɨhɨ Gaahɨretɨ Gwɨnyaawaatɨ Maaritɨtɨhaawo
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sangisɨ nisɨ maarɨho nasanyataayo. Aindɨ nɨnɨ sangisɨ napɨtɨ jasondandɨ gwɨnyaatɨ maaritataayo. Aindɨ amɨ nɨnɨ sapɨ maaritɨtɨ amɨ sapɨ tɨhaapiyataayonɨ, amɨ sahɨ aimɨ kasatohɨpatamataiwɨ Awaisɨhoai wɨndɨ namaamapɨ kopɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ bitosawɨse.
Nɨnɨ sainjaahɨ apopɨpuraahɨ Yuhotiyaayɨ Sindikeyaasangi pɨwɨha kɨma sandɨ nasɨsenɨtɨ kasatɨtɨ nusaasataayo. Sainjaahɨ aimɨ noaipapɨ Awaisɨhomɨhapuraahisɨ maarɨho naasohɨ gwɨnyaapɨ tɨmaamaitɨmɨ, amɨ sainjaahɨ itɨhɨtinjɨtɨhandɨ namɨhaapɨ gaahɨretɨ pɨwanɨmɨ bimaamɨse. Amɨ nɨnɨ kɨnyɨ nisɨ naisohoŋɨ napaitarɨhoŋɨ otɨpɨpatɨ maisɨhoaaŋɨ nɨnawɨpɨhɨ kiyohɨhongi nangisenataayo, amɨ nisɨ naimbɨpurɨ sapurisɨ iwɨtatamanɨtaapo. Kapurɨ nɨngisamɨ maasɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha ausaambɨmɨhapure. Kapurunɨ amɨ Kɨremenɨhotihɨ amɨ usa nɨngisɨ andɨtɨnipɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha ausaahohiyɨhiya siya kiyaamɨ ambɨpatɨ Autaahaatɨhomɨ utɨpɨho komɨ isɨhiya asiyaimatɨtaatɨwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ jɨpatɨpindisɨhoaatɨhɨ aimɨ ahusotahiyaare.*
Aihɨ nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatataato. Sahɨ Awaisɨhopɨ nasisoaarɨ kiyaatɨnɨhɨ maaritɨwɨse. Amɨ jɨhaatɨ sandɨ kasatataato. Sahɨ Awaisɨhopɨ nasisoaarɨ kiyaatɨnɨhɨ maaritɨwɨse.
Awaisɨho japɨhɨ ketɨ napɨtaise. Isɨ sahɨ isɨhiya nahatiyai bɨpi napaisaatɨ iwinjaawɨ nepusosawɨ bitopɨ, amɨ sahɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwa kiya mmonda kiyai gaahatɨ iparimatɨwɨ kawiwɨ kaiwɨ nunjawɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ wapaapɨ waatɨ gwɨnyamapɨ namitanɨwɨ amɨ nahataapa sahɨ owetatɨ nausetɨtohɨpɨpaahɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨwɨ nunjepɨ gaapundɨwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ nahatewetɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhoai saundɨwɨ, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undɨwɨse. Sahɨ saisaihɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ maarɨho napaisaatɨtatɨ yatɨhɨwitindɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nyahɨ gwɨnyaawaatɨ mmonɨhotɨhandi nusatipɨhaahandisɨ kandɨ netɨ samɨ maarɨho, amɨ amɨtɨha yatɨhisiwatɨ napaisaatisamatɨ amɨ sahɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ aimɨ komɨhiyaatisɨ kandɨ netɨ jatatamanatɨ jainjatane.
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sangisɨ pɨwɨha kɨma wa sandɨ kasatɨtandiyo. Sahɨ kɨmaiwaapɨ gwɨnyaapɨse: Sahɨ nasisoaarɨ apɨpaahɨ gaahapaapunɨ, amɨ wapa isɨhiya gaahape tɨwɨ mmonɨwɨ nepɨ mepɨ autaahemaitaatɨwɨhapaapaahɨhɨ gwɨnyaapɨse. Aiwɨ wapa apɨpaahɨ akɨtɨhapaapunɨ amɨ wapa isɨhiya autaahɨ nepɨ isɨwatɨtaatɨwɨhapaapunɨ amɨ nehɨ tɨtɨhɨtahapaapunɨ amɨ popɨtɨhapaapunɨ, amɨ apɨpaahɨ sanahɨwetɨhapaapunɨ, amɨ wapa isɨhiya gaahape, tɨwɨ mmonɨwɨ kapaahɨhɨ kiyohɨpɨpa sapaapaahɨhɨ sahɨ nasisoaarɨ nahatewetɨ gwɨnyaapɨse. Aiwɨ nɨnɨ wapa nahataapa sahɨ kaitaatɨwɨhapa sangisɨ nasisatɨ kandɨsasonɨhɨ mmonɨwɨ aimɨ nga nepɨ gwɨnyaahohɨpɨpa amɨ wapa nahataapa kapaapɨ nɨnɨ pɨwɨha ausaatɨ katonɨhɨ amɨ sahɨ aimɨ atiwɨ nepɨ, amɨ sahɨ ninjɨhauhɨ nɨnɨ kiyohɨpɨpa sapa kapa nahataapa sahɨ nasisoaarɨ kaiwɨse. Sahɨ saiwa kaisaihɨ Autaahaatɨho maarɨho yatɨhɨ napaisaatɨtindɨhandamɨ tanyaaho, amɨ maarɨho napaisaatɨtindɨhandɨ nanyamisɨho sangisatɨ maasɨ bimɨtaise.
Porɨhoai Andɨtɨwiwɨtandɨhapa Piripaihiya Nɨwusoaasauhɨ Kandapɨ Ko Maaritatɨ Kiyai Gaare Undindɨhandapɨhaare
10 Sahɨ nisapɨ nawɨho nanusoaasohɨhopɨ nɨnɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritɨtɨ Awaisɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undataato. So nawɨho netaatɨ kiya nisapɨ waatɨ gɨnunyaawaawe, ndɨ maaritataayo. Sahɨ kiyaatɨnɨhɨ nisapɨ gɨnunyaawaahandɨ kandɨ amɨ daihɨra nawɨho nanusoaasɨtaatɨwɨhɨra owetatɨ nɨwipɨtihɨ kandapɨ wɨndɨ namaanusoaasawɨ amɨ namaaninyopo. 11 Nɨnɨ sandɨ katotɨmandɨ amɨ nɨnɨ nawɨho owetihɨ kandapɨ naumwaarindɨ kandaamaato. Owetise. Nɨnɨ masɨhonya wonya isɨwatɨtɨ amɨ taahɨpɨpa wapa isɨwatataatisangi sandɨ kɨmba nisapɨ gaare, ndɨ maaritɨtɨhonɨne. Sandɨ amɨ apaapɨmaato. Nɨnɨ mmonɨtɨ netɨhonɨne, wapa taahɨpɨpaisahonɨnɨndɨ amɨ wapa nehɨ yahonyaisahonɨnɨndaatisangisɨ sapa nisapɨ gaare, ndɨ bimɨtandɨ Autaahaatɨho netɨ nanɨsise. Nanɨsisɨ nɨnɨ nehɨ maaritɨto. 12 Nɨngisɨ siyahaiwa nanoaipasɨhɨ aimɨ mmonɨtɨ netɨhonɨne. Nɨnɨ wiwetɨ wapa owehonɨnɨ apɨpaahɨ taanauhɨhonɨnɨndɨ, amɨ wiwetɨ nɨnɨ wapa taahɨpɨpa waatɨ asakiyatɨ ahɨnotahonɨnɨndaatisangisɨ nga nanɨhaindɨ bɨpi bimaatɨhonɨne. Wiwetɨ nɨnɨ nandandɨhapa nga tisaitatɨ ahotihɨ nandɨ amɨ wiwetɨ nɨnɨ nandandɨhapa apɨpaahɨ owetihɨ nehɨ japarɨ kiya janɨmasɨhandɨ kandɨ bɨpi bindataayo. Amɨ nɨnɨ wiwetɨ nandapa kahapaamapɨpa waatɨ nɨnɨ nandandɨhamwaaŋɨ nusatipɨhaatɨ noaipatɨ ahotatɨ, amɨ nɨnɨ nandapa amɨ wapa nɨnɨ nandɨ isɨwatɨtɨ ahotɨtandɨhapa apɨpaahɨ yatɨhɨtatɨ nausetɨtatɨ wɨndɨ gaametise. Saimainjɨhandɨ nɨnɨ bɨpi nisɨ maarɨho yatɨhɨ ipatisandɨ witɨtɨ bimɨtandɨ nahataapaatɨhapɨ aimɨ mmonɨtɨ netɨhonɨne. 13 Nɨngisɨ nahataapa noaipasɨpɨpa nga nɨnɨ netɨ amɨ kaito, amɨ Kɨraisiho komɨ watɨpɨhanda nɨngisɨ andɨtɨniwahosɨ andɨtɨnihonɨho.
14 Amɨ sahɨ nisapɨ gaahatɨ kaiwɨ gɨnunyaapɨ nɨngisɨ apɨpaahɨ naaŋanihɨ bimonɨhura andɨtɨniwɨtandɨhapa aimɨ mmonɨwɨ nanusoaasawaayopo. 15 Sahɨ Piripaihiyaatɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate. Nɨnɨ jɨhɨ wuwanɨhura napɨtɨ namasatɨ sapɨhɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha ausaahonɨho. Aindɨ amɨ kapɨhɨ Masetoniyaahanda namasi wiwaaraahapɨ niyonɨhɨ, amɨ nehɨ sahɨhɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ nɨngisɨ nawɨho wapa andɨtɨniwatɨ nɨtatamanɨtandɨhapa naninyawaayopo. 16 Nɨnɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ (taunɨhandɨ) Tesaronaikaahanda bindataatɨ nawɨho wapa nisɨ ambɨpati nɨtatamanɨtandɨhapa owetihɨ nitandɨ bimonɨhɨ sahɨ wonjɨ taahɨwaiwaara jinjapɨhɨ nawɨho naninyawaayopo. 17 Sahɨ nɨngisɨ ambɨpatapɨhapa wapa naninyamɨ nutaatɨwɨ kandaamaato. Sahɨ samɨ gaahatɨ kaiwɨ iparimatotɨhanda waatɨ nga kaimɨ naisaihɨ amɨ sangi kandapɨ gaahandɨ wihoaaŋɨhandɨ Autaahaatɨho kasisatɨ nasamɨtandɨhandapɨ kandaato. 18 Amɨ sahɨ nisɨhapa wapa japɨhɨ nanɨmɨtaatɨwɨ nanewaawaahɨ nɨnɨ kapa nahataapa aimɨ nga kamwaaŋɨ netaayo. Aindɨ amɨ kapaamɨ tiwatɨhaatɨ wapa autaahɨ waatɨ wamaaŋɨ netaayo. Aindɨ aimɨ nahataapa netɨ nɨnɨ gandaayo, amɨ sahɨ wapa nawɨho Epapɨrotaitaasihoai nanunyohɨpɨpa aimɨ nesisanɨmiho. Sapa sahɨ nɨngisɨ naninyohɨpɨmba Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtandɨ nandapa kohasɨpɨho wapa nga waamainjotɨhapa isɨhiya tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpatamataiwɨ nunyauhɨ samɨ gaarehandɨ nunyohɨpɨpaapɨ ko komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ noaipasɨhɨ sapɨ waatɨ maaritatɨ netaise. 19 Sahɨ saiwɨ kiyawaawaahɨ nyamɨ Apɨho Autaahaatɨho Kɨraisihomɨhetapɨ komɨ isɨhiyaanangi nanyamɨtandɨhapa apɨpaahɨ gaahapa nyapɨ nanyamɨhainjɨpɨpa kahapaamapɨpa asaketahosɨ sahɨ wapaapɨ nenoaahɨtohɨpɨpa kapa waatɨ tisaahɨwatɨ sangisɨ nasamɨtaise amɨ sahɨ aimɨ noaipapɨ Kɨraisihomɨhiyaatiso.
20 Isɨ amɨ Autaahaatɨho amɨ nyamɨ Apɨhoai, kɨnyɨ gaahoŋe gaare, undaatɨ asisɨ nahatewetɨ nasisoaarɨ jinjapɨhɨ komɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nɨwimaawaatɨ mepɨ autaahewaumwaitɨhaawo. Akɨte! 21 Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ sapɨhɨ bimohiyɨhiyaatɨ Piripaihiyaatangisɨ ipotɨha nɨnɨ ipɨhɨrete, satataato. Iyonɨhɨ amɨ nisɨ naisɨhiya nɨngisɨ andɨtɨnipɨ kɨmbɨhɨ maasɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaisangi sangisɨ sasatɨwɨ, “Naisɨhiyaate ipɨhɨrete,” satawaatopo. 22 Aihɨ amɨ isɨhiya usa awaisɨho jɨho Sisaaho Romɨhanda bindata nahataapɨpɨhɨ jatisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨhiyaasɨ kiyaisangisɨ sangisɨ sasatɨwɨ, “Naisɨhiyaate ipɨhɨrete,” satawaatopo.
23 Nɨnɨ sapɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoai pɨwaundɨtɨ nunjenɨtɨ gaapundataayo, amɨ ko sangisɨ jatatamanatɨ gaahatɨ kasisonɨhɨ sahɨ nga baiwɨ bimɨtaatɨwo.
* 4:3 3 Sandɨ Autaahaatɨhomɨ utɨpɨhandaatɨhɨ isɨhiya komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ aimɨ namɨhainjawɨhiyaamɨ ambɨhaiwa jɨpatɨpindataise (Pɨwɨha Ausaimaninjɨha 3:5; 21:27).