3
Utaaho Kɨraisihopɨ Gɨwunyaasɨho Komɨ Gɨwunyaasɨtɨhandaahɨ Noaipatɨ Tɨtɨhoematataise
Nɨnɨ nisɨ pɨwɨha katɨmɨ nasohɨha owematɨ amɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Sahɨ Awaisɨhoaisawɨ aimɨ tɨmaamaitɨwɨ aimɨ komɨhiyaatisɨ, amɨ sahɨ kopɨ nasisoaarɨ kiyaatɨnɨhɨ maaritɨmɨ nuwɨse. Pɨwɨha aimɨ kasatohɨha jɨhaatɨ gaasɨ kasatɨtaano, amɨ sahɨ sawanaatɨ isɨhiya isɨhiyaisɨ pɨwɨha nehɨha katɨwunjohiyɨhiyaapɨ nga jatɨnɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandapo. Isɨhiya Judaahiyaamɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ apɨpaahɨ tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyaapɨ sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨ bitosawɨse, amɨ kiya suhɨrɨ apɨpaahɨ maipɨhɨramataiwɨhiyaaso. Siya isiya Judaahiyaamɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kɨnyɨ aimɨ noaipapɨ Kɨraisihomɨhoŋimatɨtaapaahɨ kinyɨ ambɨpatɨ namandipape, tɨwɨ watɨpɨtɨwɨmapɨhiyaare.* Kiya satɨwɨ, “Nyahɨ ambɨpatɨ namandipataahiyaanisɨ Autaahaatɨhomɨhiyaane,” tɨwɨ watɨpɨtɨwɨmapɨhiyaare. O amɨ nyahɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahotɨhandaahɨ aimɨ noaipawaatɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Isɨraherɨhyaanɨ nyamɨ ambɨpatɨ akɨtɨ yamatɨhɨ nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ aimɨ namandipataahiyaanimatɨhaayo. Iyaatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nyangi netɨ andɨtɨnyiwatɨ ginyunyaasɨhɨ Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ kataatɨ gaapundaatɨ amɨ Kɨraisihomɨ ambɨpatɨ nɨwimaahaayo. Isɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ nehɨ yamaatɨ namandipatohɨtɨhandɨ kiyaisɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ wɨndɨ maawɨtatamanɨtaise. Isɨ nyahɨ kandapɨ pɨwɨha waatɨ pɨwaataatɨ pɨhɨtaatɨ gwɨnyaitɨhaawɨmaahe. Owetise. Amɨ nisangi nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ namandipandɨ kiyohɨtɨhandapɨ nga tɨhaapaitɨhatɨ katɨ owe. Amɨ kandɨ nɨnɨ baindɨ bimɨtandɨ nɨngisɨ wɨndɨ nga maanɨtatamanɨtaise. Isɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ nehɨ yamaatɨ tiwatɨhaatɨ namandipatotɨhandapɨ tɨhaapaiwɨ genanohiyɨhiyai nɨnɨ nusatipɨhaatɨhonɨne. Nisangisɨ amɨ saindɨhonɨne. Nisɨ naatɨ nanɨmotɨ bimihɨ asisɨha ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ mairɨma sananihɨ nisɨ ambɨpatɨ nanɨmandipapɨhonɨne. Iyataatɨ amɨ nisangi isɨhiya Isɨraherɨhiyaamɨhonɨnɨ Isɨraherɨhonɨnɨ akohonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ jɨtɨpatɨ Benjaminɨhomɨhatetapɨ namoyaatɨwɨ nasohiyɨhiyaamɨhetapɨ noaipatɨhonɨne. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ tɨtɨhɨ Ipɨruhonɨnɨ pɨwɨha Ipɨruha pɨwandɨhonɨne. Amɨ nisɨ niyɨ apiyaisangi Ipɨruhasanyurɨ pɨwɨha Ipɨruha pɨwaatɨmɨhasanyure. Nɨnɨ tɨtɨhɨ Judaahiyaamɨhetapɨ noaipatɨhonɨne. Isɨ nɨnɨ jɨhɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa saiwa wapa sɨmehɨmwaatɨ nahataapa tɨtɨhɨ japepihɨrɨtɨ isɨtɨ asoya kiyohɨwaiwa kaindɨ japepihɨrɨtɨ kɨretapɨ noaipatɨ Parisihonimandɨhonɨne. Aindɨ nɨnɨ wɨnɨhapɨpa saiwa baindɨ atindɨ netɨ gwɨnyaatɨ andɨtindɨ tɨtɨhɨ nga nahataapa japepihɨrɨtɨhonɨne. Saindɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ netɨ nusopɨsasɨtɨ titɨhonɨne. Siyonɨhɨ isɨhiya nɨngisɨ nisonawaawɨ Porɨho wɨnɨhapɨpa tɨtɨhɨ japepihɨratɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahatɨ kiyataise, tɨwɨhonɨne. Jɨhura nɨnɨ saindɨ gwɨnyaataayo, nɨnɨ kɨmaiwa kiyohɨwɨmaiwaaraahɨ andɨtɨnihonɨhɨ nɨnɨ noaipatɨ gaahonɨnɨtɨto, ndɨ gwɨnyaataayo. Aihɨ amɨ wanɨ kɨmura kaiwaisɨ ahosumwatɨ pohipaindɨmatɨ saindɨ gwɨnyaataayo. Kaiwa wapa akɨpɨpaamaahe, nehɨ kaiwai nehɨhaiwa bototɨ ahopa daatɨpatɨpatamatiyahaiwe, ndɨ gwɨnyaataayo. Nɨnɨ wɨnɨhapɨpa Judaahiyaamɨ anɨtindɨ isɨtɨ nisɨ maarɨho kapetɨ ahiyatɨ japepihɨrataataahɨ Jisaasiho nɨngisɨ nɨtatamanatɨ japɨhɨ nanɨmaitandɨ amɨ nisɨ maipɨhaiwa nenɨmaitandɨ nisapɨ napwindɨhandapɨ wɨndɨ gɨmunyaatɨ, amɨ koai nɨwipɨminjɨtaanɨhe, ndɨ gwɨnyaataayo. Aindɨ amɨ nɨnɨ sandɨ nehɨ Kɨraisihopaahaindɨ koai nɨwipinjɨtandɨ kopimainjɨhɨ nɨnɨ jɨhura wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtɨ Judaahiyaanamɨhɨretɨ kiyohɨpɨpa nahataapa awɨndɨ nawɨho nisɨhetapɨ nihɨrinjɨhomataindɨ kapaanɨhɨ namamataayo, ndɨ wanɨsangi taatɨ gwɨnyaataayo. Nɨnɨ jɨhɨ kaindɨ japepihɨrohɨwaiwaisaahɨhɨ ahosumwatɨ pohipaindɨmataamaayo. Amɨ wapa nahataapaisɨ nehɨhaiwe ndɨ gwɨnyaatɨ ahosumwatɨ namataayo, amɨ nisɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasihoaisaahɨhɨ usonɨtɨ nɨwipaatɨ koaisatɨtɨtandɨhandɨ sandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨtiho. O amɨ Jisaasihopɨ so nisɨ Awaisɨhoe, ndɨ gwɨnyaatɨ kopaahiyataatɨ nɨnɨ nyahɨ Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpa tɨtɨhɨ watɨpɨndɨ japepihɨrɨtɨ jɨhɨ kiyohɨwaiwa saiwa wanɨ nɨnɨ saindɨ nehɨ yatɨtɨpɨhaiwa bototɨ ahopa daatɨpatɨpatamatiyahaiwaaso ndɨ namataayo, amɨ Kɨraisiho nɨngisɨ nanisapuwatɨ nanɨmaasɨhopaahaindɨ nehɨ komɨ otɨpɨpatɨhɨ kawindɨ koaisaahɨhɨ nɨwipinjɨtando. Saindɨ namatosatɨ nɨnɨ apɨpaahɨ komɨhonɨnɨndɨ Jisaasihoaisatɨ konɨnɨhɨ maasɨ bimɨtando. Nɨnɨ wanɨ noaipatɨ komɨ ndɨhetɨ Autaahaatɨhoaisatɨ tɨtɨhonɨnɨndaayo. Amɨ sandɨ nɨnɨ asoyaamɨ wɨnɨhapɨpa napaitɨtɨ japepihɨrataatɨ kandaahɨ nɨnɨ noaipatɨ gaahonɨnɨ tɨtɨhɨhonɨnɨndaamaayo. Owetise. Nɨnɨ nisɨ Jisasɨ Kɨraisihopɨ ko nisɨ maipɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ nanɨmaasɨhoe, ndɨ gɨwunyaahotɨhanda Autaahaatɨho nɨngisɨ netɨ tɨtɨhonenɨmasɨhɨ, amɨ nɨnɨ komɨ ndɨhetɨ noaipatɨ gaahonɨnɨ tɨtɨhɨhonɨnimatataayo. 10 Nɨnɨ saindɨ Jisaasihoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtɨ watɨpɨtɨtandɨ gwɨnyaataayo. Aindɨ amɨ komɨ watɨpɨhanda japɨhɨ nepasɨtɨhandapɨ gɨnunyaatɨtande. Aindɨ amɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨ kaimɨ naihɨ isɨhiya pohipɨwiwɨ yaawɨhaiwa nunyawɨ tiwauhɨ napwipatamataindɨ koai nɨwipinjatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kaisanɨhɨ isɨhiya nusaihɨ kaindɨ napwɨtandɨ gwɨnyaatɨ kiyataayo. 11 Aindɨ amɨ nɨnɨ saindɨ gwɨnyaataayo. Jisaasihoai tiwauhɨ napwihɨ amɨ Autaahaatɨho ahowimatɨ japɨhɨ numwaasɨtɨhandisɨ, amɨ nisangi komɨ otɨpɨpatapɨndɨwɨ nusaihɨ napwisanɨhɨ Autaahaatɨho ahonimatɨ japɨhɨ nanɨmaahonɨhɨ nepaito, ndɨ gwɨnyaataayo.
Porɨho Komɨ Otɨpɨpatɨ Owemaitandɨ Naupwasɨtɨhandapɨhaare
12 Saiwa aimɨ katohɨwɨmaiwaamataindɨ nɨnɨ aimɨ noaipatɨ Kɨraisihomɨhamwaaŋɨ gaahonɨnɨndɨ Kɨraisihopɨ gɨnunyaatataise, ndɨ kasatataamaato. Owetise. Nɨnɨ nehɨ saindɨ kandaato, jɨhɨ Jisaasiho nɨngisɨ nanɨmahanatɨ nanɨmaatɨ gaahonenɨmatɨ komɨhinɨ ahɨnisataise. Aihɨ nɨnɨ noaipatɨ gaahonɨnɨtɨtandɨhandapɨ komɨ otɨpɨpatɨ anɨtindɨ isɨtɨ kiyataayo, ko nɨngisɨ anɨtisatɨ niwatipatamataindo. 13 Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ aimɨ noaipatɨ gaahonɨndaayo, ndɨ wɨndɨ gɨmunyaaho. Owetise. Nɨnɨ nehɨ saindɨ kiyataayo, nɨnɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ saindɨ nga kiyataayo, ndɨ nepemaitɨtɨ jatɨ kaimɨ niyataamaayo. Owetise. Nehɨ nɨnɨ niyohihihoaaŋɨ kihoaaŋɨhɨ jaatɨ otɨpɨpatɨ owemaitandɨhapɨhɨ noaipaitandɨ ŋuhɨti niyataayo 14 Nɨnɨ andɨtindɨ taatɨ watɨpɨndɨ notaayo. Nundɨ otɨpɨpatɨ owemaitandɨhapɨhɨ noaipasanɨhɨ, amɨ nɨnɨ Jisaasihoai nɨwipinjatɨ komɨ otɨpɨpatɨ dɨpɨpataasɨnɨ andɨtindɨ kawisotɨhandapɨ wihoaaŋɨhapa nawɨhomatiyatɨ ipotɨhura Autaahaatɨho mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ nanɨmɨtandɨhandapo.
15 Nyahɨ aimɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaatɨ watɨpɨtaahiyaanisɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ gwɨnyaawa mmona japepihɨrɨtɨhaawe. O amɨ samɨ wo wapaapɨ wɨretɨ wipiya gwɨnyapenataatɨ, owe mɨretɨ kaitɨhaawɨ gaare maatane. Owe. Nehɨ Autaahaatɨhomɨhandisɨ koaisɨ wapaapɨ biyatɨ namausesɨpatonaahɨ Autaahaatɨho netɨ nunjatɨ nusesɨpatɨ gɨwunyaitaise. 16 Isɨ jɨhɨ wuwanɨhura Jisaasihomɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨhaawɨ gɨnyunyainjɨhɨ kɨretɨ japepihɨra kaimɨ nasohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨ namaamɨhaapɨ kaimɨ nuwɨse.
17 Nisɨ naisɨhiyaate, nɨnɨ sangisɨ nasisatɨ kiyonɨhɨ mmonɨhohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨse. Iyataatɨ isɨhiya usa aimɨ nyahɨ kiyohɨrɨhɨretɨ nepɨ japepihɨrɨwɨhiyai sahɨ baiwɨ mwɨtɨpisawɨ iwinjapɨ mmonɨwɨ nepɨ kiya kaiwɨ bimohɨrɨhɨretɨ sangisangisɨ kaiwɨ daiwɨ bitosawɨse. 18 Nɨnɨ kaindɨsasohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ baiwɨ japepihɨrɨtaatɨwɨ nɨnɨ aimɨ jɨhura napɨtɨ pɨhɨndɨ kasato. Aihɨ amɨ wanisangi kwɨtipatɨ tɨmɨhaihɨ kwɨtipataasɨnɨ jɨhaatɨ kasatataato. Isɨhiya usa taahiyɨhiya sapɨhɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨ otɨhatɨhɨ yahiya bindawaayopo, kiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ wipaiwɨ kaiwɨhiyo. Isiya siya Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwindɨhandapɨha pɨwɨhai ahosumwapɨ kaamɨ tiworisaimatɨwɨ wɨrɨ asɨretɨ gwɨnyaapɨ kaiwɨhiye. 19 Isɨhiya siya maapɨ yapɨpatambɨ maipɨhaiwaapaahɨhɨ gwɨnyamapɨhiye. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ ambɨpatamɨ maaritirɨhɨretɨ maipɨhaiwa kaitaatɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨmapɨhiye. Aiwɨ amɨ kiya wiwa mapɨpaisahaiwa kiyawaahandɨ kandɨ kaiwaapɨ mawɨtandɨhandɨ owetihɨ siyahaayo, tɨwɨ maaritɨwɨ kɨrɨwipatɨ tɨwaapatɨwɨ katɨwɨhiye. Isɨ isiya siya yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ nepɨ aunahɨpatɨ maipɨhata sisɨhaapɨhɨ nuwɨ bimɨtaatɨwɨhiye. 20 O amɨ nyahɨhɨ nyamɨ aunahɨpatɨ apɨpaahatɨ yamɨhapataatɨhɨ ahɨnyondaise. Amɨ siyaamatiyaatɨ wɨndɨ kamaitɨhaawo. Amɨ katɨ nyamɨ aunahɨpatɨ yamɨhapataatɨhapɨho nyangi japɨhɨ nanyamaasɨho Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ nasatɨ nanyamaasi mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhapɨ naitandɨ napɨtaihɨ nyahɨ andɨtitaatɨ watɨpɨtaatɨ jatɨhaayo. 21 Isɨ ko Jisaasiho komɨ watɨpɨhaiwa komɨ yundanyɨhaisatɨ nasataatɨ ambɨpatɨ kati wipetɨhatɨ wanɨhatɨ watɨpɨhatɨ wɨndɨ namwaapwɨtɨhaahatɨ ko sawahomɨ ambɨpatamatiyahatɨ nanyamɨtaise. Iyatɨ ko Jisaasiho komɨ watɨpɨhandaahɨ nahataapa netɨ komɨ otɨtɨhematɨ nahataapai nga osamatɨ jatɨtaise.
* 3:2 Usɨhiyaamɨ ambɨpatamɨ atɨtatɨ namaupwɨ ahoaapɨ nupwɨ nemawaayopo jɨhura Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai kaundihɨ kaihɨ, amɨ Isɨraherɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaane undɨwɨ usaisɨ nunjɨtaatɨwɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kaiwo.